ປີ 2023 ເສດຖະກິດຂອງລາວ ຈະບັນລຸ 4,2% ແຕ່ຫລຸດແຜນວາງໄວ້

01/11/2023 10:12
Email Print 12078
ຂປລ ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2023 ນີ້ວ່າ:

     *ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2023 ນີ້ວ່າ: ໃນໄລ ຍະເຄິ່ງສະໄໝຜ່ານມາເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະເລ່ຍໃນລະດັບ 4,03% (ແຜນການ 5 ປີ ສະເລ່ຍໃນລະດັບ 4% ຂຶ້ນໄປ), ສໍາລັບປີ 2023 ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ 4,2% ແຕ່ຫລຸດແຜນການວາງໄວ້ຢູ່ໃນລະດັບ 4,5%, ຍ້ອນການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ, ລວມຍອດຜະລິດຕະ ພັນພາຍ ໃນ(GDP) ຕໍ່ຫົວຄົນ ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ. ຄາດວ່າໃນປີ 2023 ນີ້ ຈະໄດ້ 1.824 ໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນການປີ 1.625 ໂດ ລາສະຫະລັດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ 2.880 ໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ລວມຍອດລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ຕໍ່ຫົວຄົນ ປີ 2023 ຄາດ ວ່າຈະບັນລຸ ໄດ້ 1.712 ໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນ ການປີ 1.534 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ 2.280 ໂດ ລາສະຫະລັດ).

    ສໍາລັບການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງ ຂົງເຂດລາຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ດ້ວຍການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ຕິດພັນກັບການສືບຕໍ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃນວຽກງານການເງິນ-ງົບປະມານດ້ວຍ ການປະກອບເຄື່ອງມື ແລະ ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການເປັນທັນສະໄໝ ອັນໄດ້ເຮັດວຽກງາານໃນຂົງເຂດນີ້ມີການຫັນປ່ຽນທີ່ຕັ້ງໜ້າກວ່າເກົ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ເກີນແຜນໃນ 2 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ຄາດວ່າປີ 2023 ກໍ ຈະລື່ນແຜນການໜ້ອຍໜຶ່ງ.  ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານບົນຈິດໃຈປະຢັດຕາມດໍາລັດ 205/ລບ, ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ແລະ ຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນໄດ້ຕາມປົກກະຕິເປັນຕ້ົ້ນ: ເງິນເດືອນເງິນນະໂຍ ບາຍ, ການຊໍາລະໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນປີງົບປະມານ 2021 ແລະ 2022 ສາມາດປະຢັດລາຍຈ່າຍຈໍານວນໜ່ຶງທ່ີບໍ່ຈໍາເປັນ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການຂາດດຸນງົບປະມານມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ. ສ່ິງສຳຄັນລັດຖະບານຍັງໄດ້ຕົກລົງເພີ່ມເງິນອຸດໜູນ ຄ່າຄອງຊີບ ໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພະນັກງານບໍານານ, ເສຍອົງຄະທີ່ມີເງິນເດືອນຕໍ່າກວ່າ 1.700.000 ກີບ ແລະ ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນອັດຕາກິນ ເຮືອນຄົວລວມໃຫ້ສອງກໍາລັງ ໂດຍເລີ່ມປະຕິບັດງວດ 4 ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ. ນອກນັ້ນຍັງອອກມະຕິ 09/ລບ, ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດເງິນ ນະໂຍບາຍໂມງສອນໃຫ້ຄູສັນຍາຈ້າງໃຫ້ໄດ້ຄືກັນກັບລັດຖະກອນຄທົ່ວໄປ. ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ ແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງດີ ຂື້ນເປັນກ້າວໆ ສາມາດຮັບປະກັນ ການຊໍາລະໜີ້ສິນທີ່ຄົບກຳນົດໄດ້ ທັງໝົດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະເທດພວກເຮົາບໍ່ຕົກເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນໄດ້.

     ສໍາລັບ ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເງິນຕາ ນັ້ນລັດຖະບານໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຄື ຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຮັດກຸມ ໂດຍນຳໃຊ້ທຸກເຄື່ອງມືທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຢ່າງປະສົມປະ ສານໃນການຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ M2 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຊຸກຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ;  ດໍາເນີນນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫລາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ໃນທິດທາງທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນຫລາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ດັດສົມຄວາມຕ້ອງການ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ສີນຄ້ານໍາເຂົ້າບູລິມະສິດ; ດັດສົມບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຍຸບເລີກທັງໝົດຮ້ານແລກປ່ຽນເອກະຊົນ ແລະ ຫັັນມາໃຫ້ລວມສູນ ຢູ່ນໍາທະນາຄານທຸລະກິດ ພ້ອມທັງກວດກາການເຄ່ືອນ ໄຫວຂອງກຸ່ມ ຄົນທີ່ສວຍໂອກາດແລກປ່ຽນປັ່ນປວນອັດຕາແລກປ່ຽນ; ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ ທຫລ ແລະ ທຸກຂະແໜງການປິ່ນອ້ອມປັບປຸງບູລະນະການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບຫລາຍຂຶ້ນ. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ເລກທີ 10/ນຍ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ທຸກຂະແໜງການຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບ ການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກູ້ຢືມຈາກ ຕ່າງປະເທດ ແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ເງີນສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຊໍາລະສະສາງເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການຄ້າ-ການບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບຕ່າງປະເທດ.

   ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ: ຜ່ານການປະຕິບັດມາດຕະການເຫລ່ົານີ້ ເຮັດໃຫ້ມີກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກການສົ່ງອອກ ໄຫລເຂົ້າປະເທດຫລາຍຂຶ້ນ (ຈາກອັດຕາສ່ວນປະມານ 31% ໃນໄລຍະ ປີ 2020 ມາເປັນ 41,32% ໃນ 9 ເດືອນປີ 2023 (ຄາດວ່າໝົດປີ 2023 ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ກາຍ 50%). ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນ ສາມາດກຸ້ມການນຳເຂົ້າໄດ້ເປັນ 4,3 ເດືອນໃນທ້າຍເດືອນ 9/2023  ຈາກ 3,6 ເດືອນໃນທ້າຍປີ 2020  (ແຜນການ 5 ປີ: ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ ໜອ້ຍ 3 ເດືອນ), ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ບໍ່ໃຫ້ຜັນຜວນໜັກໜ່ວງ ແລະ ທັງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟ້ີຫລຸດລົງຈາກລະດັບ 40% ໃນກາງປີ 2022 ມາເປັນ 25,69% ໃນເດືອນ 9/2023. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຕົວຈິງລາຄາສີນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫລາດຍັງສູງ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນຍັງມີຄວາມບອບບາງຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບ ເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເຮົາຍັງສູງ ກວ່າຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງຈາກການນຳເຂົ້າ, ພ້ອມນັ້ນກໍຍັງມີພັນທະຊໍາລະໜີ້ສີນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ. ສະນັ້ນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ທຸກພາກສ່ວນ, ຂະແໜງ ການນັບແຕ່ສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ-ບຸກຄົນ ທົ່ວສັງ ຄົມຕ້ອງ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃຫ້ຫລຸດລົງຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ, ຖືເອົາການປະພຶດດັ່ງກ່າວເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກຊາດຂອງຕົນ.

ໂດຍ: ສຸພາສະຫວັນ


KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ສາຍການບິນຫວຽດເຈັດ ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຍົກລະດັບການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມເສດຖະກິດ

   ສາຍການບິນຫວຽດເຈັດ ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຍົກລະດັບການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ

   7/11/2024 10:00:35 PM

   ຂປລ. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ສາຍການບິນຫວຽດເຈັດ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດລະຫວ່າງ ປະເທດລາວ-ຫວຽດນາມ ໂດຍພິທີປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນສັກຂີພະຍານຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ໂຕ ເລິມ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແຂກຜູ້ມີກຽດລະດັບສູງຂອງທັງສອງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

  • ແຂວງອຸດົມໄຊ ສຸມໄສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດຕິດພັນກັບການປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດເສດຖະກິດ

   ແຂວງອຸດົມໄຊ ສຸມໄສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດຕິດພັນກັບການປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ

   7/11/2024 9:10:58 AM

   ຕະຫລອດໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ສຸມໃສ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ກໍຄືປະເທດຂອງພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ໄພເງິນເຟີ້, ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ, ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແພງຂຶ້ນ.

  • ຫວຽດເຈັດ ເປີດເສັ້ນທາງໃໝ່ ໃນປະເທດຈີນ ແລະ ສ ເກົາຫລືເສດຖະກິດ

   ຫວຽດເຈັດ ເປີດເສັ້ນທາງໃໝ່ ໃນປະເທດຈີນ ແລະ ສ ເກົາຫລື

   7/8/2024 4:47:38 PM

   ສາຍການບິນຫວຽດເຈັດ (Vietjet) ໄດ້ສ້າງບາດກ້າວຄັ້ງໃໝ່ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍການບິນຜ່ານພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ດ້ວຍການເປີດບໍລິການໂດຍກົງແຫ່ງທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນໂຮຈີ່ມິນ - ຊີອານ (Xi’an) ປະເທດ ຈີນ ແລະ ເສັ້ນທາງ Nha Trang (ສສ ຫວຽດນາມ) - Daegu (ສ ເກົາຫລີ), ຊຶ່ງເປັນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ Vietjetໃນການນຳສະເໜີໂອກາດການເດີນທາງທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ລາຄາທີ່ເໝາະສົມ. ພ້ອມທັງເສີມຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ທາງອາກາດທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ລວມທັງປະເທດລາວ.

  • ຫວຽດເຈັດເປັນໜຶ່ງໃນ 50 ບໍລິສັດຈົດທະບຽນແຖວໜ້າ ຂອງຫວຽດນາມເສດຖະກິດ

   ຫວຽດເຈັດເປັນໜຶ່ງໃນ 50 ບໍລິສັດຈົດທະບຽນແຖວໜ້າ ຂອງຫວຽດນາມ

   7/4/2024 6:55:27 PM

   ບໍລິສັດສາຍການບິນຫວຽດເຈັດ (Vietjet) ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນລາຍຊື່ 50 ບໍລິສັດຈົດທະບຽນແຖວໜ້າປະຈຳປີ 2024 ຂອງວາລະສານ Forbes Vietnam ເຊິ່ງເປັນການຈັດອັນດັບບໍລິສັດຈາກຫລາກຫລາຍອຸດສາຫະກຳໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບຂອງປະເທດຫວຽດນາມ.

  • ຫວຽດເຈັດເພີ່ມຖ້ຽວບິນ ສູ່ເມືອງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລ ຂອງຫວຽດນາມເສດຖະກິດ

   ຫວຽດເຈັດເພີ່ມຖ້ຽວບິນ ສູ່ເມືອງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລ ຂອງຫວຽດນາມ

   6/20/2024 2:23:48 PM

   ນັກທ່ອງທ່ຽວລາວສາມາດເພີດເພີນກັບການພັກຮ້ອນໃນຫາດຊາຍທີ່ສວຍງາມຂອງຫວຽດນາມ ດ້ວຍສາຍການບິນຂອງຫວຽດເຈັດ (VietJet) ທີ່ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc,ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ads
ads

Top