ປີຜ່ານມາ ການປະຕິບັດວຽກ ສາທາ ລະນະສຸກ ມີຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານ

16/03/2023 16:31
Email Print 5500
ຂປລ ຂປລ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ແຜນພັດທະນາ ສາທາລະນະສຸກ ປະຈໍາປີ 2023 ໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2023 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຂປລ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ແຜນພັດທະນາ ສາທາລະນະສຸກ ປະຈໍາປີ 2023 ໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2023 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອສະຫລຸບຜົນໄດ້ຮັບ, ຕີລາຄາ ບັນດາວຽກງານ ອັນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ແລະ ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂ ຮ່ວມກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ ​ເຊິ່ງ​ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ  ເຫັນວ່າມີຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານ.

ທ່ານ ດຣ ບຸນປະເສີດ ແກ້ວປະເສີດ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ  ເຫັນວ່າມີຜົນສຳ ເລັດຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ 11 ຕົວຊີ້ບອກ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສະເພາະຂອງ 8 ແຜນງານ ສາທາລະນະສຸກ, ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີ, ແຕ່ກໍຍັງມີຫລາຍບັນຫາ ສິ່ງທ້າທາຍ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ ບາງກິດຈະກຳບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. ສຳລັບບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ປະກອບມີ: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ, ເຊິ່ງຄາດໝາຍວາງໄວ້ ໃນປີ 2022 ແມ່ນ 26/1.000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ ປະຕິບັດໄດ້ 13/1.000 ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ; ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ, ຄາດໝາຍ 36/1.000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ, ປະຕິບັດໄດ້ 14,80/1.000 ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ; ອັດຕາສ່ວນຕາຍຂອງແມ່ ຄາດໝາຍ 140/100.000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ, ປະຕິບັດໄດ້ 64,10/100.000 ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ; ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ ຄາດໝາຍ 82%, ປະຕິບັດ 83.2%; ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ຄາດໝາຍ 92%, ປະຕິບັດ 92.1%; ອັດຕາການການປົກຄຸມ ການປະກັນສຸຂະພາບ ຄາດໝາຍ 94,5%, ປະຕິບັດໄດ້ 94,5%; ອັດຕາການຮັບຮອງ ບ້ານສາທາລະ ນະສຸກແບບຢ່າງ ຄາດໝາຍ 82%, ປະຕິບັດໄດ້ 86,87%.

ສ່ວນບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸ ແມ່ນຄາດໝາຍທີ່ສູ້ຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຫລຸດລົງ ໃຫ້ເຫລືອໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະປີ ຈົນກວ່າຈະເປັນສູນຄື: ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍ ອາຍຸລຸ່ມກວ່າ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າ ມາດຕະຖານ ຄາດໝາຍປີ 2022 ແມ່ນ 18% ປະຕິບັດໄດ້ 19,5%; ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງ ບໍ່ໄດ້ມາດຖານ ຄາດໝາຍ 30% ປະຕິບັດໄດ້ 31,7%; ການເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍ ຄາດໝາຍປີ 2022 ວາງໄວ້ 82% ປະຕິບັດໄດ້ 80,58%; ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດ ຄາດໝາຍວາງໄວ້ 95% ປະຕິບັດໄດ້ 92,0% ຖືວ່າບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ.

​​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ, ທ່ານ ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການນຳຂອງບັນດາກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືສົນ ທະນາຄົ້ນຄວ້າ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢ່າງຈິງຈັງ ໃນການກຳນົດທິດທາງ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃນຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ພ້ອມກັນບຸກທະລຸສິ່ງທີ່ກີດຂວາງອັດຕັນ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ໄປສູ່ບາດກ້າວ ໃໝ່ທີ່ດີ ກວ່າເກົ່າ ແນໃສ່ຮັບປະກັນ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຄົງຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມື ຈາກທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ຄາດໝາຍຂອງແຜນການ ທີ່ວາງໄວ້ທຸກປະການ ກໍຄື ເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ ພັດທະນາດີຂຶ້ນ ກວ່າທີ່ຜ່ານມາ.

ຂ່າວ: ມະນີທອນ
KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top