ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ

02/07/2024 16:40
Email Print 1032
ຂປລ ຂປລ. ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດ ຖະບານເຢຍລະມັນ ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ ກໍຄື ວຽກງານສົ່ງເສີມ ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ລວມທັງ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສະໜອງສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ໂຮງຮຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຂປລ. ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດ ຖະບານເຢຍລະມັນ ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນວັນທີ
2 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ ກໍຄື ວຽກງານສົ່ງເສີມ ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ລວມທັງ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສະໜອງສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ໂຮງຮຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການ ອາຫານໂລກ.

ທ່ານ ສຸລິອຸດົງ ສູນດາລາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນ​​ໂຮງ​ຮຽນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນວຽກງານ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກຳນົດເຂົ້າໃນແຜນ ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 2021-2025 ໂດຍພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງ ບົດບາດສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບດ້ານການສຶກສາ ຜ່ານການປັບປຸງອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ, ການມາຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນ; ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຍັງເປັນໜຶ່ງໃນ 22 ມາດຕະການບຸລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ ຂອງຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ 2021-2025. ການສະໜູນສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໃນຄັ້ງນີ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຈຸດປະສົງ ໃນການສ້າງລະບົບການສະໜອງສະບຽງອາຫານ ດ້ວຍການເຊື່ອມສານກຸ່ມກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າກັບວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອສະໜອງອາຫານສົດ ໃຫ້ໂຮງຮຽນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາ, ແຕ່ຍັງເປັນການສ້າງໂອກາດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຊ່ວຍເພີ່ມ​ທະວີ​ການຈັດຕັ້ງປະບັດ ວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍສົມທົບ​ກັບ​ງົບປະມານ​ ຈາກ​ລັດຖະບານລາວ ​ແລະ ການ​ປະກອບສ່ວນ​​ຂອງຊຸມຊົນ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ
, ທັງເປັນການສ້າງຄວາມຍືນຍົງ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ​ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມ​ຄອງວຽກງານ ສົ່ງເສີມ​ອາຫານທ່ຽງ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ; ໂຄງການນີ້ ຍັງກວມເອົາການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊິ່ງມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້ແມ່​ຍິງ​. ນອກນັ້ນ, ຍັງສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມກະສິກອນ ແລະ ສະໜອງການປັບປຸງເຕົາແຕ່ງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນການແຕ່ງ ອາຫານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ທ່ານ ອັນເນັດ ຄະໂນບຣັອກ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຢຍລະມັນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໄລະຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານເຢຍ​ລະ​ມັນ ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາບັນດາຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍການ​ພັດ​ທະ​ນາ ​ແລະ ນະໂຍບາຍ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດເພື່ອສົ່ງເສີມ ສະຖານະພາບ ແລະ ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ. ເນື່ອງຈາກໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນເດັກຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງ ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບບັນດາຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ. ເຫດຜົນອີກອັນໜຶ່ງ, ທີ່ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸການຜະລິດ ສະບຽງອາຫານທີ່ສະອາດ ແລະ ສາມາດປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ອີງໃສ່ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ທ່ານ ນາງ ແຈັກເກີລິນ ເດີ ກຣຸດ ຮັກສາການຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ: ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ຄັ້ງນີ້, ແມ່ນມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົງການອາຫານໂລກໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອຫັນປ່ຽນລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ເສີມສ້າງຕົ້ນທຶນມະນຸດໃນປະເທດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ສປປ ລາວ. ອົງການອາຫານໂລກ ຍັງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ສໍາລັບນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ ສາມາດເລືອກທາງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າມີອະນາຄົດ ທີ່ມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ສໍາລັບ ງົບປະມານການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອຈາກ ລັດຖະບານເຢຍ​ລະ​ມັນ ​ແມ່ນ​ປະ​ມານ 9,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນ​ໄລ​ຍະ 5 ປີ. ໃນນັ້ນ, ກວມເອົາໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ 200 ແຫ່ງໃນ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ຄື: ​ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ​ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍມີເດັກນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ປະມານ 22.000 ຄົນ ​ເຊິ່ງໂຄງການ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສູນສົ່ງເສີມ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ໃນໄລຍະ 5 ປີຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ ຈະເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຝ່າຍລັດຖະບານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ຈະສ້າງຍຸດທະສາດການເງິນ ແບບຍືນຍົງສໍາລັບວຽກງານ ສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ.

ພາບ: ອ່າຍຄຳ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ສົກສຶກສາ 2024-2025 ມຊ ຈະຮັບ ເອົານັກສຶກສາໃໝ່ເຂົ້າຮຽນ 5.920 ຄົນສຶກສາ-ກິລາ

   ສົກສຶກສາ 2024-2025 ມຊ ຈະຮັບ ເອົານັກສຶກສາໃໝ່ເຂົ້າຮຽນ 5.920 ຄົນ

   7/17/2024 4:48:14 PM

   ຂປລ. ໃນສົກສຶກສາ 2024-2025 ນີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ມີແຜນຈະຮັບເອົານັກສຶກສາໃໝ່ ເຂົ້າຮຽນຈຳນວນ 5.920 ຄົນ ເຊິ່ງຈະຈະດໍາເນີນການສອບເສັງໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2024 ນີ້. ປັດຈຸບັນ, ມຊ ມີຫລັກສູດການຮຽນທັງໝັດ 244 ຫລັກສູດ.

  • ສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ສະຫລຸບ ວຽກຄຸ້ມຄອງການສຶກສາລາວ ສົກປີ 2023-2024 ສຶກສາ-ກິລາ

   ສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ສະຫລຸບ ວຽກຄຸ້ມຄອງການສຶກສາລາວ ສົກປີ 2023-2024

   7/16/2024 6:17:09 PM

   ຂປລ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ສະ​ຖານເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວ ປະ​ຈຳ ສ​ສ ຫວຽດ​ນາມ ​ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມ ​ສະຫລຸບ​ວຽກ​ງານ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​​ສຶກ​ສາ​ລາວ ສົກ​​ປີ 2023-2024 ແລະ ວາງ​ທິດ​ທາງແຜນ​ການ ສົກ​ປີ 2024-2025 ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ກິວລອງ ແຂວງຫວິງລອງ ສ​ສ ຫວຽດ​ນາມ ໂດຍມີ ທ່ານ ສຳ​ລານ ພັນ​ຄະ​ວົງ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ຄຳ​ຕັນ ສົມ​ວົງ ທີ່​ປຶກ​ສາ​ສຶກ​ສາ-ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ສະ​ຖານ​ທູດ​ລາວ​ ປະ​ຈຳ ສ​ສ ຫວຽດ​ນາມ, ທ່ານ ຫງວຽນ ວັນ​ຟຸກ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກໍ່​ສ້າງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຫວຽດ​ນາມ, ທ່ານ ຫງວຽນ ທິກວຽນ​ແທັກ ຮອງປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງຫວິງ​ລອງ, ມີຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ກິວລອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

  • ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິ ບົດຮຽນຝຶກເວົ້າພາສາລາວ ທົ່ວປະເທດ ໃນສົກຮຽນ 2024-2025ສຶກສາ-ກິລາ

   ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິ ບົດຮຽນຝຶກເວົ້າພາສາລາວ ທົ່ວປະເທດ ໃນສົກຮຽນ 2024-2025

   7/12/2024 10:41:02 PM

   ຂປລ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານແຜນງານ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າເຖິງ ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ (ແຜນງານບິຄວາ) ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບ ກ່ຽວກັບການທົດລອງ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ຝຶກເວົ້າພາສາລາວ ໃຫ້ນັກຮຽນ ຂັ້ນ ປ1 ເວົ້າພາສາອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາລາວ ເປັນຫລັກໃນຄອບຄົວ ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

  • ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຫວງຽນຢູສຶກສາ-ກິລາ

   ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຫວງຽນຢູ

   7/12/2024 10:15:11 PM

   ຂປລ. ໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດທີ່ ສປປ ລາວ, ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2024 ນີ້, ສະຫາຍ ໂຕ ເລິມ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຫວງຽນຢູ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີວັນເຮືອງ ເພັງຄໍາໄມ ຜູ້ອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຫວງຽນຢູ.

  • ແຂ່ງຂັນກິລາແລ່ນຮາຟມາຣາທອນ ຄັ້ງທີ IV ສະຫລອງວັນຕ້ານຢາເສບຕິດສາກົນສຶກສາ-ກິລາ

   ແຂ່ງຂັນກິລາແລ່ນຮາຟມາຣາທອນ ຄັ້ງທີ IV ສະຫລອງວັນຕ້ານຢາເສບຕິດສາກົນ

   6/26/2024 4:20:02 PM

   ຂປລ. ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງວັນຕ້ານຢາເສບຕິດສາກົນ ຄົບຮອບ 37 ປີ (26 ມິຖຸນາ 1987 ຫາ 26 ມິຖຸນາ 2024) ອົງການ ປົກຄອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຮ່ວມກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄໍາ ຈັດການແຂ່ງຂັນແລ່ນຮາຟມາຣາທອນ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ເຂດເສດຖະ ກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄໍາ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ads
ads

Top