ຮັບຮອງ ສູນການສຶກສາຜະດຸງຄັນ 3 ແຫ່ງໃນລາວ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ

30/01/2023 16:06
Email Print 1621
ຂປລ ຂປລ. ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ສະຫະພັນຜະດຸງຄັນສາກົນ (ICM) ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ທັງເປັນຕົວແທນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ວຽກງານຜະດຸງຄັນໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ປະກາດຮັບຮອງເອົາ ສູນການສຶກສາຜະດຸງຄັນ 3 ແຫ່ງໃນ ສປປ ລາວ

ຂປລ. ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ສະຫະພັນຜະດຸງຄັນສາກົນ  (ICM) ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ທັງເປັນຕົວແທນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ວຽກງານຜະດຸງຄັນໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ປະກາດຮັບຮອງເອົາ ສູນການສຶກສາຜະດຸງຄັນ 3 ແຫ່ງໃນ ສປປ ລາວ ຄື: ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ຈໍາປາສັກ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ ​ໄດ້​ມາດ ຕະຖານ​ສາກົນ(ໃນວັນທີ 7 ມັງກອນ 2023). ໂຄງການຮັບຮອງມາດຕະຖານການສຶກສາຜະດຸງຄັນຂອງ ສະຫະພັນຜະດຸງຄັນສາກົນ (MEAP) ແມ່ນການຮັບຮອງທີ່ອີງໃສ່ ຫລັກການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາກົນ, ເປົ້າ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ປະ​ເມີນຫລັກສູດ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຜະ​ດຸງ​ຄັນ​ກ່ອນ​ການໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ໂດຍອີງໃສ່​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາກົນຂອງ ICM.

ອົງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ເພື່ອປະເມີນສະຖາບັນທັງ 3 ແຫ່ງຄື: ວິທະ ຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ຈໍາປາສັກ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ ໃນທ້າຍປີ 2022, ເຊິ່ງຜົນການປະເມີນທີ່ອອກມາ ແມ່ນສາມາດບັນລຸເກນມາດຕະຖານຂອງ ICM ໄດ້ເຖິງ 35 ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 37 ມາດຕະຖານ ໂດຍສອງມາດຕະຖານທີ່ຍັງເຫລືອ​ແມ່ນບັນລຸໄດ້ບາງສ່ວນ. ດັ່ງນັ້ນ ການຖືກຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງເປັນຜົນສໍາເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງວິທະຍາໄລທັງສາມແຫ່ງ ກໍຄື ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ບຸນແຟງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ ກ່າວວ່າ: ວິທະຍາໄລທັງສາມແຫ່ງ ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງມາດຕະຖານລະດັບຊາດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ກໍສາມາດບັນລຸມາດຕະຖານສາກົນ MEAP ໄດ້ທັນທີ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ, MEAP ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ຫລັກສູດການສຶກສາຜະດຸງຄັນ ມີຄວາມແທດເໝາະສາມາດໝູນໃຊ້ຫລັກປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດເຂົ້າກັບສະພາບຕົວຈິງ, ພ້ອມທັງປິດຊ່ອງວ່າງຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສຸມໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງຄຸນະພາບການສຶກສາຜະດຸງຄັນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ.

ທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ສະຖາບັນການສຶກສາຜະດຸງຄັນ ທັງສາມແຫ່ງ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການຍົກລະດັບສະຖາບັນ ໃຫ້ຜ່ານການປະເມີນຜົນຢ່າງຮອບດ້ານຄື: ດ້ານການບໍລິຫານ, ໂຄງສ້າງນັກສຶກສາ, ໂຄງສ້າງນິສິດເກົ່າ, ບຸກຄະລາກອນປະຈໍາຄະນະ, ການປະເມີນກວດກາ ແລະ ສອບເສັງ, ອຸປະກອນ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສິດສອນ ແລະ ສະຖານທີ່ອົບຮົມດ້ານຄຣີນິກ. ການຮັບຮອງມາດຕະ ຖານການສິດສອນຜະດຸງຄັນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມໝາຍນີ້ ນອກຈາກເປັນຂີດໝາຍສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄຸນະພາບການສຶກສາແລ້ວ ຍັງຖືເປັນການຮັບປະກັນຄຸນະພາບຂອງນັກສຶກສາຜະດຸງຄັນທີ່ໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສານໍາອີກ.

 ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການ UNFPA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ​ໄດ້ກ່າວວ່າ: ບັນດາຜະດຸງຄັນຂອງພວກເຮົາ ມີຄວາມພາກພູມໃຈຫລາຍ ເພາະການຮັບຮອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໝາກຜົນສໍາຄັນຈາກການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ ທີ່ຕ້ອງຜະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ. ໄລຍະຂອງການຮັບຮອງ ແມ່ນຈະມີຜົນເປັນເວລາ 3 ປີ, ແຕ່ຜະດຸງຄັນຂອງເຮົາກໍໄດ້ລິເລີ່ມວາງແຜນ ເພື່ອຮັກສາສະຖານະພາບ MEAP ໄວ້ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນນີ້ໄປ.

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top