ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສະເໜີສະພາ ປັບປຸງ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ

15/11/2023 13:11
Email Print 8327
ຂປລ ຂປລ. ໃນວາລະການດຳເນີນ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2023 ນີ້, ທ່ານ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນ ຄົບຖ້ວນ ສົມບູນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຂປລ. ໃນວາລະການດຳເນີນ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ
IX ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2023 ນີ້, ທ່ານ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນ ຄົບຖ້ວນສົມບູນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຢ່າງກົງໄປ ກົງມາ ແລະ ສ້າງສັນ ໂດຍລວມ ແມ່ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ແຕ່ຍັງມີ ສສຊ ບາງເຂດເລືອກຕັ້ງ ສະເໜີໃຫ້ຕັດອອກ, ຕື່ມໃສ່ ບາງຄຳສັບ, ບາງເນື້ອໃນ ຢູ່ບາງໝວດ, ບາງມາດຕາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍ ມີຄວາມຄົບຖວນ, ສົມບູນ ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

 ທ່ານ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2005 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຫລັງຈາກນັ້ນ, ໃນປີ 2014 ໄດ້ມີການປັບປຸງ ຄັ້ງທີ1 ເຊິ່ງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົ້າໃນວຽກງານການປິ່ນປົວ ເຫັນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານການບໍລິການປິ່ນປົວ ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ແຕ່ກໍຍັງເຫັນວ່າ ຍັງມີຫລາຍບັນຫາ ທີ່ເກີດຂື້ນຕົວຈິງ ທີ່ຍັງບໍ່ຖືກກຳນົດເຂົ້າໃນ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເປັນຕົ້ນ ສູນເສີມຄວາມງາມ ທີ່ມີການນຳໃຊ້ ຫັດຖະການ ທາງດ້ານການແພດ ເປັນຕົ້ນ ການສັກ, ການເຈາະ, ການດູດ, ການຖູ, ການປັກເຂັມ ລວມໄປເຖິງການ ຜ່າຕັດສັນຍາກຳ ຕົບແຕ່ງເສີມຄວາມງາມຕ່າງໆ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ບາງຄັ້ງການນຳໃຊ້ ຫັດຖະການດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ແມ່ນແພດໝໍ, ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການແພດ ອາດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກວິຊາການ ເຮັດໃຫ້ເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທ້າທາຍ ພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະ ການດຳເນີນຫັດຖະການສັນຍາກຳຕົບແຕ່ງ, ເສີມຄວາມງາມ ແລ້ວມີບັນຫາແຕະຕ້ອງ ເຖິງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ຕາມມາ ເປັນຕົ້ນ ອະໄວຍະວະມີການຈີກຂາດ, ບາດແຜເໜົ່າເປື່ອຍເປັນໜອງ, ຊຶມເຊື້ອ ແລະ ອື່ນໆ.

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ຄັ້ງທີ 2 ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະ ກັບສະພາບເງື່ອນໄຂ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄື ສະພາບຕົວຈິງຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ໃໝ່ຂອງໂລກ ແນໃສ່ ພັດທະນາລະບົບ ການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ວ່ອງໄວ, ມີຄຸນນະພາບ, ທັນສະໄໝ ສາມາດ ກວດສອບໄດ້, ເຊື່ອມໂຍງກັບ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເທື່ອລະກ້າວ. ທັງເປັນການຫລຸດຜ່ອນ ຫາງສຽງຂອງສັງຄົມ ລວມໄປເຖິງ ຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາຂອງແພດໝໍ.

ກົດໝາຍສະບັບ ປີ 2014 ປະກອບມີທັງໝົດ 10 ໝວດ 78 ມາດຕາ (ມີແຕ່ໝວດ ກັບ ມາດຕາ ບໍມີ ພາກ); ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບ ປັບປຸງປະກອບມີ 9 ພາກ, 4 ໝວດ, 72 ມາດຕາ, ໃນນັ້ນປັບປຸງ 47 ມາດຕາ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 1 ພາກ, 15 ມາດຕາ. ພາຍຫລັງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຄາດວ່າຈະສາມາດ ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານປິ່ນປົວ ທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ກໍຄືຄົນເຈັບ ທັງສາມາດຍົກລະດັບວຽກງານການປິ່ນປົວ, ເຮັດໃຫ້ຕາໜ່າງ ສາທາລະນະສຸກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ຄ່ອງຕົວ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມທັງ, ຄຸ້ມຄອງ ບັນດາຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ ແລະ ສູນເສີມຄວາມງາມ ທີ່ມີການນຳໃຊ້ ຫັດຖະການ ທາງດ້ານການແພດ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມກວດກາໄດ້ ລວມໄປເຖິງການອອກໃບອະນຸຍາດ ໃນການດໍາເນີນການ; ປະກອບສ່ວນໃນການ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ SDGs, ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍ ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາ ການເກີດລູກ ມີແພດຊ່ວຍ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ.

ຂ່າວ: ກິດຕາ

ພາບ: ອ່າຍຄຳ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top