ເຜີຍແຜ່ປື້ມຄູມມື ກິດຈະກໍາເຕົ້າໂຮມເດັກຊາຍ ສົ່ງເສີມບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເພດສຶກສາ

24/08/2021 12:17
Email Print 32165
ຂປລ ຂປລ. ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2021 ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປື້ມຄູມື ກິດຈະກໍາເຕົ້າໂຮມເດັກຊາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເພດສຶກສາ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນ ເພື່ອປະ ຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການ KOICA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ


ຂປລ. ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2021 ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປື້ມຄູມື ກິດຈະກໍາເຕົ້າໂຮມເດັກຊາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເພດສຶກສາ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນ ເພື່ອປະ ຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການ KOICA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີ ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນເພື່ອປະຊາກອນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຈອງຮີ ອິມ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການ ກອຍກາປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປື້ມຄູມືກິດຈະກໍາເຕົ້າໂຮມເດັກຊາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເພດສຶກສາ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນເພື່ອປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການ KOICA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງໃນການປະຕິ ບັດແຜນງານ ໄລຍະຜ່ານມາຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ ຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໂດຍສະເພາະກິດຈະກໍາເຕົ້າໂຮມເດັກຍິງ (ນາງ ນ້ອຍ) ເພື່ອລົດຄວາມແຕກໂຕນ ຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານເພດສຶກສາ, ສ້າງສິ່ງເອື້ອອໍານວຍ ເງື່ອນໄຂໃຫ້ມີຄວາມເທົ່າທຽມລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນນະບົດ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນເພື່ອປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການ KOICA ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະ ແຜນຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາເຕົ້າໂຮມເດັກຊາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມບົດ ບາດຍິງຊາຍ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ, ການເຕົ້າໂຮມກຸ່ມເດັກຊາຍ ແມ່ນການເຮັດກິດຈະກໍາການໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ເດັກຊາຍ ກ່ຽວກັບການສື່ສານກັບພໍ່, ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຄູ-ອາຈານ, ອາສາສະໝັກສາທາລະນະສຸກຂອງບ້ານ, ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ, ສະແດງຄວາມກ້າຫານໃນການປາກເວົ້າ ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ, ລະບຽບກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ເດັກຊາຍອາໄສຢູ່.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ຄານ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດກິດຈະກໍາເດັກຊາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບເພດຍິງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິ ການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ບົນພື້ນຖານເພດ, ຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງເດັກຊາຍ ໃນການເບິ່ງແຍງ ແລະ ເປັນໝູ່ເພື່ອນກັບເດັກຍິງ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ. ຈຸດປະສົງຂອງປື້ມຄູ່ມືເຫລັ້ມນີ້, ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກຊາຍຮູ້ໃຫ້ກຽດ, ເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີຄວາມສໍາພັນທີ່ດີ, ປະລະພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ພ້ອມທັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ເດັກຍິງ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຕ່ງງານ ແລະ ການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ.

ຂ່າວ-ພາບ ສົມຫວັງ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ວິທີເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບເພື່ອປະຢັດລາຍຈ່າຍສຸຂະພາບ

   ວິທີເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບເພື່ອປະຢັດລາຍຈ່າຍ

   9/4/2023 11:04:29 AM

   *ປະຊາ​ຊົນ​ລາວ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ຖື​ເອົາການ​ຜະລິດ​ ກະ​ສິກໍາ​ເປັນ​ສິນຄ້າ ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ຄອບ​ຄົວ ​ເຊິ່ງ​ແຕ່ລະ​ປີ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກໍາ ຕິດຕໍ່ກັນ​ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍ​ປີ ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ດິນ​ເຊື່ອ​ມຄຸນ​ນະພາ​ບ​ໄດ້ ສະ​ນັ້ນ, ຄໍ​ລໍາ ສຶກສາ​ຫາ​ຄວາມ​ຮູ້ ຈະ​ນໍາ​ເອົາ​ວິ​ທີການ​ເຮັດ​ຝຸ່ນ​ບົ່ມ​ຊີວະ​ພາບ ​ເເພື່ອແບປະຢັດເງິນ ທັງສາ ມາດປັບປຸງ​ດິນ

  • ຮອດລະດູຝົນ ຕ້ອງລະວັງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກສຸຂະພາບ

   ຮອດລະດູຝົນ ຕ້ອງລະວັງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ

   6/2/2022 1:05:52 PM

   *ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນພະຍາດຕ່າງໆ ມັກຈະເກີດຂຶ້ນຫລາຍ ໂດຍສະເພາະ ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ຫລື ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຊຶ່ງຈະພົບຫລາຍ ໃນລະດູນີ້ ແລະ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີ.

  • ປະໂຫຍດຂອງໝາກເລັ່ນສຸຂະພາບ

   ປະໂຫຍດຂອງໝາກເລັ່ນ

   1/10/2022 4:45:46 PM

   ໝາກເລັ່ນ ຈັດຢູ່ໃນໝວດຜັກ ທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານຫລາຍຢ່າງ, ໝາກເລັ່ນໃຫຍ່ມີນວນຫລາຍ ມີລົດຊາດສົ້ມ ອົມຫວານເລັກນ້ອຍ ສາມາດກິນໄດ້ແບບສົດໆທັງເປືອກ, ແກ່ນ, ນວນ .

  • ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງນົມງົວສຸຂະພາບ

   ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງນົມງົວ

   1/7/2022 2:01:09 PM

   ນົມງົວ ຜະ​ລິດ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ນຳ​ເຂົ້າ ທີ່​ພວກ​ເຮົາດື່ມທຸກມື້ນີ້ ອຸດົມໄປດ້ວຍຄຸນປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງ

  • ພະຍາດຊຶມເສົ້າໃນກຸ່ມເຍົາວະຊົນ-ຊາວໜຸ່ມສຸຂະພາບ

   ພະຍາດຊຶມເສົ້າໃນກຸ່ມເຍົາວະຊົນ-ຊາວໜຸ່ມ

   1/3/2022 1:10:50 PM

   ເຍົາວະຊົນ-ຊາວໜຸ່ມ ອາດຈະບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າພວກເຂົາມີອາການຊຶມເສົ້າ ຫລື ມີຄວາມຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າ ແຕ່ອາການຊຶມເສົ້າ ຂອງໄວລຸ້ນ ອາດຈະສະແດງອອກໃນອາການອື່ນໆ ເຊັ່ນ:ຮູ້ສຶກບໍ່ດີ, ໂສກເສົ້າ, ໃຈຮ້າຍ, ຜິດຫວັງ, ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ບໍ່ມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ບໍ່ສົນໃຈ ຫລື ບໍ່ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ.

ads
ads

Top