ອາຊຽນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ດ້ານການເຊື່ອມຈອດ

08/07/2024 17:32
Email Print 883
ຂປລ ຂປລ. ໃນປີ 2024, ພາກພຶ້ນອາຊຽນ ກໍຄື ພາກພື້ນອື່ນຂອງໂລກ ຍັງສືບຕໍ່ຜະເຊີນກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ເຖິງວ່າເສດຖະກິດພາກພື້ນກໍາລັງ ມີການຟື້ນຕົວຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ຈາກຜົນກະທົບນາໆປະການ, ແຕ່ການຟື້ນຕົວດັ່ງກ່າວ, ຍັງມີຄວາມບອບບາງ.ຂປລ. ໃນປີ
2024, ພາກພຶ້ນອາຊຽນ ກໍຄື ພາກພື້ນອື່ນຂອງໂລກ ຍັງສືບຕໍ່ຜະເຊີນກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ເຖິງວ່າເສດຖະກິດພາກພື້ນກໍາລັງ ມີການຟື້ນຕົວຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ຈາກຜົນກະທົບນາໆປະການ, ແຕ່ການຟື້ນຕົວດັ່ງກ່າວ, ຍັງມີຄວາມບອບບາງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າ, ແບບໃໝ່ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ອາຊຽນຈະຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ດ້ານການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂອງອາຊຽນ ໂດຍຜ່ານການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ພາຍໃຕ້ 3 ເສົາຄ້ຳປະຊາຄົມອາຊຽນ; ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດດ້ານພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງ, ການຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນ ທາງດ້ານການພັດທະນາ, ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ ແລະ ການໄປມາຫາສູ່ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ການເສີມຂະຫຍາຍ ການພົວພັນຮ່ວມມືອາຊຽນ ກັບຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກ ຄຽງຄູ່ກັບການຮັກສາບົດບາດສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມເປັນແກນກາງຂອງອາຊຽນ ໃນໂຄງສ້າງການຮ່ວມມື ພາກພື້ນທີ່ພວມຜັນປ່ຽນ ແລະ ອື່ນໆ.​

ການເຊື່ອມຈອດ ມີບົດບາດສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ຂະບວນການສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເສົາຄ້ຳ ການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດ ແລະ ເສົາຄ້ຳວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ການສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງ ເສດຖະກິດ ພາກພື້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ຂອງອາຊຽນ ແລະ ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຈາກຜົນກະທົບ ຈາກການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19 ​ກໍຄື ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ພາຍ​ໃຕ້​ ການເພີ່ມທະວີການ​ເຊື່ອມ​ຈອດ”, ສປປ ລາວ ຈະສຸມໃສ່ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ ຄື: ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດດ້ານເສດຖະກິດ, ການສ້າງອະນາຄົດແບບ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ, ການຫັນປ່ຽນເພື່ອກ້າວ ໄປສູ່ດີຈິຕອນໃນອະນາຄົດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສິລະປະ, ສົ່ງເສີມບົດບາດວັດທະນະທໍາ ແລະ ສິລະປະໃນອາຊຽນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ.

ສຳລັບການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດດ້ານເສດຖະກິດ ໃນຂົງ​ເຂດ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດນີ້, ຈະສຸມໃສ່ລົງເລິກການເຊື່ອມຈອດໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການກໍານົດລະບຽບຫລັກການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ, ການຍົກເລີກສິ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ທາງດ້ານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ພາຍໃນອາຊຽນ ​ເຊິ່ງຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ອາຊຽນ ມີກໍາລັງແຮງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ ເມື່ອເສດຖະກິດພາກພື້ນ ມີການເຊື່ອມຈອດກັນຫລາຍຂຶ້ນ, ບັນດາໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພາຍໃຕ້ບຸລິມະສິດນີ້ ແມ່ນປິ່ນອ້ອມການເຊື່ອມໂຍງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ນີ້ຈະເປັນການສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຈອດ ດ້ານເສດຖະກິດ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຂອງອາຊຽນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ; ການເຊື່ອມຈອດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍສະເພາະ ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ການຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນ ດ້ານການພັດທະນາ ລະຫວ່າງ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍຜ່ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ສໍາລັບ ບັນດາໜ້າວຽກບູລິມະສິດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ປະກອບມີ: ຖະແຫລງການອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ; ໃຫ້ສໍາເລັດການທົບທວນ ເພື່ອຍົກລະດັບສັນຍາຂອບ ການຮ່ວມມື ດ້ານຊັບສິນ ທາງປັນຍາອາຊຽນ; ໃຫ້ສໍາເລັດການເຈລະຈາຍົກລະດັບ ສັນຍາການຄ້າເສລີອາຊຽນ-ຈີນ ສະບັບທີ 3 ຢ່າງມີເນື້ອໃນ; ເຮັດໃຫ້ອານຸສັນຍາ ສະບັບທີສອງ ຂອງສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການສ້າງເຂດການຄ້າເສລີ ອາ ຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ-ນິວຊີແລນ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ປັບປຸງຄືນຍຸດທະສາດ ການຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນ ດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈະເລີນເຕີບໂຕ ດ້ານເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ.

ຂ່າວ: ກິດຕາ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ລາວ-ໄທ ຕັ້ງເປົ້າດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນຜ່ານຂະບວນລົດໄຟຂ້າມຊາຍແດນອາຊຽນ ASEAN

   ລາວ-ໄທ ຕັ້ງເປົ້າດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນຜ່ານຂະບວນລົດໄຟຂ້າມຊາຍແດນ

   7/19/2024 11:20:47 AM

   ລາວ-ໄທ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວວ່າການເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ່ນລົດ ໄຟຂ້າມແດນລະຫວ່າງສອງເທດບໍ່ພຽງຊຸກຍູ້ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ບໍລິການຂົນສົ່ງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ ຕົວແບບກ້າວກະໂດດເທົ່ານັ້ນຫາກ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ພາກອຸດສາຫະກໍາ ທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງລາວ-ໄທ, ອາຊຽນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນມີຄວາມຄຶກຄັກເປັນພິເສດ.

  • ນັບຖອຍຫລັງຕ້ອນຮັບການເປັນປະທານອາຊຽນອາຊຽນ ASEAN

   ນັບຖອຍຫລັງຕ້ອນຮັບການເປັນປະທານອາຊຽນ

   7/17/2024 9:49:28 AM

   3,ການຫັນປ່ຽນເພື່ອກ້າວໄປສູ່ດີຈິຕອນໃນອະນາຄົດ: ບູລິມະສິດນີ້ ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ອາຊຽນ ເປັນເຂດເສດຖະກິດດີຈິຕອນທີ່ນຳໜ້າ, ດ້ວຍການສ້າງໃຫ້ອາຊຽນມີການເຊື່ອມຈອດກັນພາຍໃນ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບທົ່ວໂລກ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ ມືທີ່ທັນສະໄໝ ຊຶ່ງເຄື່ອງມືທັນສະໄໝດັ່ງກາວຈະສ້າງກາລະໂອກາດອັນໃໝ່ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຈາກເສດຖະກິດໂລກທີ່ທັນສະໄໝ.

  • ການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເຮັດໃຫ້ອາຊຽນ ຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງອາຊຽນ ASEAN

   ການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເຮັດໃຫ້ອາຊຽນ ຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ

   7/15/2024 4:16:46 PM

   ຂປລ. ການເປັນປະທານອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນດໍາເນີນໃນປີທີ່ ສະພາບພູມສາດການ ເມືອງ ແລະ ພູມສາດເສດຖະກິດ ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງສະຫລັບສັບຊ້ອນ ແລະ ມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ. ການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຊຽນ ສາມາດຜ່ານຜ່າ ແລະ ຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ເພື່ອພາລະກິດຍລວມແຫ່ງ ສັນຕິ ພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາ ເຊິ່ງບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ຂົງເຂດບູລິມະສິດຕ່າງ ແມ່ນແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນການ “ເພີມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງ”.

  • ລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ ກຽມສະຫລອງສາຍພົວພັນການທູດ 70 ປີອາຊຽນ ASEAN

   ລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ ກຽມສະຫລອງສາຍພົວພັນການທູດ 70 ປີ

   7/15/2024 10:51:49 AM

   ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກປະເທດຍ່ີປຸ່ນຫລາຍທ່ີສຸດໂດຍສະເພາະດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ກະສິກໍາ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອື່ນໆ;

  • ປະເທດກູເວດອາຊຽນ ASEAN

   ປະເທດກູເວດ

   7/14/2024 8:53:27 AM

   ປະເທດສາທາ ລະນະລັດ ກູເວດ (Republic of Kuwait) ຫລື ເອີ້ນວ່າ ກູເວດ(Kuwait), ມີນະ ຄອນຫລວງຊື່ວ່າ: ກູເວດ(Kuwait) ແລະ ປະເທດສປປລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ ທາງການທູດຮ່ວມກັນ ໃນວັນທີ 14.7.2008. ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ຍາວນານ ແຕ່ການຮ່ວມມື ຂອງສອງປະເທດ ໄດ້ຮັບພັດທະນາຂື້ນ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ກູເວດ ເປັນປະເທດຕັ້ງຢູ່ ໃນທະວີບອາຊີຕາເວັນຕົກ ສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ ເອີ້ນກັນວ່າ “ຕາເວັນອອກກາງ” ຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງ ອ່າວເປີເຊຍ ມີຊາຍແດນ ທາງໃຕ້ຕິດກັບ ອາຣັບບີ ຊາອຸດິດ ແລະ ທາງເໜືອຕິດກັບປະເທດ ອີຣັກ.

ads
ads

Top