ລັດ ຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດ 9 ຄາດໝາຍ ພັດທະນາຊົນນະບົດ-ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

13/06/2024 13:59
Email Print 339
ຂປລ ຂປລ. ໃນປີ 2024 ນີ້, ລັດຖະບານ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ 6 ທິດນຳ ແລະ 12 ທິດທາງ-ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຄຳສັ່ງ ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 097/ກມສພ, ໂດຍສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 9 ຄາດໝາຍການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂປລ. ໃນປີ
2024 ນີ້, ລັດຖະບານ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ 6 ທິດນຳ ແລະ 12 ທິດທາງ-ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຄຳສັ່ງ ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 097/ກມສພ, ໂດຍສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 9 ຄາດໝາຍການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເປັນຕົ້ນ ສ້າງຄອບຄົວພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 35.000 ຄອບຄົວ, ສ້າງບ້ານພົ້ນທຸກໃຫ້ໄດ້ 500 ບ້ານ, ສ້າງເມືອງພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 15 ເມືອງ, ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 33.000 ຄອບຄົວ, ສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 500 ບ້ານ, ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງ ໃນຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ 4 ຈຸດ, ສ້າງເມືອງ ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານໃຫ້ໄດ້ 4 ເມືອງ, ຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ບ່ອນຢູ່ອາໄສໜັ້ນຄົງຖາວອນ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 400 ກວ່າຄອບຄົວ, ຈັດສັນເຂດທຳການຜະລິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 1.000 ກວ່າຄອບຄົວ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບໝັ້ນຄົງຖາວອນໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ 6.000 ຄົນ ແລະ ຂະຫຍາຍກອງທຶນ ພັດທະນາບ້ານ ບ້ວງ 500 ລ້ານກີບ ຕໍ່ເມືອງທຸກຍາກ ໃຫ້ໄດ້ 14 ບ້ານ.

ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້  ​ໄດ້​ໃຫ້​ຮູ້ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2024 ວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ຄາດໝາຍການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນ, ລັດຖະບານ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບາງວຽກງານຕົ້ນຕໍ ເປັນຕົ້ນ ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ໄປພ້ອມກັບການຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ອາຊີບ; ປັບປຸງຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ເຂດລຽບ ຕາມຊາຍແດນ, ເຂດພື້ນຖານການປະຕິວັດເກົ່າ ໂດຍສະເພາະ ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສິ່ງສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆ; ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ໄປສູ່ເຂດ ຊົນນະບົດ ໃນບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ພ້ອມກັບການສ້າງເງື່ອນໄຂດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ປັບປຸງຕະຫລາດ ແລະ ການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ເປັນລະບົບ; ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການເປີດຕະຫລາດນັດ ແລະ ການຊື້-ຂາຍ ແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ ແລະ ເຂດຊາຍແດນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ; ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງ ການຜະລິດກະສິກຳ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເປັນຕົ້ນ ການປູກ-ການລ້ຽງ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການປັບປຸງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານກະສິກຳ ເຊັ່ນ: ຊົນລະປະທານ, ສູນບໍລິການເຕັກນິກ. ພ້ອມທັງຫັນພະນັກງານວິຊາການລົງຊ່ວຍປະຊາຊົນ ປູກ-ລ້ຽງ ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ; ປັບປຸງກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ສະຫະກອນຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ; ສຳຫລວດຈັດສັນທີ່ດິນ 3 ປະເພດປ່າ ແລະ ແບ່ງເຂດການຜະລິດກະສິກຳ ໃຫ້ຈະແຈ້ງກວ່າເກົ່າ; ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ສັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.

ພ້ອມກັນ​ນີ້, ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ; ສຸມໃສ່ພັດທະນາຮອບດ້ານ ຢູ່ 45 ຈຸດສຸມພັດທະນາ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄປພ້ອມກັບການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຕ່າງໆ ຢູ່ຈຸດສຸມກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ລຽບຕາມຊາຍແດນ ແລະ ຈຸດສຸມຍຸດທະສາດ ຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນ ຈຸດສຸມກຸ່ມບ້ານຜາແດງ ເມືອງກວນ ແຂວງຫົວພັນ; ຈຸດສຸມກຸ່ມບ້ານລາວຮຸ່ງ-ພຽງສາ ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແຂວງຫົວພັນ; ຈຸດສຸມກຸ່ມບ້ານນໍ້າຮາງ ເມືອງສໍາພັນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ; ຈຸດສຸມກຸ່ມບ້ານຄັງວຽງ ເມືອງໝອກ ແຂວງຊຽງຂວາງ; ຈຸດສຸມຜາເຈຍ ເມືອງນານ ແຂວງຫລວງພະບາງ; ຈຸດສຸມກຸ່ມບ້ານຈຽງຕູບ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ຈຸດສຸມກຸ່ມບ້ານສົມບູນ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ຈຸດສຸມອື່ນໆ. ພ້ອມທັງຈະພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫລາດແຮງງານ; ແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ການຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າຢູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ໄປອອກແຮງງານ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ; ແກ້ໄຂບັນຫາຄູອາສາສະໝັກ ດ້ວຍການໃຫ້ເງິນເດືອນຄືກັບ ພະນັກງານລັດຖະກອນ; ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງໝໍນ້ອຍ, ສຸກສາລາ, ຖົງຢາປະຈຳບ້ານ ໃຫ້ສາມາດຮັບ ປະກັນການບໍລິການ ສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ການລົບລ້າງການກືກໜັງສື ແລະ ຢຸດຕິການຖ່າຍແບບຊະຊາຍ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງເທື່ອລະກ້າວ.

ຂ່າວ: ທະນູທອງ

ພາບ: ເກດສະໜາ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກ ປປ ລາວ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສປ ຈີນການເມືອງ

   ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກ ປປ ລາວ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສປ ຈີນ

   7/25/2024 10:13:10 PM

   ຂປລ. ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024 ນີ້, ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສປ ຈີນ ນໍາໂດຍ ສະຫາຍ ຫວັງ ອີ້ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການ ກິດຈະການຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ, ໃນໂອກາດເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ກໍລະກົດ 2024.

  • ລາວ-ຈີນ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍການເມືອງ

   ລາວ-ຈີນ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ

   7/25/2024 10:08:00 PM

   ຂປລ. ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມຄໍາເຊີນຂອງ ສະຫາຍ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະຫາຍ ຫວັງ ອີ້ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການ ກິດຈະການຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

  • ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນ ສປ ຈີນການເມືອງ

   ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນ ສປ ຈີນ

   7/25/2024 10:00:27 PM

   ຂປລ. ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024 ນີ້, ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງສະຫາຍ ຫວັງ ອີ້ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການ ກິດຈະການຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ໃນໂອກາດເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຕ່າງປະເທດອາຊຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ກໍລະກົດ 2024.

  • ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ພ້ອມການນຳຂັ້ນສູງ ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລ ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມການເມືອງ

   ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ພ້ອມການນຳຂັ້ນສູງ ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາໄລ ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ

   7/25/2024 9:48:07 PM

   ຂປລ. ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024 ນີ້, ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປປ ລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມການນຳຂັ້ນສູງ ເຂົ້າວາງພວງມາລາໄວ້ອາ ໄລ ສະຫາຍ ຫງວຽນ ຝູ໋ ຈ້ອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ທີ່ນະຄອນ ຫລວງຮາໂນຍ ສສ ຫວຽດນາມ.

  • ການນຳ ພັກ-ລັດ ວາງພວງມາລາ-ເຊັນປື້ມໄວ້ອາໄລ ຕໍ່ການເສຍ ຊີວິດຂອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມການເມືອງ

   ການນຳ ພັກ-ລັດ ວາງພວງມາລາ-ເຊັນປື້ມໄວ້ອາໄລ ຕໍ່ການເສຍ ຊີວິດຂອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ

   7/25/2024 4:56:33 PM

   ຂປລ. ການນໍາພັດ-ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າວາງພວງມາລາ ແລະ ເຊັນປຶ້ມໄວ້ອາໄລ ຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງ ສະຫາຍ ຫງວຽນ ຝູ໋ ຈ້ອງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະລິຫານງານສູນກາງພັກກອມ ມູນິດຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024 ຢູ່ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີ ສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາ ທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ, ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິພັນດອນ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະຫາຍ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມນີ້, ຍັງມີຄະນະຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະລັດຖະບານ, ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ, ບັນດາກະຊວງ, ສະມາ ຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ບັນດາສະຖານທູດຕ່າງປະເທດປະຈໍາລາວ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຕາມລໍາດັບ.

ads
ads

Top