ສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານສື່ ເປັນຄູ່ຮ່ວມ ຂັບເຄື່ອນວຽກສັກວັກຊີນໃນລາວ

02/11/2023 13:55
Email Print 8269
ຂປລ ຂປລ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການ ອຸຍນີເຊບ ປະຈຳລາວ ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະສື່ມວນຊົນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍມີຕົວແທນ18 ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍມີຈຸດປະສົງຊ່ວຍເສີມສ້າງທັກສະສື່ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານສັກຢາ ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ຂປລ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການ ອຸຍນີເຊບ ປະຈຳລາວ ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະສື່ມວນຊົນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍມີຕົວແທນ18 ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍມີຈຸດປະສົງຊ່ວຍເສີມສ້າງທັກສະສື່ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານສັກຢາ ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ວຽກງານສັກຢາຮອບປົກກະຕິ, ສ້າງທັກສະທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ການສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນວຽກງານສັກຢາ ກັນພະຍາດພາຍໃນຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບບສະໜູນ ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຂົ້າເຖິງວັກຊີນ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບ.

ຕະຫລອດໄລຍະຝຶກອົບຮົມ 4 ວັນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດຮໍ່າຮຽນທັກສະ ໃນການສ້າງຄຳບັນຍາຍທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ແລະ ສື່ສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວັກຊີນ ດ້ວຍພາສາທີ່ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ອອກແບບໂປສເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ຍົກລະດັບທັກສະການສຳພາດ ແລະ ການຖ່າຍຮູບ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບ ການຕອບໂຕ້ທີ່ເປັນແບບຢ່າງ ຕໍ່ກັບການແພ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19; ຈຸດສຸມແມ່ນການໂຄສະນາການສື່ສານ ແລະ ໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດສັກຢາກັນພະຍາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຍັງໄດ້ຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຖິງວ່າການລາຍງານ ຜູ້ຕິດເຊື້ອຫລຸດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫລຸດລົງ, ແຕ່ເຊື້ອພະຍາດຍັງຢູ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນສໍາລັບສື່ມວນຊົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ຈະຕ້ອງສື່ສານຂໍ້ມູນ ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບ ການສັກຢາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ລວມທັງຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການສັກເຂັມ ກະຕຸ້ນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງການສົ່ງເສີມການສັກຢາປ້ອງກັນ ປົກກະຕິກໍຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.

ທ່ານ ວາງ ໄທ ພະນັກງານວິຊາການຈາກ ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້. "ການຝຶກອົບຮົມນີ້ ແມ່ນມີປະໂຫຍດ ຫລາຍສໍາລັບ ການວາງແຜນສື່ມວນຊົນ ແລະ ການສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ. ການຮຽນຮູ້ຈາກແຂວງອື່ນໆ ໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບເຂດ ຂອງພວກເຮົາ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈ ກົນລະຍຸດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະເດັກນ້ອຍ.

ພາຍຫລັງສິ້ນສຸດການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ພະນັກງານສື່ມວນຊົນ ທີ່ເຂົ່າຮ່ວມ ຈະໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສື່ ແລະ ການສ້າງເນື້ອໃນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການໃຫ້ວັກຊີນ ຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງພາຍໃນ ແຂວງຂອງຕົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃນວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ.

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top