ເປີດມູນນິທິ ສຸດາພອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ

16/05/2024 16:40
Email Print 518
ຂປລ ຂປລ. ມູນນິທິສຸດາພອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2024 ໂດຍມີ ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ, ມີຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ກະຊວງພາຍໃນ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຂປລ. ມູນນິທິສຸດາພອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2024 ໂດຍມີ ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ, ມີຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ກະຊວງພາຍໃນ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານນາງ ສຸດາພອນ ວົງຫານ ປະທານມູນນິທິສຸດາພອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມູນນິທິສຸດາພອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະ ຈະຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່ໄມ້, ຂະແໜງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຂະແໜງແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ມູນນິທິສຸດາພອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ໃນວຽກງານສຶກສາ, ກະສິກຳ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາຈາກ ພະຍາດລະບາດຕ່າງໆ ແລະ ໄພທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ໄພໝາວ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ໄພຂາດອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມທັງ, ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານທຶນການສຶກສາ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ອາຫານ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕຽງນອນ, ອຸປະກອນການສຶກສາ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກກຳພ້າ ແລະ ເດັກທີ່ຄອບຄົວ ທຸກຍາກຂາດເຂີນ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ເດັກຂາດທີ່ເພີ່ງພາອາໄສ, ເດັກຂາດຜູ້ດູແລ ຫລື ອາໄສຢູ່ນຳຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ, ຜູ້ພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນສະໝອງ, ບໍ່ສາມາດກຸ່ມຕົນເອງໄດ້ ທີ່ຂາດຜູ້ດຸແລ, ອາໄສຢູ່ນຳຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ອາຍຸສູງ ທີ່ປ່ຽວພອຍ ແລະ ທຸກຍາກ, ອາໄສຢູ່ນຳຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ທີ່ທຸກຍາກ ຫລື ຕິດແປດພະຍາດ ທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດ, ລວມເຖິງ ຄົນດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ, ຊ່ວຍເຫລືອຄົນພິການ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຊອກຫາທຶນການສຶກສາ, ນັກຮຽນທີ່ທຸກຍາກ, ຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນທຸກຍາກອື່ນໆ.

  ພ້ອມນີ້, ມູນນິທິສຸດາພອນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ຍັງຈະຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານກະ ສິກຳເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ, ສັງຄົມ, ເດັກນ້ອຍຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເປັນຕົ້ນ ວິທີການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ສົ່ງເສີມພັດທະ ນາເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນນະທຳ, ມີວິໄສທັດ ທີ່ກວ້າງໄກ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສາມາດເປັນຕົວແທນເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມລາວ ໃນເວທີເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກ, ຊົນເຜົ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປັບປຸງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງການຮຽນ, ບ່ອນອອກກຳລັງກາຍ, ສະໂມສອນໂຮງຮຽນ, ສະໜາມກິລາ, ດຶ່ງໄຟຟ້າ, ນໍ້າ, ຫໍສະໝຸດ, ຫ້ອງນໍ້າ, ສ່ວນທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ບ້ານ, ເມືອງ, ເຂດຊຸມຊົນ, ເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ.

ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ມາຍັງຄະນະບໍລິຫານມູນນິທິ ທີ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງໜັກແໜ້ນ ໃນການສ້າງຕັ້ງມູນນິທິດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໃຫ້ ເຄື່ອນໄຫວຕາມກົດລະບຽບຂອງຕົນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງລັດ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ທົ່ວເຖິງໃນສັງຄົມກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງຕົນ, ລະດົມທຶນ, ຊັບສິນຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຮັບເອົາການສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫລືອ, ການບໍລິຈາກທຶນ, ຊັບສິນຈາກບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ກິລາກາຍະກຳ, ວິທະຍາສາດ, ການກຸສົນ, ມະນຸດສະທຳ ຫລື ສາທາລະນະປະໂຫຍດອື່ນໆ ຕາມກົດລະບຽບຂອງຕົນ, ພ້ອມທັງ ໃຫ້ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍ.

ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຍັງຫ້າມໃຫ້ມູນນິທິ ສວຍໃຊ້ສິດເສລີພາບໃນການສ້າງຕັ້ງມູນນິທິ ຫລື ໃນນາມມູນນິທິ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຂັດກັບ ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ; ຫ້າມເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ສິດເສລີ ພາບຂອງບຸກຄົນອື່ນ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຂອງຊາດ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຜົ່າຕ່າງໆ; ຫ້າມເຄື່ອນໄຫວທີ່ນຳໄປສູ່ ການແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນຊາດ, ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂ່າວ-ພາບ:ທະນູທອງ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ສະຫລອງຄົບຮອບ 30 ປີ ວັນສ້າງຕັ້ງ ກຸ່ມບໍລິສັດດີເອັມ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

   ສະຫລອງຄົບຮອບ 30 ປີ ວັນສ້າງຕັ້ງ ກຸ່ມບໍລິສັດດີເອັມ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ

   6/12/2024 2:08:56 PM

   ຂປລ. ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ບໍລິສັດ ດີເອັມ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ຈັດງານລ້ຽງສະເຫລີມສະຫລອງ ຄົບຮອບ 30 ປີ ວັນສ້າງຕັ້ງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ດີເອັມ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ວັນໄຊ ຟອງສະຫວັນ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ມີຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າ ຂອງບໍລິສັດ ດີເອັມ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

  • ໂຮງຮຽນເຫລົ່າຮົບສື່ສານ 205 ຈັດກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່ອຍປາວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

   ໂຮງຮຽນເຫລົ່າຮົບສື່ສານ 205 ຈັດກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່ອຍປາ

   6/12/2024 2:02:47 PM

   ຂປລ. ໂຮງຮຽນເຫລົ່າຮົບສື່ສານ 205 ຮ່ວມກັບ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຈັດກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່ອຍປາ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 44 ປີ (1 ມິຖຸນາ 1980-1 ມິຖຸນາ 2024) ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ອ໋ອດ ພົງສະຫວັນ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ພ້ອມຄະນະ

  • ສຽງຈາກໄວໜຸ່ມເພື່ອຢຸດຕິຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

   ສຽງຈາກໄວໜຸ່ມເພື່ອຢຸດຕິຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດ

   6/11/2024 1:20:19 PM

   ຂປລ. ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ອົງແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດລາວນິວເວບຊິເນມາ ຮ່ວມມືກັນ​ເພື່ອຢຸດຕິພຶດຕິກຳ ທີ່ສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດ ໃນ ສປປ ລາວ ​ໂດຍ​ເລິ່ມມາແຕ່ປີ 2021. ຜ່ານການແຂ່ງຂັນວິດີໂອສົ່ງເສີມສັງຄົມ ຫລື PSA ໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັກສະການຜະລິດວີດີໂອໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ນັກສ້າງຮູບເງົາທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດ.

  • ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບ ອຸປະກອນໄອທີ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

   ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບ ອຸປະກອນໄອທີ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານ

   6/10/2024 3:22:32 PM

   ຂປລ. ພິທີມອບ-ຮັບອຸປະກອນໄອຊີທີ ແລະ ພາຫະນະ ໃຫ້ແກ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສພຂ) ທົ່ວປະເທດ ລວມມູນຄ່າ 702.696 ໂດລາສະຫະລັດ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈຳ ສປປ ລາວ

  • ລາຍນາກ ໃນຜືນຜ້າລາວ ເປັນສັນຍາລັກຄວາມອົດທົນຂອງແມ່ຍິງລາວວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

   ລາຍນາກ ໃນຜືນຜ້າລາວ ເປັນສັນຍາລັກຄວາມອົດທົນຂອງແມ່ຍິງລາວ

   6/10/2024 1:36:51 PM

   ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າຫັດຖະກໍາຕໍ່າແຜ່ນ ແມ່ນສິລະປະວັດທະນາທໍາທີ່ສວຍງາມ ທີ່ຄຽງຄູ່ກັບແມ່ຍິງລາວມາແຕ່ດົນນານ ເຊິ່ງມັນສະແດງເຖິງຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ ເພາະກ່ອນຈະອອກມາເປັນແພຜືນໜຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຫລາຍຂັ້ນຕອນຕ້ອງໃຊ້ສີໄມ້ລາຍມື ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການຖັກທໍ ແລະ ການອອກແບບລວດລາຍທີ່ສ່ອງແສງເຖິງສິລະປະວັດທະນະທໍາ ແລະ ການດໍາລົງຊິວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ.

ads
ads

Top