ທຫລ ປະກາດສ້າງຕັ້ງກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

05/06/2023 14:29
Email Print 741
ຂປລ ຂປລ. ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບປັດຈຸບັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເປີດກວ້າງດ້ານການຄ້າ-ການລົງທຶນ ຈາກຕ່າງປະເທດ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

 

ຂປລ. ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບປັດຈຸບັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເປີດກວ້າງດ້ານການຄ້າ-ການລົງທຶນ ຈາກຕ່າງປະເທດ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດມີທ່າອ່ຽງສູງຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຈຶ່ງເຫັນດີ ໃຫ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງກົມດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ແລະ ແຈ້ງການຂອງ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
  ກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ມີພາລະບົດບາດ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າ
, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຈາກການຄ້າ, ການບໍລິການ, ການລົງທຶນ, ໜີ້ສິນ ແລະ ສິນເຊື່ອການຄ້າລະຫວ່າງປະ ເທດ, ຕິດຕາມ, ກວດກາກະແສເງິນໄຫລ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ໃຫ້ທັນສະພາບ, ຄົບຖ້ວນ, ທັ ນ ສະໄໝ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຈອດກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະ ເທດເປັນລະບົບຄົບຊຸດ; ທັງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເງິນກີບ, ຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະ ເທດແບບຊະຊາຍໃນສັງຄົມ. ສຳລັບ ດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ເພັດ ສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ ເປັນຫົວໜ້າກົມ ແລະ ທ່ານ ວັດທະນາ ຊານຸບານ ເປັນຮອງຫົວໜ້າກົມ, ພ້ອມທັງໄດ້ຍົກຍ້າຍພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງ ຈາກກົມຕ່າງໆພາຍໃນ ທຫລ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມດັ່ງກ່າວ.
   ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຜູ້ວ່າການ ທຫລໄດ້ເນັ້ນໜັກ ໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ, ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການຕໍໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ພ້ອມທັງພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດຜ່ານ ແລະ ລວມສູນ ຢູ່ໃນລະບົບທະນາຄານຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຖານະການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ, ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເງິນກີບຕໍໍ່ກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ-ເງິນຕາພາຍໃນປະເທດ ເຮັດໃຫ້ເງິນຕາຂອງຊາດ ມີຄ່າທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ.

ຂ່າວ: ທະນູທອງ

ຂໍ້ມູນ-ພາບ: ທຫລ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top