ເອດີບີ ຄາດຄະແນ ປີ 2024 ເສດຖະກິດ ຂອງລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 4%

03/05/2024 13:45
Email Print 1256
ຂປລ ຂປລ. ບົດລາຍງານການຄາດຄະເນ ການພັດທະນາຂອງອາຊີ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ສະບັບຫລ້າສຸດ ທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 11 ເມສາ 2024 ຜ່ານມາ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ເສດຖະກິດ ກໍຄື ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ ຫລື ຈີດີພີ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເຕີບໂຕໃນລະດັບ 4% ໃນປີ 2024 ແລະ ປີ 2025

ຂປລ. ບົດລາຍງານການຄາດຄະເນ ການພັດທະນາຂອງອາຊີ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ສະບັບຫລ້າສຸດ ທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 11 ເມສາ 2024 ຜ່ານມາ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ເສດຖະກິດ ກໍຄື ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ ຫລື ຈີດີພີ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເຕີບໂຕໃນລະດັບ 4% ໃນປີ 2024 ແລະ ປີ 2025 ເຊິ່ງໄດ້ຮັບແຮງຍູ້ຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍຄາດວ່າ ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,2 ລ້ານ ເທື່ອຄົນ ໃນປີ 2024 ຍ້ອນພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊື່ອມຕໍ່ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ, ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນຂະແໜງພະລັງງານທົດແທນ ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ໃນລະດັບປານກາງເຊັ່ນ: ການພັດທະນາໂຄງການ ພະລັງງານລົມມອນຊູນ ຄາດວ່າ ຈະສໍາເລັດພາຍໃນປີ 2025.

ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທະນາກະ ຫົວໜ້າສຳນັກງານທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2023, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຟື້ນຕົວໃນລະດັບປານກາງ ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງຍູ້ຈາກຂະແໜງການບໍລິການ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າ  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຮງກົດດັນ ຈາກໜີ້ສິນ ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການຟື້ນຕົວ ຂອງເສດຖະກິດ ໂດຍລວມຂອງປະເທດຊ້າລົງ. ຄວາມກົດດັນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນປະເທດ ຄາດວ່າຈະຍັງມີຢູ່ເນື່ອງຈາກ ທຸລະກິດຕ່າງໆ ໄດ້ເພີ່ມລາຄາ ເພື່ອໃຫ້ກຸ້ມກັບຕົ້ນທຶນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຍ້ອນການອ່ອນຄ່າຂອງຄ່າເງິນກີບ ແລະ ຄ່າຈ້າງແຮງງານທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກຄາດວ່າ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເລ່ຍ ຢູ່ໃນລະດັບ20% ໃນປີ 2024 ກ່ອນທີ່ຈະຫລຸດລົງ ມາລະດັບປານກາງເຖິງ 7% ໃນປີ 2025.

ສຳລັບ ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ໜີ້ສິນສາທາລະນະທີ່ສູງ, ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ທີ່ສູງຂຶ້ນ ລ້ວນແຕ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ ເກີດສິ່ງທ້າທາຍດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ປະຊາກອນ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດມີທ່າອ່ຽງວ່າ ຈະປະສົບກັບບັນຫາຂາດແຄນ ອາຫານຫລາຍກວ່າ ປະຊາກອນຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ ເຖິງສອງເທົ່າ, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ລວມທັງ ການຂາດສານອາຫານ ທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນ ຕໍ່ການຮຽນຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງເດັກນ້ອຍຫລຸດລົງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ລັດຖະບານ ໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການຜ່ອນຄາຍ ຄວາມຂັດສົນຂອງຄົວເຮືອນ ໂດຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ, ປັບປຸງການບໍລິການ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ພ້ອມທັງ ລົງທຶນໃສ່ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະພິບານ.

ຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top