ລາວກຳນົດເປົ້າໝາຍຈະໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 30% ໃນອະນາຄົດ

22/05/2024 19:24
Email Print 1096
ຂປລ ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າສະອາດ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອກ້າວເປັນຜູ້ນໍາ “ໝໍ້ໄຟແຫ່ງອາຊຽນ” ຈາກທີ່ລາວເຮົາມີແຫລ່ງ ພະລັງງານຜະລິດໄຟຟ້າພຽງ 2 ແຫ່ງ ຫລັງປີ 1975 ເຖິງປັດຈຸບັນມີແຫລ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 80 ກວ່າແຫ່ງໃນ 2024 ແລະ ຄວບຄຸມ ການສະຫນອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ປະຊາຊົນຈາກສູນກາງເຖິງເຂດຊົນນະບົດໄດ້ 90%.

    *ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າສະອາດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມເພື່ອກ້າວເປັນຜູ້ນໍາ “ໝໍ້ໄຟແຫ່ງອາຊຽນ” ຈາກທີ່ລາວເຮົາມີແຫລ່ງ ພະລັງງານຜະລິດໄຟຟ້າພຽງ 2  ແຫ່ງ ຫລັງປີ 1975 ເຖິງປັດຈຸບັນມີແຫລ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 80 ກວ່າແຫ່ງໃນ 2024 ແລະ ຄວບຄຸມການສະຫນອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ປະຊາຊົນຈາກສູນກາງເຖິງເຂດຊົນນະບົດໄດ້ 90%.  ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປລົງທຶນພັດທະນາພະລັງງານລົມ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຍຸດທະສາດສໍາຄັນຂອງພັກ-ລັດຖະ ບານລາວກ້າວໄປຫາການພັດທະນາສີຂຽວຍືນຍົງ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ.

     ດັ່ງທີ່ນໍາກັນ  ສປປ ລາວ ຮີບຮ້ອນ ໃນການຫັນປ່ຽນເປັນພະລັງານສະອາດ ແມ່ນໂອກາດທີ່ໜ້າເຫລືອເຊື່ອ ນັ້ນກໍ່ຄືພະລັງງານທີ່ມີຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊຈ່າຍຕໍ່າ ທີ່ນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງຊາດ ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ແກ່ການສົ່ງ ອອກສິນຄ້າ ແລະ ເປັນແນວທາງກ້າໄປສູ່ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງດ້ວຍຄວາມເທົ່າທຽມກັນ. ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 10 ປີກ່ອນໜ້ານີ້, ຄົງຈະມີຂໍ້ຖົກຖຽງກ່ຽວກັບພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີລາຄາແພງເກີນໄປ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເກີນໄປ. ແຕ່ເວລາຕໍ່ມາ, ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍທາງດ້ານພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນໄດ້ຫລຸດລົງປະມານ 90%  ແລະ ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະລັງງານລົມແມ່ນໄດ້ຫລຸດລົງເຖິງ 70% ໂດຍປະມານ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະລັງງານທົດແທນແມ່ນ ໄດ້ຫລຸດລົງເປັນຈໍານວນຫລາຍ ຈົນວ່າໜ່ວຍງານດ້ານພະລັງງານສາກົນໄດ້ກ່າວວ່າ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແມ່ນຮູບແບບການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີລາຄາຖືກທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ.

    ການແກ້ໄຂການຈັດເກັບພະລັງງານ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກັກເກັບພະລັງງານທົດແທນ ມີລາຄາທີ່ຖືກລົງຫລາຍເຊັ່ນກັນ, ໂດຍທີ່ຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໝໍ້ໄຟແມ່ນຫລຸດລົງເຖີງ 90% ຕະຫລອດໄລຍະເວລາ 15 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ມີການພັດທະນາເຄື່ອງມືໃໝ່ສໍາລັບການກໍານົດການຈັດເກັບພະລັງງານນໍ້າແບບສູບນໍ້າ.ໂດຍເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການຫລຸດລົງຂອງຕົ້ນທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫລົ່ານີ້, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນທົ່ວທັງຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ທົ່ວໂລກໄດ້ເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດພະລັງງານທົດແທນຂຶ້ນເກືອບ 50%, ຊຶ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງທົບຂອງປະລິມານພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານລົມທ່ີຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ໂລກກໍາລັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດພະລັງງານທົດແທນໃຫ້ຫລາຍຂ້ຶນໃນອີກຫ້າປີຂ້າງໜ້າ ເຊິ່ງຫລາຍກວ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງນັບຕັ້ງແຕ່ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານທົດແທນດ້ານການຄ້າແຫ່ງທໍາອິດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອ 100 ປີທີ່ຜ່ານມາ.  

    ໃນປີ 2023, ການນໍາໃຊ້ໝໍ້ໄຟ ເຂົ້າໃນຂະແໜງການພະລັງງານແມ່ນມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າ 130% ເພີ່ມຂຶ້ນທັງໝົດ 42 GW ທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ລະບົບໄຟຟ້າໃນທົ່ວໂລກ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຫັນເຖິງ ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຈາກພະລັງງານສະອາດອື່ນໆອີກດ້ວຍ. ໃນປີ 2023, ຍອດຂາຍລົດໄຟຟ້າທົ່ວໂລກແມ່ນມີຈໍານວນເກືອບເຖິງ 14 ລ້ານຄັນ ເຊິ່ງຄິດໄລ່ເປັນ 18% ຂອງຈໍານວນລົດທ່ີຂາຍໄດ້ທັງໝົດ ແລະ ສູງກວ່າ ຈໍານວນທີ່ຂາຍໄດ້ໃນປີ 2022 ເຖີງ 3,5 ລ້ານຄັນ.ການປ່ຽນຜ່ານດັ່ງກ່າວນີ້, ບໍ່ພຽງ ສະເພາະແຕ່ການສົ່ງມອບລົດທີ່ມີລາ ຄາແພງເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ມີລົດຈັກ ແລະ ລົດສອງລໍ້ໄຟຟ້າປະມານ 1,3 ລ້ານຄັນ ທີ່ຈໍາໜ່າຍໃນປະເທດອິນເດຍ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໃນປີ 2023, ໂດຍທີ່ເກືອບໜຶ່ງໃນຫ້າຂອງລົດສາມລໍ້ໄຟຟ້າທີ່ຈໍາໜ່າຍໃນທົ່ວໂລກໃນປີ 2023 ແມ່ນລົດໄຟຟ້າ.ພາຍໃນປີ 2030, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍວ່າຈະນໍາເຂົ້າ ແລະ ຂາຍລົດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 30% ໃນລາວ.  ລົດໄຟຟ້າສາມາດເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດີເລີດສໍາລັບພະລັງງານທົດແທນ, ໂດຍການກັກເກັບພະລັງງານເມື່ອເວລາທີ່ມີແດດອອກ ຫລື ເມື່ອເວລາທີ່ມີລົມແຮງ ຊຶ່ງເປັນການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມຕ້ອງການເມື່ອເວລາທີ່ມີໄຟຟ້າ ໜ້ອຍລົງ ແລະ ອາດຈະຊ່ວຍຈ່າຍພະ ລັງງານກັບຄືນເມື່ອເວລາທີ່ມີຄວາມ ຈໍາເປັນ.  ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງໂຄງ ການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຫລາຍ ແຫ່ງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ພວມກໍ່ ສ່າງແຫລ່ງພະລັງງານໃໝ່ຄືຟາມກັງ ຫັນລົມມອນສູນໃໝ່ທີ່ມີຂະໜາດ 600 MW ໃນແຂວງເຊກອງ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ນອກເໜືອຈາກໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າທົ່ວໄປແລ້ວ, ໃນຖານະທີ່ເປັນໂຄງການພະລັງງານລົມທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດພາກພ້ືນອາຊຽນ ເຊ່ິງການດ່ັງພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລົມໃນແຂວງ ເຊກອງ ນັ້ນໄດ້ຕັ້ງເປົ້າຫມາຍຈະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນໂດຍສະເພາະປະເທດຫວຽດນາມ ພວມຕອງພະລັງໄຟຟ້າໃນປະລິມານເພ່ີມຂຶ້ນແບບກ້າວກະໂດດທ່າມກາງນັກລົງທຶນຫັນທິດໄປລົງທຶນໃນຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍເຊັ່ນ: ກຸ່ມນັກລົງທຶນຈາກອາເມລິກາ, ເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ ເກົາຫລີ ແລະ ຊາດອື່ນໆ.

ໂດຍ: ເກີດຂວັນໃຈ ມາລີຈັນສີ


KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ລາວ-ຈີນ ຮ່ວມກັນ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ASEAN

   ລາວ-ຈີນ ຮ່ວມກັນ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ

   6/12/2024 1:00:52 PM

   ໃນປິ 2024 ນີ້, ເພື່ອສົ່່ງເສີມປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນແມ່ບົດວ່າດ້ວຍການສ້າງຄູ່ຮ່ວມຊາຕາກຳຈີນ-ລາວ ສະບັບໃໝ່ ທີ່ສອງຊາດໄດ້ລົງ ນາມຮ່ວມກັນ ເມື່ອເດືອນ ຕຸລາ 2023 ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳມີຜົນສຳເລັດຕົວຈິງໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ກາຍເປັນເຂັມຊີ້ທິດເຍືອງທາງ ແລະ ການວາງແຜນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືຍຸດ ທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່.

  • ປະເທດ ບຣາຊິນອາຊຽນ ASEAN

   ປະເທດ ບຣາຊິນ

   6/12/2024 11:16:13 AM

   ປະເທດ ບຣາຊິນ ຫລືຊື່ທາງການວ່າ: ສະຫະພັນ ສາທາລະນະລັດ ບຣາຊິນ (Federal Republic of Brazil) , ມີນະຄອນຫລວງ ຊື່ວ່າ: ບຼາຊີເລັຍ; ເປັນປະເທດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທັງໃນທະວີບ ອາເມລິກາໃຕ້ ແລະ ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ, ດ້ວຍເນື້ອທີ່ 8,5 ລ້ານກິໂລຕາແມັດ; ມີອານາເຂດ ທິດເໜືອຕິດກັບ ເວເນຊູເອລາ; ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບ ໂບລີວີ ແລະ ເປຣູ; ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ມະຫາສະໝຸດ ອັດລັງຕິກເໜືອ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ ອັດລັງຕິກໃຕ້;

  • ເກືອບ 70% ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວມາລາວ ໃຊ້ລົດໄຟລາວ-ຈີນອາຊຽນ ASEAN

   ເກືອບ 70% ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວມາລາວ ໃຊ້ລົດໄຟລາວ-ຈີນ

   6/12/2024 10:38:43 AM

   ຕາມແຫລ່ງຂ່າວສະຖິຕິໃໝ່ຈາກຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ບຸກຄົນໃຫ້ເປີດເຜີຍໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ 2024 ນີ້ວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ສະເລ່ຍເກືອບ 70% ເລືອກຈະເດີນທາງຜ່ານລົດ ໄຟລາວ-ຈີ.

  • ສາກົນໃຫ້ເຫດຜົນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຊ່ວຍໃຫ້ເສດຖະກິດລາວຄ່ອຍໆພື້ນຕົວອາຊຽນ ASEAN

   ສາກົນໃຫ້ເຫດຜົນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຊ່ວຍໃຫ້ເສດຖະກິດລາວຄ່ອຍໆພື້ນຕົວ

   6/12/2024 10:33:08 AM

   ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ຍັງເພີ່ງພາອາໃສພາກອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ເປັນບຸລິມະສິດສໍາຄັນອັນດັບຕົ້ນໆຂອງປະເທດ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຕາມແຜນລວມຂອງພາກລັດຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າໝົດປີ 2024 ຈະສູ້ຊົນດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ລ້ານກວ່າຄົນຂຶ້ນໄປ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ ໄດ້ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

  • ຊາວລາວນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າເຖິງ 5 ພັນຄັນແລ້ວອາຊຽນ ASEAN

   ຊາວລາວນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າເຖິງ 5 ພັນຄັນແລ້ວ

   6/8/2024 7:34:51 AM

   ໜຸ່ມນັກທຸລະກິດ ຜູ້ຮູ້ປັບໂຕຄິດໄວເຮັດໄວຢູ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ຫັນປ່ຽນວິກິດເປັນໂອກາດຈາກການລົງທຶນຊື້ລົດໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລ່ນໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ຜູ້ໂດຍສານແລ້ວຕັດສິນໃຈມາຊື້ລົດໄຟຟ້າບໍລິການຜູ້ໂດຍສານຕາມສະຖານີລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ.

ads
ads

Top