ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອນຮັບ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສສ ຫວຽດນາມ

Lao