ກຽມລົງຊ່ວຍ?

24/05/2023 12:54
Email Print 290
ຂປລ ພາກສ່ວນພະຍາກອນສະພາບອາກາດທັງເຮົາ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ຄາດຄະເນ ຫລື ພະຍາກອນສະພາບອາກາດໃນໄລ ຍະສອງສາມມື້ຕໍ່ໜ້າຈະມີຝົນຕົກບາງ ພື້ນທີ່, ຜູ້ເຮັດການປູກຝັງ ລ້ວນພາກັນດີໃຈ ເພາະນາທີ່ໄຖຮຸດໄວ້,​ ບາງບ່ອນເຮັດນາ ຫວ່ານ ໄຖແລ້ວກໍ່ຫວ່ານແນວເຂົ້າ ລໍຖ້າຝົນ, ແຕ່ຟ້າຝົນຊົນລະທາ ບໍ່ມາໂຜດ ຫລາຍພື້ນທີ່ຈຶ່ງກະແດ້ງ, ລວມທັງຜູ້ປູກມັນຕົ້ນ ຄອງຖ້າຝົນ ບໍ່ມາ ກໍ່ບໍ່ຊື່ນໃຈ ເພາະພາກັນຫວັງເອົາໄວ້ປີນີ້ຈະຂາຍມັນຕົ້ນໄດ້ເງິນພໍສົມຄວນ ຕາມລົງທຶນລົງແຮງ.          ພາກສ່ວນພະຍາກອນສະພາບອາກາດທັງເຮົາ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ຄາດຄະເນ ຫລື ພະຍາກອນສະພາບອາກາດໃນໄລ ຍະສອງສາມມື້ຕໍ່ໜ້າຈະມີຝົນຕົກບາງພື້ນທີ່, ຜູ້ເຮັດການປູກຝັງ ລ້ວນພາກັນດີໃຈ ເພາະນາທີ່ໄຖຮຸດໄວ້,​ ບາງບ່ອນເຮັດນາ ຫວ່ານ ໄຖແລ້ວກໍ່ຫວ່ານແນວເຂົ້າ ລໍຖ້າຝົນ, ແຕ່ຟ້າຝົນຊົນລະທາ ບໍ່ມາໂຜດ ຫລາຍພື້ນທີ່ຈຶ່ງກະແດ້ງ, ລວມທັງຜູ້ປູກມັນຕົ້ນ ຄອງຖ້າຝົນ ບໍ່ມາ ກໍ່ບໍ່ຊື່ນໃຈ ເພາະພາກັນຫວັງເອົາໄວ້ປີນີ້ຈະຂາຍມັນຕົ້ນໄດ້ເງິນພໍສົມຄວນ ຕາມລົງທຶນລົງແຮງ.

ສະພາບອາກາດຮ້ອນເອົ້າ ກະທົບບໍ່ເວັ້ນອາຊີບໃດໆ, ແຕ່ຊາວກະສິກອນ ອ່າວໜັກກ່ອນໝູ່ ຍ້ອນວ່າໄດ້ລົງທຶນລົງແຮງໄປກ່ອນແລ້ວ ເປັນການກຽມ, ຍັງບໍ່ຮູ້ຝົນຈະມາເວລາໃດ, ຖ້າມີແຕ່ໄຖໄວ້ ກໍ່ຍັງອ່າວໄຄ, ແຕ່ຊຸມທີ່ຫວ່ານເຂົ້າໄວ້(ນາຫວ່ານ), ມັນຕົ້ນປູກໄວ້...ຖ້າຝົນ ຄອງແລ້ວຄອງອີກ ມື້ໃດຝົນຈະຕົກລົງມາ. ນັກວິ ຊາການດ້ານການກະສິກໍາ ຜູ້ກີ້ງເກືອກລີເລືອ ຊ່ວຍຊາວບ້ານໃນຂັ້ນຮາກຖານ ກໍ່ໃຈຈົດໃຈຈໍ່(ວ່າຊັ້ນ) ເພາະວ່າພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ອາໄສພາຍເພິ່ງ, ຈະຫາວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ຮັບສະພາບຄືແນວໃດ?

ບັນຫາສະພາບລົມຟ້າອາກາດ ແລ້ງ ແລະ ຖ້ວມ ລ້ວນກະທົບ ເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ນ. ປະເທດເຮົາຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນກາາຮັບມືບັນຫາ ກໍ່ຄືຈັ່ງວ່າອ່າວໜັກກວ່າໝູ່ ເມື່ອເກີດແລ້ງ ແລະ ຖ້ວມ. ການກຽມຕົວແມ່ນສໍາຄັນ, ສໍາຄັນກໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການພະຍາກອນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ເພາະຖ້າຮູ້ຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ ກໍ່ສາມາດຫລີກຜົນກະທົບໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ, ຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ກໍ່ເບົາບາງລົງແດ່, ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງພາກລັດເຮົາ ຄວນໄດ້ສູ້ຊົນຊ່ວຍແທ້ໆ ເພາະຊາວກະສິກອນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ຍັງເຮັດແບບດັ້ງເດີມ, ຕາມທີ່ພໍ່ແມ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍເຄີຍພາເຮັດມາ, ໃກ້ຮອດຍາມປູກ ຊຸມເພິ່ນກໍ່ວ່າຕ້ອງຍາດຟ້າຍາດຝົນ ເຊິ່ງອາດລືມສຶກ ສາຂໍ້ມູນ ອາກາດ ທີ່ດຽວນີ້ ເຖິງວ່າປະເທດໃດໜຶ່ງພາຍາກອນບໍ່ແມັ່ນ(ປານໃດ) ແຕ່ກໍ່ສາມາດສຶກສາປະເທດໃກ້ຄຽງກັນ. ຄວາມຈິງນັ້ນ ການພະຍາກອນອາກາດຕາມທີ່ຮູ້, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງທຸກປະເທດ ໄດ້ມີການພົວພັນ ເຊື່ອມຈອດກັນດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍສະເພາະປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັນ.

ບັນຫາໄພທໍາມະຊາດ ແມ່ນບໍ່ອາດຫລີກເວັ້ນໄດ້, ປະເທດໃດມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ປະສົບການຮັບມືໄພທໍາມະຊາດມາດົນ ກໍ່ມີບົດຮຽນກວ່າປະເທດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດໄພ ຫລື ຍັງໄຮ້ເຄື່ອງມືພະຍາກອນທີ່ທັນສະໄໝແມັ່ນຢໍາ. ບັນຫາມີເພື່ອໃຫ້ແກ້, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໜີ, ເຖິງຈະໜີ ກໍ່ບໍ່ມົ້ມ ແໜງສູ້ຄິດເອົາ ວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ ເພື່ອຮັບມືບັນຫາໃນອະນາຄົດ. ຜູ້ປູກຝັງກໍ່ຕ້ອງຫັນປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີປະຕິບັດ ການປູກຝັງ, ບໍ່ຫວັງແຕ່ອາໄສນໍ້າຝົນ, ປູກໃຫ້ມີທາງເລືອກ, ໃຊ້ນໍ້າຫລາຍ-ໜ້ອຍ ພືດປະເພດ? ບັນຫານີ້ອາໄສແຕ່ຜູ້ປູກຄິດ ກໍ່ບໍ່ສໍາເລັດ ມີລັກສະນະຍືນຍົງໄດ້, ລັດກ່ຽວຂ້ອງຄວນລົງຊ່ວຍ, ລົງທຶນລົງ ຮອນ ແລະ ລົງແຮງ-ສະຕິປັນຍາ ລົງໄປກີ້ງເກືອກລີເລືອແທ້, ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ເຊື່ອໝັ້ນແທ້ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈະເຮັດນໍາ. ການຈະຮັບຮູ້ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນສັດທາກັນ ກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ(ພໍສົມຄວນ) ແລະເຮັດຕົວຢ່າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງແທ້ ເຂົາຈຶ່ງຈະເຊື່ອ ແລະເຮັດນໍາ. ຖ້າອາໄສແຕ່ທິດສະດີ ພຶດຕິກໍາບໍ່ມີກໍ່ເປັນ ນໍ້າເຕົ້າເປົ່າ ເຂົາເຈົ້າ ຜູ້ເຄີຍເຮັດແລ້ວຈົນຜົມແຊມເລົາ ກໍ່ຈະລັງໆເລໆ ຈະເຊື່ອ? ສຸດທ້າຍ ກໍ່ບໍ່ມີການຫັນປ່ຽນເກີດຂຶ້ນ.

ສະຫລຸບວ່າ ຖ້າຝົນຍັງບໍ່ມາທົ່ວເຖິງບ່ອນປູກຝັງ, ກະສິກອນ ກໍ່ຍັງຈະຕ້ອງນັ່ງອຸກໃຈ, ຜູ້ໃດມີຫລາຍທາງເລືອກກໍ່ຈະອ່າວໄຄ. ການລົງໄປຮາກຖານເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃນແງ່ຄິດ ແງ່ຫວັງ, ທັງຊ່ວຍທາງພຶດຕິກໍາ ແລະ ອື່ນໆ ມີຫລາຍຄໍາເຫັນວ່າແມ່ນຈໍາເປັນ ເຊິ່ງຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ເຮັດແລ້ວ ແລະ ຢາກໃຫ້ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ດີ ໃຫ້ ແທດເຖິງ ເພື່ອການຫັນປ່ຽນທີ່ດີ.


* ຄ້ອງໃໝ່


KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ໃຊ້ບັດ ເອອີເອັມ ໃຫ້ປອດໄພ ຖ້າເສຍຫາຍເຖິງຂັ້ນໝົດໂຕບົດ-ສາລະຄະດີ

   ໃຊ້ບັດ ເອອີເອັມ ໃຫ້ປອດໄພ ຖ້າເສຍຫາຍເຖິງຂັ້ນໝົດໂຕ

   6/9/2023 11:06:26 AM

   *ໃນໄລຍະ​ນີ້​ມີ​ຂ່າວ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ລັກ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ບັດ ເອອີເອັມ (​ATM) ດ້ວຍ​ການລັກ​ຖອນ​ເງິນ​ອອກ ຈາກ​ບັນ​ຊີ​ຜ່ານ​ຕູ້​ ATM ເປັນຈໍານວນຫລາຍ​ໆລ້ານກີບ ຈົນເຮັດໃຫ້​ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ ລວມເຖິງທະນາຄານທີ່ໃຫ້ບໍລິການເອງ.

  • ຊ່ວຍກັນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອຍຸງລາຍບົດ-ສາລະຄະດີ

   ຊ່ວຍກັນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອຍຸງລາຍ

   6/9/2023 10:48:33 AM

   *ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຮອບເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແມ່ນມີ ຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ທັງແມ່ນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງໝົດທຸກຄົນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນ ການຖາງຫຍ້າອ້ອມຮອບໃຫ້ແປນ, ອະນາໄມຂີ້ເຫຍື້ອ, ກະປ໋ອງ, ໂຖ, ຢາງລົດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີ ນ້ຳຂັງໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະອາດທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງເປັນປ້ອງກັນ ແລະ ທຳ ລາຍແຫລ່ງເພາະພັນເຊື້ອຍຸງລາຍ ທີ່ຈະນຳເອົາພະຍາດມາສູ່ພວກເຮົາໃນໄລຍະນີ້.

  • ມີ​ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ​ ຫລາຍ​ກວ່າ 150 ຊະນິດ​ໃນ​ລາວ​ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ສູນພັນບົດ-ສາລະຄະດີ

   ມີ​ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ​ ຫລາຍ​ກວ່າ 150 ຊະນິດ​ໃນ​ລາວ​ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ສູນພັນ

   6/9/2023 10:17:16 AM

   *ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ ທີ່ຫາກໍຜ່ານມານີ້ ແມ່ນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເພາະເປັນວັນ ສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ຄົບຮອບ 50 ​ປີ, ທັງເປັນວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 24 ​ປີ ການກຳນົດໃຫ້ ມີ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍເພື່ອເປັນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ຂອງການປົກປັກ ສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

  • ຊາ​ນົມ​ໄຂ່​ມຸກ(ເຈ້ເຈ້ອຶ້ຄອງ​ໃຈ​ລູກ​ຄ້າຍາວ​ນານບົດ-ສາລະຄະດີ

   ຊາ​ນົມ​ໄຂ່​ມຸກ(ເຈ້ເຈ້ອຶ້ຄອງ​ໃຈ​ລູກ​ຄ້າຍາວ​ນານ

   6/8/2023 9:24:41 AM

   ມື້ນີ້ຄໍ​ລໍາ​ສົ່ງ​ເສີມທຸລະ​ກິດຈະ​ພາທ່ານ​ຜູ້ອ່ານ ມາ​ຮູ້ຈັກ​ກັບຮ້ານ​ຊາ​ນົມ​ໄຂ່ມຸກໂດ່ງ​ດັງ ແລະ ຄອງໃຈລູກຄ້າ ຍາວນານ 10 ກວ່າປີ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງປັດຈຸ​ບັນມີ 11 ສາຂ ​ແລະ ກໍາລັງຂະ ຫຍາຍ​ອີກ 1 ສາຂາ ພວມ​ຈະເປີດ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ໃນ​ໄວ້ໆນີ້ ນັ້ນ​ກໍ​ຄື ຮ້ານ​ເຈ້​ອຶ້ມຊາ​ນົມ​ໄຂ່​ມຸກ.

  • ປະກາດ- ປ່າວ-ແຈ້ງ ໃນພາສາລາວບົດ-ສາລະຄະດີ

   ປະກາດ- ປ່າວ-ແຈ້ງ ໃນພາສາລາວ

   6/8/2023 9:02:38 AM

   ຫລາຍບົດຜ່ານມາ ກໍ່ເຄີຍນໍາສະເໜີຄໍາສັບຊຸມໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນ ເຊິ່ງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກໍານົດຊື່ຄໍາສັບເຫລົ່ານີ້ວ່າ ຄໍາພ້ອງຄວາມໝາຍ.

ads
ads

Top