ແນວຄິດຊີ້ນຳຂອງ ປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ໃນການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

12/02/2024 10:32
Email Print 238
ຂປລ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະທານ ຄໍາໄຕ ສີພັນດອນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາຫລາຍຄັ້ງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ. ກອງປະຊຸມ ສູນກາງຄັ້ງທີ 8 ສະໄໝທີ VI ຕ່ໍວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດບາງຕອນທ່ານກ່າວວ່າ: ຊົນນະບົດພວກເຮົາເປັນເຂດມີພື້ນທີ່ອັນກວ້າງ ໃຫຍ່, ມີພົນລະເມືອງສ່ວນຫລາຍດຳລົງຊີວິດ ແລະ ທຳມາຫາກິນ.

*** ຕໍ່ຈາກສະບັບກ່ອນ ***

       ຕໍ່ກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະທານ ຄໍາໄຕ ສີພັນດອນ ໄດ້ມີຄໍາ ເຫັນຊີ້ນໍາຫລາຍຄັ້ງ ກ່ຽວກັບການ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ກອງປະຊຸມສູນກາງຄັ້ງທີ 8 ສະໄໝທີ VI ຕ່ໍ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດບາງຕອນທ່ານກ່າວວ່າ: ຊົນນະບົດພວກເຮົາເປັນເຂດມີພື້ນທີ່ອັນກວ້າງໃຫຍ່, ມີພົນລະເມືອງສ່ວນຫລາຍດຳລົງຊີວິດ ແລະ ທຳມາຫາກິນ, ພົນລະເມືອງຢູ່ຊົນນະບົດນີ້ ເຂົາເຈົ້າທັງເປັນກໍາລັງການຜະລິດຕົ້ນຕໍ, ທັງເປັນກໍາລັງອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງການປະຕິວັດໃນໄລຍະກ່ອນ ກໍ່ຄືໄລຍະປັດຈຸບັນ, ຊາວຊົນນະບົດເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດພູດອຍຊົນເຜົ່າຍັງທຸກຍາກຫລາຍຈຶ່ງກາຍເປັນເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງການຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ຊົນນະບົດເປັນບ່ອນທຳມາຫາກິນ, ເປັນບ່ອນການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມຂອງປະຊາຊົນລາວ ຍ້ອນແນວນັ້ນຈຶ່ງເປັນຈຸດເລ່ັງຕ້ົນຕໍເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນ ຈາກເສດຖະກິດທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ການຜະລິດສິນຄ້າຕາມແນວທາງຂອງພັກ, ຊົນນະບົດບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (ປ່າໄມ້, ສັດປ່າ, ບໍ່ແຮ່, ແຫລ່ງນໍ້າເຊ), ເປັນບ່ອນທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍສີສັນຂອງວັດທະນະທໍາ, ປະເພນີ, ສິລະປະວັນນະຄະດີຂອງພີ່ນ້ອງລາວເຜົ່າຕ່າງໆ ເຊິ່ງທັງໝົດເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ກາຍເປັນທຶນຮອນອັນປະເສີດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຊົນນະບົດກໍ່ຍັງເປັນບ່ອນທຳລາຍທຳມະຊາດຢ່າງໜັກໜ່ວງຍ້ອນການທໍາມາຫາກິນທ່ີ ຫລ້າສະໄໝ ແລະ ມີຮີດຄອງທີ່ຫລ້າຫລັງຫລາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ.

     ການພັດທະນາຊົນນະບົດຕາມ ແນວຄິດຊີ້ນໍາຂອງປະທານ ຄໍາໄຕ ສີພັນດອນ ແມ່ນການພັດທະນາທ່ີອີງໃສ່ຮາກຖານ, ອີງໃສ່ກໍາລັງແຮງຂອງປະຊາຊົນ, ພັດທະນາທີ່ຖືເອົາການພັດທະນາປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ກໍາລັງການຜະລິດຢູ່ຊົນນະບົດຂະຫຍາຍຕົວກາຍເປັນໜໍ່ແໜງຄົນໃໝ່, ຄົນສັງຄົມນິຍົມ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງນໍາເອົາຜົນການພັດທະນາກັບການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ເງື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມສະດວກສະບາຍ, ຫລຸດໂຕນກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດຫລຸດລົງເນື້ອໃນ ຂອງແນວຄິດດັ່ງກ່າວສະແດງອອກ: ໜຶ່ງ. ພັດທະນາບ້ານໃຫ້ໄດ້ບັນລຸຕາມ ມາດຕະຖານບ້ານພັດທະນາຕາມ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກ ທີ 348/ລບ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ພົ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ; ບ້ານພັດທະນາແມ່ນບ້ານທີ່ມີເງື່ອນ ໄຂຄົບຖ້ວນ ໃນ 11  ມາດຕະຖານທ່ີກໍານົດໄວ້ດັ່ງນີ້: 1. ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ມີສະຕິເຄົາລົບປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຕື່ນຕົວເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງສາພັດທະນາ; 2. ລະບົບການເມືອງຂອງບ້ານມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂ້ັມແຂງ; 3. ບັນລຸເງື່ອນໄຂດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; 4. ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; 5. ມີແຜນຜັງບ້ານທີ່ດີ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດຕາມແຜນຜັງ; 6. ມີແຜນຜັງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ 3 ປະເພດ (ດິນປຸກສ້າງ, ດິນທໍາການຜະລິດ ແລະ ດິນ ສາທາລະນະເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິການ); 7. ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຂົ້າເຖິງທຽວໄດ້ຕະຫລອດປີຢ່າງສະດວກ; 8.ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະຢ່າງສະດວກ; 9. ບັນລຸເງື່ອນໄຂດ້ານການສຶກສາວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ; 10.ມີການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ; 11. ເປັນບ້ານພົ້ນທຸກ ແລະ ມີຄອບຄົວພັດທະນາ 85% (ແປດສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ) ຂຶ້ນໄປ.

*** ອ່ານຕໍ່ສະບັບໜ້າ ***

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top