ຫາລືການດຳເນີນທຸລະກິດແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນລາວ

27/03/2023 15:51
Email Print 3178
ຂປລ ຂປລ. ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ ຈັດກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍຫລັກການດຳເນີນທຸລະກິດ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄັ້ງທີ 4 ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ເພື່ອປຶກ ສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມ

 

     ຂປລ. ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ ຈັດກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍຫລັກການດຳເນີນທຸລະກິດ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄັ້ງທີ 4 ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ເພື່ອປຶກ ສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນ ດ້ານການດຳເນີນທຸລະກິດແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນ ສປປ ລາວ. ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງເປັນເວທີໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືມາດຕະຖານ ການດຳເນີນທຸລະກິດແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຫາແນວຄິດ ແລະ ແນວທາງຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານເຫລົ່ານັ້ນ ທັງໃນລະດັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະດັບປະຕິບັດການໃນ ສປປ ລາວ.
     ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ
, ສປປ ລາວ ໄດ້ກາຍມາເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດ ທີ່ມີເສດຖະກິດຂະຫຍາຍໂຕໄວທີ່ສຸດ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ເປັນອັນດັບທີ 13 ໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ໂດຍມີອັດຕາການຂະ ຫຍາຍ ໂຕສະເລ່ຍປະມານ 8%. ເຖິງແມ່ນວ່າການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທັງຍັງຊ່ວຍປູທາງໄປສູ່ຂະບວນການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາກໍຕາມ, ແຕ່ກໍຕ້ອງແລກມາດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ ໃນການຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະຖານແຮງງານໃຫ້ໄດ້. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ສືບຕໍ່ຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂະ ບວນການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນ, ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນລັດຖະບານ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫລັກການດຳເນີນທຸລະກິດ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
     ທ່ານ ແສງພະນົມຈອນ ອິນທະສານ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກອຄ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ປັດໄຈສຳຄັນໃນການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແມ່ນຄວາມທົນທານຂອງປະເທດ ໃນການຜະເຊີນໜ້າກັບຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການປັບໂຕຕໍ່ສະພາບການຂອງໂລກທີ່ປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫລອດເວລາ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ສປປ ລາວ ບໍ່ຖອຍຫລັງກັບຄືນສູ່ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາອີກ ພາຍຫລັງທີ່ຫລຸດພົ້ນອອກມາແລ້ວນັ້ນ
, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ 2022 ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ຕໍ່ການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງດ້ານການສົ່ງອອກ ທັງໃນດ້ານສິນຄ້າ ແລະ ຕະຫລາດ, ການດຶງດູດການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍຫລັງຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາແລ້ວ. ເມື່ອຕະຫລາດຂະໜາດໃຫຍ່ຫລາຍແຫ່ງ ມີການຮັບ ຮອງເອົາກົດໝາຍກວດສອບທຸລະກິດພາກບັງຄັບຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ກໍມີຄວາມສົນໃຈຫລາຍຂຶ້ນ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໜ້ອຍລົງ, ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາ ລະການດຳເນີນທຸລະກິດ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍໄວ.
     ທ່ານນາງ ຣິຄາດາ ຣິເກີ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ກ່າວວ່າ: ແຜນການດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ທີ່ກຳນົດບຸລິມະສິດອັນຊັດເຈນ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການດັດປັບກົດໝາຍ
, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫລັກປະຕິບັດຕ່າງໆຂອງຕົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫລັກການຊີ້ນຳຂອງ ອົງການ ສປຊ ຖືເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບ ໃນການດຶງດູດການລົງທຶນ, ການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດໃໝ່ທີ່ມີຄຸນນະ ພາບ ແລະ ເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ດ້ວຍຊ່ອງທາງໃໝ່, ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການລິເລີ່ມ ແລະ ການສ້າງ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ໃນທົ່ວທຸກພາກພື້ນ ລວມທັງໃນ ບັງກະລາເທດ ແລະ ເນປານ, ທີ່ແນໃສ່ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2026 ເຊັ່ນກັນ. ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຫລຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດັ່ງກ່າວ.

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top