ປີ 2023 ເສດຖະກິດຂອງລາວ ຈະບັນລຸ 4,2% ແຕ່ຫລຸດແຜນວາງໄວ້

01/11/2023 10:12
Email Print 3628
ຂປລ ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2023 ນີ້ວ່າ:

     *ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2023 ນີ້ວ່າ: ໃນໄລ ຍະເຄິ່ງສະໄໝຜ່ານມາເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະເລ່ຍໃນລະດັບ 4,03% (ແຜນການ 5 ປີ ສະເລ່ຍໃນລະດັບ 4% ຂຶ້ນໄປ), ສໍາລັບປີ 2023 ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ 4,2% ແຕ່ຫລຸດແຜນການວາງໄວ້ຢູ່ໃນລະດັບ 4,5%, ຍ້ອນການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ, ລວມຍອດຜະລິດຕະ ພັນພາຍ ໃນ(GDP) ຕໍ່ຫົວຄົນ ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ. ຄາດວ່າໃນປີ 2023 ນີ້ ຈະໄດ້ 1.824 ໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນການປີ 1.625 ໂດ ລາສະຫະລັດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ 2.880 ໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ລວມຍອດລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ຕໍ່ຫົວຄົນ ປີ 2023 ຄາດ ວ່າຈະບັນລຸ ໄດ້ 1.712 ໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນ ການປີ 1.534 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ 2.280 ໂດ ລາສະຫະລັດ).

    ສໍາລັບການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງ ຂົງເຂດລາຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ດ້ວຍການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ຕິດພັນກັບການສືບຕໍ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃນວຽກງານການເງິນ-ງົບປະມານດ້ວຍ ການປະກອບເຄື່ອງມື ແລະ ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການເປັນທັນສະໄໝ ອັນໄດ້ເຮັດວຽກງາານໃນຂົງເຂດນີ້ມີການຫັນປ່ຽນທີ່ຕັ້ງໜ້າກວ່າເກົ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ເກີນແຜນໃນ 2 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ຄາດວ່າປີ 2023 ກໍ ຈະລື່ນແຜນການໜ້ອຍໜຶ່ງ.  ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານບົນຈິດໃຈປະຢັດຕາມດໍາລັດ 205/ລບ, ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ແລະ ຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນໄດ້ຕາມປົກກະຕິເປັນຕ້ົ້ນ: ເງິນເດືອນເງິນນະໂຍ ບາຍ, ການຊໍາລະໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນປີງົບປະມານ 2021 ແລະ 2022 ສາມາດປະຢັດລາຍຈ່າຍຈໍານວນໜ່ຶງທ່ີບໍ່ຈໍາເປັນ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການຂາດດຸນງົບປະມານມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ. ສ່ິງສຳຄັນລັດຖະບານຍັງໄດ້ຕົກລົງເພີ່ມເງິນອຸດໜູນ ຄ່າຄອງຊີບ ໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພະນັກງານບໍານານ, ເສຍອົງຄະທີ່ມີເງິນເດືອນຕໍ່າກວ່າ 1.700.000 ກີບ ແລະ ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນອັດຕາກິນ ເຮືອນຄົວລວມໃຫ້ສອງກໍາລັງ ໂດຍເລີ່ມປະຕິບັດງວດ 4 ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ. ນອກນັ້ນຍັງອອກມະຕິ 09/ລບ, ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດເງິນ ນະໂຍບາຍໂມງສອນໃຫ້ຄູສັນຍາຈ້າງໃຫ້ໄດ້ຄືກັນກັບລັດຖະກອນຄທົ່ວໄປ. ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍມາດຕະການ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ ແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງດີ ຂື້ນເປັນກ້າວໆ ສາມາດຮັບປະກັນ ການຊໍາລະໜີ້ສິນທີ່ຄົບກຳນົດໄດ້ ທັງໝົດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະເທດພວກເຮົາບໍ່ຕົກເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ສິນໄດ້.

     ສໍາລັບ ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເງິນຕາ ນັ້ນລັດຖະບານໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຄື ຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຮັດກຸມ ໂດຍນຳໃຊ້ທຸກເຄື່ອງມືທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຢ່າງປະສົມປະ ສານໃນການຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ M2 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຊຸກຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ;  ດໍາເນີນນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫລາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ໃນທິດທາງທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນຫລາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ດັດສົມຄວາມຕ້ອງການ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ສີນຄ້ານໍາເຂົ້າບູລິມະສິດ; ດັດສົມບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຍຸບເລີກທັງໝົດຮ້ານແລກປ່ຽນເອກະຊົນ ແລະ ຫັັນມາໃຫ້ລວມສູນ ຢູ່ນໍາທະນາຄານທຸລະກິດ ພ້ອມທັງກວດກາການເຄ່ືອນ ໄຫວຂອງກຸ່ມ ຄົນທີ່ສວຍໂອກາດແລກປ່ຽນປັ່ນປວນອັດຕາແລກປ່ຽນ; ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ ທຫລ ແລະ ທຸກຂະແໜງການປິ່ນອ້ອມປັບປຸງບູລະນະການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບຫລາຍຂຶ້ນ. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ເລກທີ 10/ນຍ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ທຸກຂະແໜງການຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບ ການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກູ້ຢືມຈາກ ຕ່າງປະເທດ ແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ເງີນສະກຸນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຊໍາລະສະສາງເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການຄ້າ-ການບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບຕ່າງປະເທດ.

   ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ: ຜ່ານການປະຕິບັດມາດຕະການເຫລ່ົານີ້ ເຮັດໃຫ້ມີກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກການສົ່ງອອກ ໄຫລເຂົ້າປະເທດຫລາຍຂຶ້ນ (ຈາກອັດຕາສ່ວນປະມານ 31% ໃນໄລຍະ ປີ 2020 ມາເປັນ 41,32% ໃນ 9 ເດືອນປີ 2023 (ຄາດວ່າໝົດປີ 2023 ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ກາຍ 50%). ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນ ສາມາດກຸ້ມການນຳເຂົ້າໄດ້ເປັນ 4,3 ເດືອນໃນທ້າຍເດືອນ 9/2023  ຈາກ 3,6 ເດືອນໃນທ້າຍປີ 2020  (ແຜນການ 5 ປີ: ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ ໜອ້ຍ 3 ເດືອນ), ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ບໍ່ໃຫ້ຜັນຜວນໜັກໜ່ວງ ແລະ ທັງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟ້ີຫລຸດລົງຈາກລະດັບ 40% ໃນກາງປີ 2022 ມາເປັນ 25,69% ໃນເດືອນ 9/2023. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຕົວຈິງລາຄາສີນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫລາດຍັງສູງ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນຍັງມີຄວາມບອບບາງຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບ ເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເຮົາຍັງສູງ ກວ່າຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງຈາກການນຳເຂົ້າ, ພ້ອມນັ້ນກໍຍັງມີພັນທະຊໍາລະໜີ້ສີນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ. ສະນັ້ນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ທຸກພາກສ່ວນ, ຂະແໜງ ການນັບແຕ່ສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ-ບຸກຄົນ ທົ່ວສັງ ຄົມຕ້ອງ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃຫ້ຫລຸດລົງຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ, ຖືເອົາການປະພຶດດັ່ງກ່າວເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກຊາດຂອງຕົນ.

ໂດຍ: ສຸພາສະຫວັນ


KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ກຸ່ມບໍລິສັດທາງລົດໄຟຈີນ ​ ເປັນຜູ້ຜະລິດ ໝອນຮອງລາງລົດໄຟ ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງທຳອິດໃນລາວເສດຖະກິດ

   ກຸ່ມບໍລິສັດທາງລົດໄຟຈີນ ​ ເປັນຜູ້ຜະລິດ ໝອນຮອງລາງລົດໄຟ ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງທຳອິດໃນລາວ

   10/17/2023 4:59:43 PM

   ຂປລ. ປີ 2019-2023 ຈາກໂຄງການຜະລິດໝອນຮອງລາງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ​ ໄປ​ຮອດໂຄງການຜະລິດສີ້ນສ່ວນຂະໜາດນ້ອຍ ຂອງ ທາງລົດໄຟບໍ່ເຕ່ນ-ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກຸ່ມບໍລິສັດທາງລົດໄຟຈີນເລກທີ 15​ ໄດ້ຢຶດໝັ້ນຫລັກການ "ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນກໍ່ສ້າງ​ແລະ ຮ່ວມກັນ" ​ໄດ້ອອກແຮງສ້າງໜຶ່ງ ແລວທາງໜຶ່ງເສັ້ນທາງ​ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ, ຮູບແຕ້ມທີ່ລະອຽດອ່ອນ ໄດ້ເພີ່ມສີສັນ ໃຫ້ແກ່ການ ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ​ແລະ​ ປົກປັກຮັກສາເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

  • ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຂົນ​ສົ່ງຜູ້ໂດຍສານຫລາຍ​ກວ່າ 2.000 ລ້ານເທື່ອ/ຄົນເສດຖະກິດ

   ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຂົນ​ສົ່ງຜູ້ໂດຍສານຫລາຍ​ກວ່າ 2.000 ລ້ານເທື່ອ/ຄົນ

   8/29/2023 6:19:38 PM

   ຂປລ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເປີດ​ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ​ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ,ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ​ໄດ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ພ້ອມ​ທັງຍົກສູງຄຸນນະພາບການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ, ມາຮອດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2023 ນີ້

  • ອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນ ເປີດໂຄງການພັດທະນາ ກະສິກຳທັນສະໄໝ ​ແຫ່ງ​ທຳ​ອິດ ຢູ່ຈຳປາສັກເສດຖະກິດ

   ອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນ ເປີດໂຄງການພັດທະນາ ກະສິກຳທັນສະໄໝ ​ແຫ່ງ​ທຳ​ອິດ ຢູ່ຈຳປາສັກ

   8/15/2023 1:49:36 PM

   ຂປລ. ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ສິງຫາ 2023 ຜ່ານ​ມາ, ບໍລິສັດ ອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດປ້າຍໂຄງການກະສິກຳທັນສະໄໝ ທີ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ສປປ ລາວ, ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືພັດທະນາກະສິກຳ ເພື່ອປູກເຂົ້າຫລາຍລະດູ ແຫ່ງທຳອິດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍ ບໍລິສັດອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນ ໂດຍມີ ທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ ເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ, ທ່ານ ນາງ ຄຳພູ ລິດທິສັກເຈົ້າເມືອງໂຂງ, ມີ ທ່ານ Tong Yongheng ຮອງອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນ,ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດຊີໂນ-ອາກຣີໂປຕາສ, ພ້ອມດ້ວຍຮອງອຳນວຍການໃຫຍ່ ທ່ານ Zong Guofu, ທ່ານ Ai Yongjun, ມີ ທ່ານ Han Xiaohui ຫົວໜ້າຝ່າຍການເງິນ, ທ່ານ Liu Feilong ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດຄູ່ຮ່ວມໂຄງການ, ຕາງໜ້າຄະນະປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ສື່ມວນຊົນລາວ ​​ແລະ ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້ຮ່ວມທັງໝົດ 200 ກວ່າຄົນ.

  • 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ນວ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າກະສິກໍາ ​ໄດ້ 26 ລ້ານກວ່າໂດລາເສດຖະກິດ

   6 ເດືອນຕົ້ນປີ ນວ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າກະສິກໍາ ​ໄດ້ 26 ລ້ານກວ່າໂດລາ

   8/2/2023 3:35:21 PM

   ຂປລ. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນ​ປີ 2023 ຜ່ານມານີ້, ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ(ນວ) ສາມາດສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ ​ໄດ້ທັງໝົດ 26,36 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,41 ລ້ານໂດລາ, ເທົ່າກັບ 20,14%.

  • ສປປ ລາວ ສຳເລັດການປະຊາສໍາພັນ ດຶງດູດການລົງທຶນຢູ່ນິຄົມ ອຸດສາຫະກໍາອັດສະລິຍະອາຊີ-ໂປຕາສສາກົນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ທີ່ ສປ ຈີນເສດຖະກິດ

   ສປປ ລາວ ສຳເລັດການປະຊາສໍາພັນ ດຶງດູດການລົງທຶນຢູ່ນິຄົມ ອຸດສາຫະກໍາອັດສະລິຍະອາຊີ-ໂປຕາສສາກົນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ທີ່ ສປ ຈີນ

   7/13/2023 11:06:51 AM

   ຂປລ. ໃນ​ວັນ​ທີ 3-6 ກໍ­ລະ­ກົດ 2023, ກອງ​ປະ­ຊຸມ​ປະ​ຊາ​ສໍາ​ພັນ​ການ​ລົງ­ທຶນ ແລະ ພິ­ທີ​ເຊັນ​ບົດ​ບັນ­ທຶກ​​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ­ທຶນ ຢູ່​ນິ­ຄົມ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະອາ​ຊີ​-​ໂປ​ຕາສສາ­ກົນ ແຂວງ​ຄໍາ​ມ່ວນ ສປປ ລາວ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ນະ ຄອນ​ກວາງ​ໂຈວ ສປ ຈີນ, ເຊິ່ງ​​ເປັນ​ເຈົ້າ­ພາບ​​ໂດຍ ກະ­ຊວງອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ ແລະ ການ​ຄ້າ ແລະ ອໍາ​ນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ​ຄໍາ​ມ່ວນ ສປປ ລາວ. ກອງ​ປະ­ຊຸມ​ປະ​ຊາ​ສໍາ​ພັນ​ການ​ລົງ­ທຶນ​ຄັ້ງ​ນີ້, ແມ່ນ​ກອງ​ປະ­ຊຸມ​ປະ​ຊາ​ສໍາ​ພັນ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ລົງ­ທຶນໃນຂະແໜງ​ອຸດ­ສາ­ຫະ­ກຳ​ຂະ­ໜາດ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ ​ທີ່​​ລັດ­ຖະ­ບານ​ລາວ​ ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ຕ່າງ­ປະ­ເທດ ເຊິ່ງ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ກອງ​ປະ­ຊຸມ​ປະ​ຊາ​ສໍາ​ພັນ​ ການ​ລົງ­ທຶນ​ກໍ່­ສ້າງ​ພື້ນ­ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທີ່​​ລັດ­ຖະ­ບານ​ລາວ​ ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຄັ້ງ​ກ່ອນ.

ads
ads

Top