ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອະນຸມັດ ປຶ້ມແບບຮຽນ ປ5 ແລະ ຄູ່ມືຄູ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່

30/01/2023 18:16
Email Print 1550
ຂປລ ຂປລ. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈັດກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງເນື້ອໃນຫລັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5, ຊຶ່ງປີນີ້ເປັນປີສຸດທ້າຍ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ປັບປຸງຫລັກສູດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດນັບແຕ່ ປີ 2015 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບ ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ (BEQUAL/ບີຄວາ) ໃນສປປ ລາວ.

ຂປລ. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈັດກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງເນື້ອໃນຫລັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5, ຊຶ່ງປີນີ້ເປັນປີສຸດທ້າຍ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ປັບປຸງຫລັກສູດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດນັບແຕ່ ປີ 2015 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍ ໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບ ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ (BEQUAL/ບີຄວາ) ໃນສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ແດນ ເຮວເດິນ ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳລາວ, ມີ ທ່ານ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ,  ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະ ອຳນວຍການສະຖາບັນ, ຄະນະກົມ, ຄະນະບໍດີ, ຄະນະກໍາ ມະການກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຫລັກສູດ, ຄະນະຊ່ຽວຊານ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບແຜນງານບີຄວາ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ເພື່ອກວດ ແລະ ຮັບ ຮອງຕົ້ນສະບັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ປ5 ທີ່ຈະຈັດພິມແຈກຢາຍ ໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມ ທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ ໃນສົກຮຽນ 2023-2024, ນີ້ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນ ເພາະວ່າເປັນປີສຸດທ້າຍ ຂອງການປັບປຸງຫຼັກສູດ ຂັ້ນປະຖົມ. ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີການປັບປຸງຫລັກສູດໃໝ່ ໃນຂອດເຂດທົ່ວປະເທດ ພ້ອມກັບອຸປະກອນການ ຮຽນການສອນແບບໃໝ່ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູ.

ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ແດນ ເຮວເດິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ອົດສະຕຣາລີ ມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ  ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການ ພັດທະນາຫລັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຕື່ນ ເຕັ້ນທີ່ຈະໄດ້ເຫັນ ສື່ການຮຽນການສອນໃໝ່ ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມປີສຸດທ້າຍ ຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນການປັບປຸງ ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ດ້ວຍຫລັກສູດ ໃໝ່ ແລະ ການຮຽນດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ສໍາລັບ ຂັ້ນ ປ5, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາຫລັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ 3 ວິຊາ ຄື: ວິຊາພາສາລາວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິຊາພາ ສາອັງກິດ, ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດພິມປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຈະໄດ້ແຈກຢາຍທົ່ວປະເທດພ້ອມ ຈະໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອ ໃນການຝຶກອົບຮົມ ຄູສອນວິຊາພາສາລາວ, ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິຊາພາສາອັງກິດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ວິຊາອື່ນໆອີກເຊັ່ນ: ການກວດຜ່ານຕົ້ນສະບັບບັນດາສື່ການຮຽນ ການສອນ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ນັກວິຊາການ ໃນການອອກແບບ ແລະ ການພິມເຂົ້າໜ້າສື່ການຮຽນ-ການສອນ. ສ່ວນວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ສັງຄົມສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ, ສິລະປະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ສິລະປະດົນຕີ ແມ່ນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລັກສູດ ຊັ້ນປະຖົມສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃນໂຮງຮຽນ ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2019 ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກຂັ້ນ ປ1 ແລະ ສຳເລັດ 1 ຂັ້ນຕໍ່ປີ ຄວາມແຕກຕ່າງອັນສຳຄັນ ໃນຫລັກສູດໃໝ່ ແມ່ນວິທີການສອນແບບໃໝ່ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຮຽນຮູ້ ດ້ວຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຊຶ່ງເປັນວິທີການທີ່ຖືເອົາ ນັກຮຽນເປັນໃຈກາງ.

ຂ່າວ-ພາບ: ສຸກ​ທະວີ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ລ້ຽງສົ່ງນັກສຶກສາລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໄປສຶກສາຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນສຶກສາ-ກິລາ

   ລ້ຽງສົ່ງນັກສຶກສາລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໄປສຶກສາຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

   3/16/2023 4:58:44 PM

   ຂປລ. ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຈັດພິທີລ້ຽງສົ່ງ ນັກສຶກສາລາວ ຈຳນວນ 25ຄົນ ທີ່ກຳລັງກຽມຕົວຈະເດີນທາງ ໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການຍີ່ປຸ່ນ ຫລື MEXT ​ໂດຍມີ ທ່ານ ພຸດ ສິມມະລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທັງເປັນປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ອະດີດນັກສຶກສາລາວ ທີ່ກັບມາຈາກຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມງານ​ລ້ຽງ.

  • ຜະລິດສື່ການຮຽນແບບໃໝ່ ຜ່ານຢູທູບ ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນວິຊາພາສາອັງກິດສຶກສາ-ກິລາ

   ຜະລິດສື່ການຮຽນແບບໃໝ່ ຜ່ານຢູທູບ ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນວິຊາພາສາອັງກິດ

   3/16/2023 4:06:08 PM

   ຂປລ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານບີຄວາ ໄດ້ຜະລິດ ສື່ການຮຽນ-ການສອນແບບໃໝ່ ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຢູທູບ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ວິດີໂອສຳ ລັບການພັດທະນາຄູ (Teacher Development Videos)” ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 4 ໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ.

  • ໄວໜຸ່ມລາວ 21 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນໄວໜຸ່ມ ທີ່ຍີ່ປຸ່ນສຶກສາ-ກິລາ

   ໄວໜຸ່ມລາວ 21 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນໄວໜຸ່ມ ທີ່ຍີ່ປຸ່ນ

   3/2/2023 9:08:26 AM

   ຂປລ. ໄວໜຸ່ມລາວ ຈຳນວນ 21 ຄົນ ໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ວິທະຍາສາດ ແລະ ການຜະລິດ ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຈັດ ຂຶ້ນພາຍໃຕ້ ໂຄງການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ຄົນສູ່ຄົນ ແນໃສ່ໄວໜຸ່ມ ລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກ 2022 (JENESYS) ​ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.

  • ໄລຍະ 30 ປີ ໂຮງຮຽນກຽດ ຕິສັກນາໆຊາດ ມີນັກຮຽນສໍາເລັດການສຶກສາ 14 ຮຸ່ນສຶກສາ-ກິລາ

   ໄລຍະ 30 ປີ ໂຮງຮຽນກຽດ ຕິສັກນາໆຊາດ ມີນັກຮຽນສໍາເລັດການສຶກສາ 14 ຮຸ່ນ

   3/2/2023 9:03:56 AM

   ຂປລ. ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ໂຮງຮຽນກຽດຕິສັກນາໆຊາດ ​ໄດ້ສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນສ້າງຕັ້ງຄົບ ຮອບ 30 ປີ, ຈາກຈຸດເລີ່ມຂອງໂຮງຮຽນ ທີ່ເປີດການຮຽນ-ການສອນຄັ້ງທໍາອິດ ມີນັກຮຽນພຽງ 20 ກວ່າຄົນ, ​ແຕ່ປັດຈຸບັນ ມີນັກຮຽນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາຮໍ່າຮຽນ 1.000 ກວ່າຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນໂຮງຮຽນ ນານາຊາດທີ່ມີຊື່ສຽງ, ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ອັນດັບຕົ້ນຂອງປະເທດ ແລະ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໃນແຖວໜ້າຂອງອາຊຽນ, ມາ​ຮອດ​ປັດຈຸບັນ

  • ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍສ້າງອາຄານຮຽນ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກສຶກສາ-ກິລາ

   ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍສ້າງອາຄານຮຽນ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ

   2/28/2023 4:03:49 PM

   ຂປລ. ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າໃໝ່ ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນໂນນຍາງ ເມືອງສຸຂຸມາ ແຂວງຈຳປາສັກ ລວມມູນຄ່າປະມານ 104.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ພ້ອມທັງສະໜອງ ອຸປະກອນ-ເຄື່ອງໃຊ້ ໃຫ້ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານແຂວງຈຳປາສັກ, ທັງ​ເປັນ​ການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ການສຶກສາ ແລະ ສະພາບສຸຂະອານະໄມ ຂອງໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ.

ads
ads

Top