ສພຊ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ການປະຕິບັດ ຄາດໝາຍພັດທະນາຊົນນະບົດ-ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

13/06/2024 13:11
Email Print 352
ຂປລ ຂປລ. ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2024 ນີ້, ທ່ານ ຄໍາໃບ ດໍາລັດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ໄດ້ຖະແຫລງກ່ຽວກັບ ຜົນສຳເລັດການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ
ຂປລ. ໃນວັນທີ
13 ມິຖຸນາ 2024 ນີ້, ທ່ານ ຄໍາໃບ ດໍາລັດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ໄດ້ຖະແຫລງກ່ຽວກັບ ຜົນສຳເລັດການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ຕິດພັນກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ ເລກທີ 82/ສພຊ ເຊິ່ງລັດຖະບານ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັນດາຄາດໝາຍ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 04 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX (ເລກທີ 82/ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2022) ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 9 ຄາດໝາຍການພັດທະນາຊົນນະ ບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ, ເຂດຊົນນະບົດ, ຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ເຂດລຽບຕາມຊາຍແດນ, ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດໃໝ່ ແລະ ເຂດພື້ນຖານການປະຕິວັດ; ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຍົກລະດັບສູງຂຶ້ນ; ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອ ແລະ ອື່ນໆ ນັບມື້ນັບສະດວກວ່ອງໄວ ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານ ຄໍາໃບ ດໍາລັດ ​ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ຄຽງຄູ່ກັບຜົນງານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ກອງປະຊຸມ ເຫັນວ່າຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງຈຳນວນໜຶ່ງ ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມບັນ ດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ; ວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານເມືອງ, ວຽກງານພັດທະນາ ຊົນນະບົດ-ແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກ, ວຽກງານ 3 ສ້າງ ຍັງບໍ່ເປັນເສົາຄໍ້າເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ; ຄາດໝາຍການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຍັງມີ 3 ຄາດໝາຍທີ່ບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການ ເປັນຕົ້ນ ການສ້າງເມືອງ ພົ້ນທຸກໄດ້ 8 ເມືອງ(ຄາດໝາຍ 15 ເມືອງ), ສ້າງເມືອງເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ໄດ້ 3 ເມືອງ(ຄາດ   ໝາຍ 4 ເມືອງ) ແລະ ການຂະຫຍາຍກອງທຶນ ພັດທະນາບ້ານ ໃຫ້ບ້ານຂອງເມືອງທຸກຍາກ ໄດ້ 8 ບ້ານ (ຄາດໝາຍ 12 ບ້ານ); ຈຸດສຸມພັດທະນາ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ການພັດ ທະນາບາງມາດຕະຖານ ຂອງຂະແໜງການຈໍານວນໜຶ່ງ ບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ; ການປະເມີນມາດຕະຖານ ພົ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ ຕາມດໍາລັດ 348/ລບ ບາງຕົວເລກຄາດໝາຍຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຄາດເຄື່ອນກັນ; ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບ ປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ການຈັດສັນທີ່ດິນ ທໍາການຜະລິດໃຫ້ປະຊາຊົນ ບາງທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມ, ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ ບໍ່ທັນມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ; ການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ວຽກງານຕົວຈິງ ຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ ບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງເທົ່າທີ່ຄວນ; ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຖືວຽກພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເປັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.

ສຳລັບທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ, ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມອບໃຫ້ລັດຖະບານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບາງມາດຕະການ ເພີ່ມຕື່ມດັ່ງນີ້: ຄົ້ນຄວ້າຄືນການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກົງຈັກເສນາທິການ ຂອງວຽກງານ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ເລກທີ 097/ກມສພ ແລະ ບົດແນະນໍາຂອງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 02/ຫສພ, ລົງວັນທີ 21/02/2023 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຄໍາສັ່ງແນະນຳຂອງຄະເລຂາ ທິການສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດ ກອງປະຊຸມວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ຕິດພັນກັບວຽກງານ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດຮອບດ້ານ, ແກ້ໄຂຄວາມ ທຸກຍາກ ແລະ ວຽກງານ 3 ສ້າງ; ປັບປຸງການຈັດສັນງົບປະມານ ສະເພາະໃຫ້ວຽກງານ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ  ໂດຍໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ມີສ່ວນຮ່ວມເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ ໃນການຈັດສັນງົບປະມານໃສ່ 45 ຈຸດສຸມ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 72/ນຍ, ລົງວັນທີ 11/08/2022 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຈຸດສຸມພັດທະນາ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄລຍະ 2021-2025; ກໍານົດແຜນ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກທີ່ສຸດ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ຈັດສັນ ງົບປະມານ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ສູນສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ການກະສິກໍາທີ່ມີແລ້ວ ແລະ ສະໜອງພະນັກງານ ວິຊາການລົງນຳພາເຮັດຕົວຈິງ ເພື່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ; ປັບປຸງເງື່ອນໄຂ ຂອງ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ໄດ້ສະດວກ, ວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ; ສ້າງແຜນແມ່ບົດ ແລະ ຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ສ້າງກົນໄກໃຫ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຫົວທີ.

ຂ່າວ: ສົມຫວັງ

ພາບ: ເກດສະໜາ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກ ປປ ລາວ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສປ ຈີນການເມືອງ

   ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກ ປປ ລາວ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສປ ຈີນ

   7/25/2024 10:13:10 PM

   ຂປລ. ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024 ນີ້, ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສປ ຈີນ ນໍາໂດຍ ສະຫາຍ ຫວັງ ອີ້ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການ ກິດຈະການຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ, ໃນໂອກາດເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ກໍລະກົດ 2024.

  • ລາວ-ຈີນ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍການເມືອງ

   ລາວ-ຈີນ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ

   7/25/2024 10:08:00 PM

   ຂປລ. ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມຄໍາເຊີນຂອງ ສະຫາຍ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະຫາຍ ຫວັງ ອີ້ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການ ກິດຈະການຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

  • ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນ ສປ ຈີນການເມືອງ

   ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນ ສປ ຈີນ

   7/25/2024 10:00:27 PM

   ຂປລ. ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024 ນີ້, ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງສະຫາຍ ຫວັງ ອີ້ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການ ກິດຈະການຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ໃນໂອກາດເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຕ່າງປະເທດອາຊຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ກໍລະກົດ 2024.

  • ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ພ້ອມການນຳຂັ້ນສູງ ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລ ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມການເມືອງ

   ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ພ້ອມການນຳຂັ້ນສູງ ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລ ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ

   7/25/2024 9:48:07 PM

   ຂປລ. ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024 ນີ້, ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປປ ລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມການນຳຂັ້ນສູງ ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາ ໄລ ສະຫາຍ ຫງວຽນ ຝູ໋ ຈ້ອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ທີ່ນະຄອນ ຫລວງຮາໂນຍ ສສ ຫວຽດນາມ.

  • ການນຳ ພັກ-ລັດ ວາງພວງມາລາ-ເຊັນປື້ມໄວ້ອາໄລ ຕໍ່ການເສຍ ຊີວິດຂອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມການເມືອງ

   ການນຳ ພັກ-ລັດ ວາງພວງມາລາ-ເຊັນປື້ມໄວ້ອາໄລ ຕໍ່ການເສຍ ຊີວິດຂອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ

   7/25/2024 4:56:33 PM

   ຂປລ. ການນໍາພັດ-ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າວາງພວງມາລາ ແລະ ເຊັນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ ຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງ ສະຫາຍ ຫງວຽນ ຝູ໋ ຈ້ອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະລິຫານງານສູນກາງພັກກອມ ມູນິດຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024 ຢູ່ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີ ສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາ ທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ, ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິພັນດອນ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະຫາຍ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມນີ້, ຍັງມີຄະນະຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະລັດຖະບານ, ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ, ບັນດາກະຊວງ, ສະມາ ຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ບັນດາສະຖານທູດຕ່າງປະເທດປະຈໍາລາວ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຕາມລໍາດັບ.

ads
ads

Top