ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສາທາລະນະສຸກ ຈະເຮັດໃຫ້ ວຽກງານສາທາ ທົ່ວປະເທດ ເປັນລະບົບທັນສະໄໝ

11/07/2023 13:54
Email Print 6198
ຂປລ ຂປລ. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສາທາລະນະສຸກ ທີ່​ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ຫາກ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບຮອງ ​ແລະ ຖືກ​ປະກາດ​ໃຊ້ ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ

ຂປລ. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສາທາລະນະສຸກ ທີ່​ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ຫາກ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບຮອງ ​ແລະ ຖືກ​ປະກາດ​ໃຊ້ ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ ໃນແຕ່ລະດ້ານ ໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ຄ່ອງຕົວ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ນັບແຕ່ສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ທັງຈະເຮັດໃຫ້ວຽກ ງານສາທາລະນະສຸກ ໃນແຕ່ລະດ້ານ ມີການພັດທະນາ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເທື່ອລະກ້າວ ເພື່ອບັນລຸຕົວຊີ້ບອກ ຂອງກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ທ່ານ ບຸນແຝງ ພູມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ​ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2023 ນີ້ວ່າ: ພາຍຫລັງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສາທາລະນະສຸກ ຖືກຮັບຮອງ ຈະມີຜົນປະໂຫຍດຫລາຍດ້ານ, ເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ດຳເນີນໄປຢ່າງໂລ່ງລ່ຽນ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດ ທິຜົນ ຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ເປັນຕົ້ນ ເປັນການຮັບປະກັນ ການຫັນເອົາແນວທາງ ນະໂຍບາຍ ຂອງວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ໃນແຕ່ລະວຽກງານ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍການປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ, ສະພາບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ລວມທັງສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ທັງສາມາດ ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຂະແໜງສາທາລະນສຸກ ທັງໝົດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ເປັນລະບົບ, ສະເໝີ ພາບ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ລວມເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ; ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈະໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກສັງຄົມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງວຽກງານສາທາລະນະສຸກ.

ທ່ານ ບຸນແຝງ ພູມະໄລສິດ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສາທາລະນະສຸກ ຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ວຽກງານອະນາໄມ, ກັນພະຍາດ, ປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ແລະ ວຽກງານປິ່ນອ້ອມ ໃນການບໍລິຫານ ການປິ່ນປົວຄົນເຈັບ ໃຫ້ມີຄຸນ ນະ ພາບ, ໄດ້ຮັບຜົນ ແລະ ເປັນການພັດທະນາວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ, ທັງເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ມາດຕະການ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ສາທາລະນະສຸກ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕາມໜ້າທີ່ສະເພາະ ຢ່າງຫ້າວຫັນ ປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ໃຫ້ການພັດທະນາ ປະເທດຊາດ ແລະ ມີນ້ຳໃຈຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນຢູ່ຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ.

ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານແພດໝໍ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ, ທາງດ້ານຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາ ໃນການບໍລິການປິ່ນປົວຄົນເຈັບ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ການເກີດພະຍາດ, ການເຈັບປ່ວຍ, ເສຍຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ຫລຸດຜ່ອນຫາງສຽງຈົ່ມວ່າ ຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນປະຊາຊົນ ທີ່ຫລັ່ງໄຫລຂ້າມໄປປິ່ນປົວ ຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ເປັນມາດຕະການ ໃນການສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ 11 ຕົວຊີ້ບອກ ຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ.

ປັດຈຸບັນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີກົດໝາຍ 10 ສະບັບ ທີ່ເປັນກົດໝາຍສະເພາະ ໃນການຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການ ແລະ 3 ກົດໝາຍ ກໍາລັງສ້າງໃໝ່, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີກົດໝາຍລວມ ຂອງວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ ໂດຍກົງ ໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງ, ການກໍານົດໜ້າວຽກ, ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານແພດໝໍ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ຂ່າວ: ທະນູທອງ

ພາບ: ເກດສະໜາ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top