ກຽມລົງຊ່ວຍ?

24/05/2023 12:54
Email Print 489
ຂປລ ພາກສ່ວນພະຍາກອນສະພາບອາກາດທັງເຮົາ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ຄາດຄະເນ ຫລື ພະຍາກອນສະພາບອາກາດໃນໄລ ຍະສອງສາມມື້ຕໍ່ໜ້າຈະມີຝົນຕົກບາງ ພື້ນທີ່, ຜູ້ເຮັດການປູກຝັງ ລ້ວນພາກັນດີໃຈ ເພາະນາທີ່ໄຖຮຸດໄວ້,​ ບາງບ່ອນເຮັດນາ ຫວ່ານ ໄຖແລ້ວກໍ່ຫວ່ານແນວເຂົ້າ ລໍຖ້າຝົນ, ແຕ່ຟ້າຝົນຊົນລະທາ ບໍ່ມາໂຜດ ຫລາຍພື້ນທີ່ຈຶ່ງກະແດ້ງ, ລວມທັງຜູ້ປູກມັນຕົ້ນ ຄອງຖ້າຝົນ ບໍ່ມາ ກໍ່ບໍ່ຊື່ນໃຈ ເພາະພາກັນຫວັງເອົາໄວ້ປີນີ້ຈະຂາຍມັນຕົ້ນໄດ້ເງິນພໍສົມຄວນ ຕາມລົງທຶນລົງແຮງ.          ພາກສ່ວນພະຍາກອນສະພາບອາກາດທັງເຮົາ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ຄາດຄະເນ ຫລື ພະຍາກອນສະພາບອາກາດໃນໄລ ຍະສອງສາມມື້ຕໍ່ໜ້າຈະມີຝົນຕົກບາງພື້ນທີ່, ຜູ້ເຮັດການປູກຝັງ ລ້ວນພາກັນດີໃຈ ເພາະນາທີ່ໄຖຮຸດໄວ້,​ ບາງບ່ອນເຮັດນາ ຫວ່ານ ໄຖແລ້ວກໍ່ຫວ່ານແນວເຂົ້າ ລໍຖ້າຝົນ, ແຕ່ຟ້າຝົນຊົນລະທາ ບໍ່ມາໂຜດ ຫລາຍພື້ນທີ່ຈຶ່ງກະແດ້ງ, ລວມທັງຜູ້ປູກມັນຕົ້ນ ຄອງຖ້າຝົນ ບໍ່ມາ ກໍ່ບໍ່ຊື່ນໃຈ ເພາະພາກັນຫວັງເອົາໄວ້ປີນີ້ຈະຂາຍມັນຕົ້ນໄດ້ເງິນພໍສົມຄວນ ຕາມລົງທຶນລົງແຮງ.

ສະພາບອາກາດຮ້ອນເອົ້າ ກະທົບບໍ່ເວັ້ນອາຊີບໃດໆ, ແຕ່ຊາວກະສິກອນ ອ່າວໜັກກ່ອນໝູ່ ຍ້ອນວ່າໄດ້ລົງທຶນລົງແຮງໄປກ່ອນແລ້ວ ເປັນການກຽມ, ຍັງບໍ່ຮູ້ຝົນຈະມາເວລາໃດ, ຖ້າມີແຕ່ໄຖໄວ້ ກໍ່ຍັງອ່າວໄຄ, ແຕ່ຊຸມທີ່ຫວ່ານເຂົ້າໄວ້(ນາຫວ່ານ), ມັນຕົ້ນປູກໄວ້...ຖ້າຝົນ ຄອງແລ້ວຄອງອີກ ມື້ໃດຝົນຈະຕົກລົງມາ. ນັກວິ ຊາການດ້ານການກະສິກໍາ ຜູ້ກີ້ງເກືອກລີເລືອ ຊ່ວຍຊາວບ້ານໃນຂັ້ນຮາກຖານ ກໍ່ໃຈຈົດໃຈຈໍ່(ວ່າຊັ້ນ) ເພາະວ່າພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ອາໄສພາຍເພິ່ງ, ຈະຫາວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ຮັບສະພາບຄືແນວໃດ?

ບັນຫາສະພາບລົມຟ້າອາກາດ ແລ້ງ ແລະ ຖ້ວມ ລ້ວນກະທົບ ເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ນ. ປະເທດເຮົາຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນກາາຮັບມືບັນຫາ ກໍ່ຄືຈັ່ງວ່າອ່າວໜັກກວ່າໝູ່ ເມື່ອເກີດແລ້ງ ແລະ ຖ້ວມ. ການກຽມຕົວແມ່ນສໍາຄັນ, ສໍາຄັນກໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການພະຍາກອນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ເພາະຖ້າຮູ້ຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ ກໍ່ສາມາດຫລີກຜົນກະທົບໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ, ຂັ້ນຮ້າຍແຮງ ກໍ່ເບົາບາງລົງແດ່, ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງພາກລັດເຮົາ ຄວນໄດ້ສູ້ຊົນຊ່ວຍແທ້ໆ ເພາະຊາວກະສິກອນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ຍັງເຮັດແບບດັ້ງເດີມ, ຕາມທີ່ພໍ່ແມ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍເຄີຍພາເຮັດມາ, ໃກ້ຮອດຍາມປູກ ຊຸມເພິ່ນກໍ່ວ່າຕ້ອງຍາດຟ້າຍາດຝົນ ເຊິ່ງອາດລືມສຶກ ສາຂໍ້ມູນ ອາກາດ ທີ່ດຽວນີ້ ເຖິງວ່າປະເທດໃດໜຶ່ງພາຍາກອນບໍ່ແມັ່ນ(ປານໃດ) ແຕ່ກໍ່ສາມາດສຶກສາປະເທດໃກ້ຄຽງກັນ. ຄວາມຈິງນັ້ນ ການພະຍາກອນອາກາດຕາມທີ່ຮູ້, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງທຸກປະເທດ ໄດ້ມີການພົວພັນ ເຊື່ອມຈອດກັນດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍສະເພາະປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັນ.

ບັນຫາໄພທໍາມະຊາດ ແມ່ນບໍ່ອາດຫລີກເວັ້ນໄດ້, ປະເທດໃດມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ປະສົບການຮັບມືໄພທໍາມະຊາດມາດົນ ກໍ່ມີບົດຮຽນກວ່າປະເທດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດໄພ ຫລື ຍັງໄຮ້ເຄື່ອງມືພະຍາກອນທີ່ທັນສະໄໝແມັ່ນຢໍາ. ບັນຫາມີເພື່ອໃຫ້ແກ້, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໜີ, ເຖິງຈະໜີ ກໍ່ບໍ່ມົ້ມ ແໜງສູ້ຄິດເອົາ ວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ ເພື່ອຮັບມືບັນຫາໃນອະນາຄົດ. ຜູ້ປູກຝັງກໍ່ຕ້ອງຫັນປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີປະຕິບັດ ການປູກຝັງ, ບໍ່ຫວັງແຕ່ອາໄສນໍ້າຝົນ, ປູກໃຫ້ມີທາງເລືອກ, ໃຊ້ນໍ້າຫລາຍ-ໜ້ອຍ ພືດປະເພດ? ບັນຫານີ້ອາໄສແຕ່ຜູ້ປູກຄິດ ກໍ່ບໍ່ສໍາເລັດ ມີລັກສະນະຍືນຍົງໄດ້, ລັດກ່ຽວຂ້ອງຄວນລົງຊ່ວຍ, ລົງທຶນລົງ ຮອນ ແລະ ລົງແຮງ-ສະຕິປັນຍາ ລົງໄປກີ້ງເກືອກລີເລືອແທ້, ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ເຊື່ອໝັ້ນແທ້ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈະເຮັດນໍາ. ການຈະຮັບຮູ້ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນສັດທາກັນ ກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ(ພໍສົມຄວນ) ແລະເຮັດຕົວຢ່າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງແທ້ ເຂົາຈຶ່ງຈະເຊື່ອ ແລະເຮັດນໍາ. ຖ້າອາໄສແຕ່ທິດສະດີ ພຶດຕິກໍາບໍ່ມີກໍ່ເປັນ ນໍ້າເຕົ້າເປົ່າ ເຂົາເຈົ້າ ຜູ້ເຄີຍເຮັດແລ້ວຈົນຜົມແຊມເລົາ ກໍ່ຈະລັງໆເລໆ ຈະເຊື່ອ? ສຸດທ້າຍ ກໍ່ບໍ່ມີການຫັນປ່ຽນເກີດຂຶ້ນ.

ສະຫລຸບວ່າ ຖ້າຝົນຍັງບໍ່ມາທົ່ວເຖິງບ່ອນປູກຝັງ, ກະສິກອນ ກໍ່ຍັງຈະຕ້ອງນັ່ງອຸກໃຈ, ຜູ້ໃດມີຫລາຍທາງເລືອກກໍ່ຈະອ່າວໄຄ. ການລົງໄປຮາກຖານເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃນແງ່ຄິດ ແງ່ຫວັງ, ທັງຊ່ວຍທາງພຶດຕິກໍາ ແລະ ອື່ນໆ ມີຫລາຍຄໍາເຫັນວ່າແມ່ນຈໍາເປັນ ເຊິ່ງຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ເຮັດແລ້ວ ແລະ ຢາກໃຫ້ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ດີ ໃຫ້ ແທດເຖິງ ເພື່ອການຫັນປ່ຽນທີ່ດີ.


* ຄ້ອງໃໝ່


KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ມ່ວນຊືນໃຫ້ພໍດີບົດ-ສາລະຄະດີ

   ມ່ວນຊືນໃຫ້ພໍດີ

   4/11/2024 9:20:19 AM

   ມື້ຮືກໍ່ເຂົ້າສູ່ເທສະການສະຫລອງສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີ ໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2567 ແລ້ວ, ນັບແຕ່ທ້າຍອາທິດແລ້ວມາອາທິດນ້ີຍິນມາວ່າຫລາຍສໍານັກງານຫ້ອງການ ແລະ ຄອບຄົ ໄດ້ສັງສັນສາມັກຄີກັນລ່ວງໜ້າແດ່ແລ້ວ ເພື່ອວ່າໃນໄລຍະສະຫລອງບຸນແທ້ໆຕ່າງຄົນໄປຕາມເປົ້າໝາຍໃຜລາວ, ເປັນການໝູນໃຊ້ກາລະໂອກາດອັນອໍານວຍ ໄດ້ທັງຮີດຄອງ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ.

  • ສະກັດກັ້ນການສວຍໂອກາດບົດ-ສາລະຄະດີ

   ສະກັດກັ້ນການສວຍໂອກາດ

   4/9/2024 5:58:32 AM

   ໃກ້ຮອດປີໃໝ່ລາວ, ອາທິດນີ້ຈະມີຫລາຍສໍານັກງານອົງການ ຕະຫລອດຮອດຄອບຄົວຫົວເຮືອນ ມີແຜນຈັດສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ເພື່ອວ່າໄລຍະປີໃໝ່ ເອົາເວລາໄປທ່ອງທ່ຽວສົ່ງເສີມປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃຫ້ຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ ທ່ອງທ່ຽວປອດໄພ ຊື່ນໃຈວັດທະນະທໍາ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ.

  • ຊາວໜຸ່ມລາວ ແມ່ນກຳລັງແຮງໃນພາລະກິດສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດບົດ-ສາລະຄະດີ

   ຊາວໜຸ່ມລາວ ແມ່ນກຳລັງແຮງໃນພາລະກິດສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ

   4/9/2024 5:45:56 AM

   ພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວໄດ້ຂະໜານນາມຊາວໜຸ່ມວ່າ: ເປັນແຂນຂວາຂອງພັກ, ເປັນກະດູກສັນຫລັງຂອງປະເທດຊາດ, ເປັນຜູ້ສືບທອດທີ່ຈົ່ງຮັກພັກດີຂອງປະເທດຊາດ, ມູນເຊື້ອ ແລະ ວິລະກໍາຂອງຊາດໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ເປັນການກະທໍາປະຕິວັດຂອງຊາວໜຸ່ມ ຊຶ່ງສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພັກ, ຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ເຮັດສໍາເລັດພາລະກໍາຂອງຕົນ.

  • 60 ປີ ຊາວໜຸ່ມລາວ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນທຸກພາລະກິດຂອງຊາດບົດ-ສາລະຄະດີ

   60 ປີ ຊາວໜຸ່ມລາວ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນທຸກພາລະກິດຂອງຊາດ

   4/8/2024 11:28:13 AM

   ຕະຫລອດໄລຍະ 69 ປີ ແຫ່ງການກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນທຸກພາລະກິດຂອງຊາດ ແລະ ມີບົດບາດໃນການຕັດສິນທຸກໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັດຊາດ ເພາະຊາວໜຸ່ມແມ່ນກໍາລັງແຂນຂວາຂອງຂອງພັກ, ເປັນກະດູກສັນຫລັງຂອງຊາດ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍມູນເຊື້ອນໍ້າໃຈຮັກເຊື້ອແພງຊາດອັນດູດດື່ມ ມີວັດທະນະທໍາອັນດີງາມ ແລະ ມີ ຄວາມເສຍສະຫລະອັນສູງສົ່ງໃນການປະກອບສ່ວນໃນພາລະກໍາປະຫວັດສາດ ແລະ ເຮັດສໍາເລັດໜ້າທີ່ຂອງການປະຕິວັດປະຊາທິປະໄຕ.

  • ລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ລາຍຮັບດີມີກຳໄລບົດ-ສາລະຄະດີ

   ລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ລາຍຮັບດີມີກຳໄລ

   4/8/2024 11:20:26 AM

   ໄຂ່ ເປັນອາຫານທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເນື່ອງຈາກວ່າສາມາດນໍາມາປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ຫລາກຫລາຍ ບໍ່ວ່າຈະຕົ້ມ, ຂົ້ວ ຫລື ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານເຍື່ອງອື່ນໆ ກໍ່ແຊບຊ້ອຍ, ກິນງ່າຍໄດ້ທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່.

ads
ads

Top