ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຜູ້ບໍລິໂພກ ແນໃສ່ໃຫ້ມີ ສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ

30/10/2023 14:57
Email Print 5651
ຂປລ ຂປລ. ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນ ໄຫວດໍາເນີນການຜະລິດອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ທັງນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຈໍາໜ່າຍ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ.

ຂປລ. ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນ ໄຫວດໍາເນີນການຜະລິດອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ທັງນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ຈໍາໜ່າຍ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ.

ທ່ານ ດຣ ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ໄດ້ມີລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ທາງດ້ານອາຫານ, ຢາ, ຜະລິດຕະພັນການແພດ ແລະ ວຽກງານຢາພື້ນເມືອງ, ພ້ອມທັງໄດ້ວາງຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຕົ້ນ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ກ່ອນການຈຳໜ່າຍ, ຕິດຕາມກວດກາ ໃນຂອດຈາລະຈອນ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນການແພດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.

ພ້ອມກັນນີ້, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມຢາພື້ນເມືອງ ຄຽງຄູ່ກັບການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຫລວງ ເພື່ອໝູນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ເປັນຢາໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງເສີມ ເນື່ອງຈາກວ່າ ປັດຈຸບັນຫລາຍປະ ເທດ ໄດ້ຫັນມາຊົມໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນຢາຫລາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຍິ່ງມີທ່າແຮງ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອຫັນໃຫ້ເປັນ ການຜະລິດພາຍໃນ ເພື່ອຊົມໃຊ້ ແລະ ສາມາດສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້.

 ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ດຣ ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຍັງຝາກເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກ ກໍຄື ພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ອນຈະຊື້ສິນຄ້າຕ້ອງສຶກສາ ແຫ່ງທີ່ມາຂອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ດີ, ສຶກສາຂໍ້ມູນ ຮອບດ້ານເຊັ່ນ:  ສັງເກດວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ຜະລິດ ແລະ  ວັນ, ເດືອນ, ປີ ໝົດອາຍຸຂອງສິນຄ້ານັ້ນໆ, ສະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ຍັງສົມບູນສະພາບດີບໍ່ ສິ່ງສຳຄັນຫ້າມຫລົງເຊື້ອ ໂຄສະນາ ທີ່ໂອອວດສັບພະຄຸນເກີນຄວາມຈິງ ເຊິ່ງອາດຈະນຳໄປເຖິງ ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງສຸຂະພາບ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້.

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top