ສພຊ ພິຈາລະນາການປັບປຸງ ຮ່າງກົດໝາຍ ການເລືອກ ຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

24/06/2024 14:32
Email Print 448
ຂປລ ຂປລ. ໃນວາລະການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2024, ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ປະທານກຳມາທິການ ວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ຈາກນັ້ນບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນກົດໝາຍລະອຽດຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນຂປລ. ໃນວາລະການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ
7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2024, ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ປະທານກຳມາທິການ ວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ຈາກນັ້ນບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນກົດໝາຍລະອຽດຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ, ເຮັດໃຫ້ການກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊີກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ມີຄວາມສອດຄູ່ອງ, ຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳ. 1. ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະໃໝ່ ກໍຄື ສະພາບການປັບປຸງດ້ານກົງຈັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນກົດໝາຍລະອຽດຈະແຈ້ງ
  , ຄົບຖ້ວນ ເຮັດໃຫ້ການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 66/ສພຊ ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2015 ປະກອບດ້ວຍ XI ໝວດ 51 ມາດຕາ, ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ເພີ່ມໃໝ່ 4 ມາດຕາ, ປັບປຸງ 46 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາເດີມ 5 ມາດຕາ, ສັງ ຮວມແລ້ວ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2024 ປະກອບດ້ວຍ XI ໝວດ 55 ມາດຕາ.

ຈາກນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ກໍໄດ້ສຸມໃສປະກອບ ຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເປັນຕົ້ນ ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ ສສຊ ເຂດ 8 ແຂວງຫົວພັນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນດີ ເປັນເອກະພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງສະເໜີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມ ຢູ່ມາດຕາ 3 ກ່ຽວກັບການອະທິບາຍສັບ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັບນິຍາມທີ່ແລ້ວນັ້ນ, ມາດຕາ 7 ສະເໜີໃຫ້ເບິ່ງຄືນ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາ ແມ່ນພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ມີອາຍຸ  18 ປີຂຶ້ນໄປ. ສຳລັບພົນລະເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບສັນຊາດລາວ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ມີສຳມະໂນຄົວ ຫລື ບັດປະຈໍາຕົວ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ ສສຊ ເຂດ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ມາດຕາ 8 ກ່ຽວກັບຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ທີ່ມີອາຍຸ 21 ປີຂຶ້ນໄປ ໂດຍຕາມທັດສະນະແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເນື່ອງຈາກວ່າວຸທິການສຶກສາ ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນຈົບຊັ້ນສູງ ສາມາດປະກອບວິຊາຊີບໃນສັງຄົມໄດ້ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເປັນຜູ້ແທນໄດ້ ເຊິ່ງຖືກຕ້ອງກັບແນວທາງຂອງພັກ ທີ່ໄດ້ຫັນເປັນໜຸ່ມ ໂດຍຢາກໃຫ້ກໍານົດຕື່ມວ່າ ຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ອາຍຸສູງສຸດຈັກປີ ສຳລັບ ສສຊ ແລະ ສສຂ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຜູ້ໜຶ່ງຈະກຳນົດຈັກສະໄໝ, ສ່ວນມາດຕາ 11 ການກຳນົດຈໍານວນສະມາຊິກ ສະພາ ໂດຍຢາກໃຫ້ກຳນົດ ໂຄງປະກອບສັດສ່ວນລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ບັນຫາສຳຄັນອື່ນໆຈໍານວນໜຶ່ງ.

ຂ່າວ: ສົມຫວັງ

ພາບ: ອ່າຍຄໍາ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ກອງປະຊຸມວຽກງານການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ Iການເມືອງ

   ກອງປະຊຸມວຽກງານການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ I

   7/12/2024 11:00:48 PM

   ຂປລ. ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈັດກອງປະຊຸມວຽກງານ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ I ໄລຍະ ປີ 2021-2023 ແລະ ທິດທາງ, ແຜນວຽກຈຸດສຸມຮອດປີ 2025 ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2024 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ມີບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ-ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຈົ້າແຂວງ-ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

  • ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕ້ອນຮັບການ ເຂົ້າພົບປະຂອງ ປະທານພັກໂຄເມໂຕະ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນການເມືອງ

   ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕ້ອນຮັບການ ເຂົ້າພົບປະຂອງ ປະທານພັກໂຄເມໂຕະ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ

   7/12/2024 10:53:56 PM

   ຂປລ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2024, ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າພົບປະຂອງ ທ່ານ ຢາມະກຸຈິ ນັດສຶໂອະ (Mr. YAMAGUCHI Natsuo), ປະທານພັກໂຄເມໂຕະ (Chief Representative of KOMEITO) ໃນໂອກາດທີ່ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

  • ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ ໂຄເມໂຕະ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວການເມືອງ

   ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ ໂຄເມໂຕະ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ

   7/12/2024 10:35:10 PM

   ຂປລ. ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ ສໍານັກງານຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິ ການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປປ ລາວ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າ ຢ້ຽມຂ່ຳນັບຂອງ ທ່ານ ນັດສຶໂອະ ຢາມາກູຈິ ປະທານພັກໂຄເມໂຕະ, ສະມາຊິກສະພາສູງຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມຄະນະ ໃນໂອກາດເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-13 ກໍລະກົດ 2024.

  • ສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ IIການເມືອງ

   ສຳເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ II

   7/12/2024 10:27:05 PM

   ຂປລ. ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ສປນວ) ຊຸດທີ II ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ ພາຍຫລັງດຳເນີນມາແຕ່ວັນທີ 8-12 ກໍລະກົດ 2024 ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີເຈົ້າຄອງ, ຮອງເຈົ້າ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ນວ), ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ການນໍາພັກ-ລັດ ຂັ້ນນະຄອນຫລວງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

  • ສປນວ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂົງເຂດຕຸລາການການເມືອງ

   ສປນວ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂົງເຂດຕຸລາການ

   7/12/2024 10:21:08 PM

   ຂປລ. ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ສປນວ) ຊຸດທີ II ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2024 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ ປະທານສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ສສນວ), ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ads
ads

Top