ຮອດລະດູຝົນ ຕ້ອງລະວັງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ

02/06/2022 13:05
Email Print 23055
ຂປລ *ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນພະຍາດຕ່າງໆ ມັກຈະເກີດຂຶ້ນຫລາຍ ໂດຍສະເພາະ ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ຫລື ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຊຶ່ງຈະພົບຫລາຍ ໃນລະດູນີ້ ແລະ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີ.


*ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນພະຍາດຕ່າງໆ ມັກຈະເກີດຂຶ້ນຫລາຍ ໂດຍສະເພາະ ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ຫລື ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຊຶ່ງຈະພົບຫລາຍ ໃນລະດູນີ້ ແລະ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີ; ບາງປີມີຄົນ ຕິດເຊື້ອຫລາຍ ຢູ່ຕາມໂຮງໝໍ ຈົນບໍ່ມີບ່ອນ ໃຫ້ຄົນເຈັບນອນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ຄົນສ່ວນຫລາຍ ກໍຍັງຖືເບົາ ໃນການປະຕິບັດ ມາດຕະການປ້ອງກັນຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ,ມື້ນີ້ຄໍລໍາສຸຂະພາບ ຂໍແນະນໍາ ອາການຂອງຜູ້ທີ່ ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໄຂ້ເລືອດອອກ ຈະມີອາການສະແດງອອກແນວໃດນັ້ນ ເຮົາໄປສຶກສານຳກັນເລີຍ.

ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກມັກຕິດຕໍ່ ຈາກຄົນໄປສູ່ຄົນ ຊຶ່ງມີຍຸງເປັນພະຫະນະ ໂດຍຍຸງຈະດູດເລືອດ ຂອງຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອ ຈາກນັ້ນເຊື້ອ ຈະເຂົ້າໄປຝັກໂຕຢູ່ໃນຍຸງ ແລະ ເພ່ີ່ມຈຳນວນເຊື້ອຂຶ້ນ ໃນໂຕຍຸງປະມານ 1-2 ເດືອນ ສາມາດຖ່າຍທອດເຊື່ອ ໄປສູ່ຄົນທີ່ຖືກຍຸງກັດໄດ້. ເມື່ອຄົນ ຖືກຍຸງ ທີ່ມີເຊື້ອກັດ ເຊື້ອພະຍາດ ຈະຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ຄົນປະມານ 5-8 ວັນ; ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈະເລີ່ມມີອາການ ໄຂ້ສູງ 2-7 ມື້, ພະຍາດນີ້ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. ສໍາລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ພະຍາດຈະມີ ອາການດັ່ງນີ້: ມີໄຂ້ຂຶ້ນສູງ 2-3 ມື້, ເຈັບຫົວ, ໜ້າແດງ, ເມື່ອຍຕາມຕົນໂຕ, ເຈັບເບົ້າຕາ, ກ້າມຊີ້ນ, ເຈັບຕາມຂໍ້ກະດູກ, ຮາກ, ມີຕຸ່ມແດງຕາມຜິວໜັງ, ເລືອດຊຶມ ຕາມເຟັນແຂ້ວ, ບາງຄົນເລືອດ ຈະອອກຕາມແຂນຂາ, ດັງ, ຖ່າຍເປັນສີດຳ ຊຶ່ງໄລຍະອັນຕະລາຍ ແມ່ນ 2-7 ມື້. ແຕ່ພະຍາດ ໄຂ້ເລືອດອອກ ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ ຖ້າມີອາ ການດັ່ງກ່າວມານີ້ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປພົບແພດທັນທີ ເພື່ອປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ.

ຍຸງລາຍທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນບ້ານເຮືອນ ມັກກັດດູດກິນເລືອດຄົນ ໃນເວລາກາງເວັນ ມີແຫລ່ງແພ່ພັນຄື: ໃນພາຊະນະຕ່າງໆ ທີ່ມີນໍ້າຂັງເຊັ່ນ: ໂອ່ງນ້ຳ, ໂຖດອກໄມ້, ຖາດຮອງ ຂາຕູ້, ກະໂປະ ປະປ໋ອງ, ໝໍ້ , ຢາງ ລົດເກົ່າ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ສະນັ້ນ ເພື່ອກຳຈັດ ແຫລ່ງແພ່ພັນ ຂອງຍຸງລາຍ ແລະ ປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວ ຫລື ລູກຫລານ ທີ່ທ່ານຮັກຕິດເຊື້ອນັ້ນ ຈົ່ງພ້ອມກັນ ປະຕິບັດຕາມຫລັກການ 5 ຄື: 1 ປິດຝາພາຊະນະ ທຸກຊະນິດທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງມາໄຂ່ໃສ່, 2. ປ່ຽນນໍ້າ ແລະ ຜັດຖູພາຊະນະ ເຊັັ່ນ: ເຕົ້າດອກ ໄມ້, ຖາດຮ່ອງຕີນຕູ້, ຖາດຮອງຈອກນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ,3. ປ່ອຍ ປາຫາງນົກຍຸງ ເພື່ອກິນໜອນນ້ຳ, 4. ປັບປຸງ ບໍ່ໃຫ້ມີນ້ຳຄ້າງຂັງ ກະໂປະ, ກະປ໋ອງ, ຮາງລິນ, ຢາງຕີນ ລົດເກ່ົາ...,5. ປະຕິບັດເປັນ ປະຈຳ ທຸກໆອາທິດ ແລະ ຖ້າເປັນໄຂ້ໃຫ້ ໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ຫລື ສຸກສາ ລາໃກ້ບ້ານ.


ຮຽບຮຽງໂດຍ: ແສງສະຫວັນ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ເສັ້ນທາງການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວສຸຂະພາບ

   ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ເສັ້ນທາງການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ

   4/8/2024 10:42:13 AM

   ຂປລ. ໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2024 ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ(UNFPA) ແລະ ອົງການ ອຸຍນີເຊບ ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຢ່າງເປັນທາງການໃນຫົວຂໍ້ “ບົດລາຍງານຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເສັ້ນທາງການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ກໍລະນີສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ”.

  • ວິທີເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບເພື່ອປະຢັດລາຍຈ່າຍສຸຂະພາບ

   ວິທີເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບເພື່ອປະຢັດລາຍຈ່າຍ

   9/4/2023 11:04:29 AM

   *ປະຊາ​ຊົນ​ລາວ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ຖື​ເອົາການ​ຜະລິດ​ ກະ​ສິກໍາ​ເປັນ​ສິນຄ້າ ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ຄອບ​ຄົວ ​ເຊິ່ງ​ແຕ່ລະ​ປີ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກໍາ ຕິດຕໍ່ກັນ​ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍ​ປີ ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ດິນ​ເຊື່ອ​ມຄຸນ​ນະພາ​ບ​ໄດ້ ສະ​ນັ້ນ, ຄໍ​ລໍາ ສຶກສາ​ຫາ​ຄວາມ​ຮູ້ ຈະ​ນໍາ​ເອົາ​ວິ​ທີການ​ເຮັດ​ຝຸ່ນ​ບົ່ມ​ຊີວະ​ພາບ ​ເເພື່ອແບປະຢັດເງິນ ທັງສາ ມາດປັບປຸງ​ດິນ

  • ປະໂຫຍດຂອງໝາກເລັ່ນສຸຂະພາບ

   ປະໂຫຍດຂອງໝາກເລັ່ນ

   1/10/2022 4:45:46 PM

   ໝາກເລັ່ນ ຈັດຢູ່ໃນໝວດຜັກ ທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານຫລາຍຢ່າງ, ໝາກເລັ່ນໃຫຍ່ມີນວນຫລາຍ ມີລົດຊາດສົ້ມ ອົມຫວານເລັກນ້ອຍ ສາມາດກິນໄດ້ແບບສົດໆທັງເປືອກ, ແກ່ນ, ນວນ .

  • ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງນົມງົວສຸຂະພາບ

   ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ໂທດຂອງນົມງົວ

   1/7/2022 2:01:09 PM

   ນົມງົວ ຜະ​ລິດ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ນຳ​ເຂົ້າ ທີ່​ພວກ​ເຮົາດື່ມທຸກມື້ນີ້ ອຸດົມໄປດ້ວຍຄຸນປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງ

  • ພະຍາດຊຶມເສົ້າໃນກຸ່ມເຍົາວະຊົນ-ຊາວໜຸ່ມສຸຂະພາບ

   ພະຍາດຊຶມເສົ້າໃນກຸ່ມເຍົາວະຊົນ-ຊາວໜຸ່ມ

   1/3/2022 1:10:50 PM

   ເຍົາວະຊົນ-ຊາວໜຸ່ມ ອາດຈະບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າພວກເຂົາມີອາການຊຶມເສົ້າ ຫລື ມີຄວາມຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າ ແຕ່ອາການຊຶມເສົ້າ ຂອງໄວລຸ້ນ ອາດຈະສະແດງອອກໃນອາການອື່ນໆ ເຊັ່ນ:ຮູ້ສຶກບໍ່ດີ, ໂສກເສົ້າ, ໃຈຮ້າຍ, ຜິດຫວັງ, ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ບໍ່ມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ບໍ່ສົນໃຈ ຫລື ບໍ່ພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ.

ads
ads

Top