ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຫລັງກິນອາຫານອິ່ມ

26/02/2024 10:42
Email Print 2385
ຂປລ ດັ່ງທີ່ຫລາຍຄົນຮັບຮູ້, ບາງຄັ້ງເມື່ອຄົນເຮົາກິນອາຫານອີ່ມແລ້ວ ຮູ້ສຶກຢາກນອນ ເຊິ່ງອາການແບບນີ້ໂດຍສະເພາະໃນເວລາຕອນສວາຍມັກເປັນ ຖ້າເປັນຢູ່ບ້ານເຮົາອາດຈະໄປນອນຫລິ້ນໂທລະສັບພັກຜ່ອນຫລັບເທິງຕຽງ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ຄວນນອນເດັດຂາດຫລັງກິນອາຫານ ແລະ ຍັງມີອີກຫາຍຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດ.

    * ດັ່ງທີ່ຫລາຍຄົນຮັບຮູ້, ບາງຄັ້ງເມື່ອຄົນເຮົາກິນອາຫານອີ່ມແລ້ວ ຮູ້ສຶກຢາກນອນ ເຊິ່ງອາການແບບນີ້ໂດຍສະເພາະໃນເວລາຕອນສວາຍມັກເປັນ  ຖ້າເປັນຢູ່ບ້ານເຮົາອາດຈະໄປນອນຫລິ້ນໂທລະສັບພັກຜ່ອນຫລັບເທິງຕຽງ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ຄວນນອນເດັດຂາດຫລັງກິນອາຫານ ແລະ ຍັງມີອີກຫາຍຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດ.

1,ນອນ: ນອກຈາກຄົນທີ່ມີອາການກົດໄຫລຍ້ອນແລ້ວ ຈະສ່ຽງເກີດອາການອາຫານໄຫລອອກທາງປາກ ການກົ້ມໂຕລົງນອນທັນທີທີ່ກິນອາຫານອີ່ມໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດລົມ ຫລື ແກັດໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລໍາໄສ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ບໍສະດວກອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງຫາກມີິບັນຫາຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ອາດຈະສ່ຽງເປັນກົົດໄຫລຍ້ອນເປັນປະຈຳ.

2,ອອກກຳລັງກາຍ: ອາການທຳອິດເມື່ອເຈົ້າອອກກຳລັງກາຍຫລັງກິນອາຫານທັນທີ່ ແມ່ນຈະເກີດອາການຈຸກທ້ອງ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ແລະ ລໍາໄສ້ດູດຊຶມສານອາຫານທີ່ດີໄດ້ບໍ່ພຽງພໍ.

3,ກິນໝາກໄມ້: ຫລາຍຄົນອາດບໍ່ຮູ້ວ່າ ການກິນໝາກໄມ້ຫລັງອາຫານທັນທີ່ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຢ່າງບໍ່ນຶກເຖິງ ເພາະນໍ້າຍ່ອຍໃນໝາກໄມ້ ຈະໄປຍ່ອຍອາຫານຈົນສະພາບນໍ້າຍ່ອຍເປັນກົດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໝາກໄມ້ຖືກຍ່ອຍ ແລະ ດູດຊຶມເຂົ້າລໍາໄສ້ໄດ້ຊ້າ ເຊິ່ງຫາກຍ່ອຍບໍ່ໝົດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບູດເກີດແກັດໃນກະເພາະອາຫານຈົນເກີດອາການທ້ອງອືດແໜ້ນທ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກຢາກກິນໝາກໄມ້ ຄວນລໍຖ້າຫລັງມື້ອາຫານຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ຊົ່ງໂມງ.

4,ອາບນໍ້າ: ບໍ່ເຊື່ອກໍຕ້ອງເຊື່ອຫລັງກິນເຂົ້າ ບໍ່ຄວນອາບນໍ້າທັນທີ ເພາະການອາບນໍ້າອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຈຸກແໜ້ນທ້ອງ, ທ້ອງອືດລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດີຄືເກົ່າດູດຊຶມສານອາຫານດີໆໄປໃຊ້ໄດ້ໜ້ອຍລົງອີກດ້ວຍ. ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຫລັງກິນອາຫານ ແມ່ນນັ່ງຢູ່ຊື່ໆ ຫລື ຍ່າງຊ້າໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກະເພາະອາຫານເຮັດການຍ່ອຍອາຫານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຂຶ້ນ ບໍ່ຄວນເຮັດກິດຈະກຳໜັກໆແຕ່ກໍບໍ່ຄວນນອນທັນທີ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top