ຄອບຄົວຕົວແບບໃນການສ້າງລາຍຮັບຈາກການລ້ຽງສັດ

15/05/2024 09:32
Email Print 337
ຂປລ ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊົນລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າເປັນອີກໂຄງການໜ່ຶງທ່ີກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື່ອງຈາກວ່າກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ເປັນທ່າແຮງຂອງຫລາຍທ້ອງຖິ່ນຍ້ອນມີສະພາບພ້ືນທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍຊຶ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

     *ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊົນລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າເປັນອີກໂຄງການໜ່ຶງທ່ີກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື່ອງຈາກວ່າກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ເປັນທ່າແຮງຂອງຫລາຍທ້ອງຖິ່ນຍ້ອນມີສະພາບພ້ືນທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍຊຶ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກໍເຫັນວ່າຫລາຍຄອບຄົວເຮັດໄດ້ດີ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຍ້ອນການລ້ຽງສັດເໝືອນດັ່ງຄອບຄົວນາງ ນິດ ທີ່ອາໃສຢູ່ບ້ານ ພຽງດ້າງ, ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບຸນຖິ່ນ, ເມືອງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງບ້ານດັ່ງກ່າວຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ 84 ກິໂລແມັດ ແລະ ເປັນບ້ານເປົ້າໝາຍຊຸດທີ່ 1 ຂອງໂຄງການ ທລຍ 3 ໄລຍະເພີ່ມທຶນ.

    ຄອບຄົວນາງ ນິດ ມີສະມາຊິກ ທັງໝົດ 4 ຄົນ (ຍິງ 2 ຄົນ). ນາງ ນິດ ແລະ ຜົວຂອງລາວໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການແນະນໍາກຽວກັບໂຄງການ ທລຍ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອ ກັນ (ກຊກ) ແລະ ເຮັດໃຫ້ ນາງ ນິດ ແລະ ຜົວເຂົ້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ທລຍ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍຄອບຄົວທຸກຍາກພາຍໃນບ້ານ ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ນາງ ນິດ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້ຕົກລົງກັນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ກຊກ. ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ນາງ ນິດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກຊກ ແລະ ຝາກເງິນກັບກອງທຶນ ກຊກ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ນາງ ນິດ ໄດ້ຝາກເງິນກັບກອງທຶນ ກຊກ ທັງໝົດ 355.000 ກີບ. ນອກຈາກນ້ັນ ນາງ ນິດ ແລະ ຜົວ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກ-ການລ້ຽງທີ່ຈັັດໂດຍໂຄງການ ທລຍ ໂດຍສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ຄອບຄົວ ນາງ ນິດ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກກອງທຶນ ກຊກ ຈໍານວນ 5.000.000 ກີບ ເພື່ອລົງທຶນຊ້ືໝູນ້ອຍ ຈໍານວນ 10 ໂຕ ມາລ້ຽງ (ລາຄາໝູນ້ອຍ ໂຕລະ 500.000- 600.000 ກີບ) ເປັນໄລຍະ 15- 30 ມື້ ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລ້ວ ຂາຍອອກປະມານ 850.000 ກີບ ຕໍ່ໂຕ. ໃນ 1 ປີ ຄອບຄົວ ນາງ ນິດ ໄດ້ຊື້ໝູນ້ອຍເຂົ້າມາລ້ຽງແລ້ວຂາຍອອກ 9 ຄັ້ງ ໂດຍໄດ້ກໍາໄລທັງໝົດ 20.250.000 ກີບ ຕໍ່ປີ. ນອກຈາກນີ້, ຄອບຄົວ ນາງ ນິດ ຍັງໄດ້ລ້ຽງໄກ່ໂດຍສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວໄດ້ 10.000.000 ກີບຕໍ່ປີ, ລວມລາຍຮັບຈາກການລ້ຽງໝູ ແລະ ໄກ່ ແມ່ນ 30.250.0000 ກີບ/ປີ. ການສ້າງລາຍຮັບຈາກການລ້ຽງໝູ ແລະ ໄກ່ ຂອງຄອບຄົວ ນາງ ນິດ ໄດ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຄອບຄົວອື່ນ ແລະ ສາມາດເປັນບ່ອນຮຽນຮູ້ພາຍໃນບ້ານພຽງດ້າງ ແລະ ບ້ານໃກ້ຄຽງ.

ໂດຍ: ຈັນທີ ສີລິເດດ ທລຍ ເມືອງຄໍາ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ພື້ນຖານການຜະລິດໃຫ້ໜັກແໜ້ນບົດ-ສາລະຄະດີ

   ພື້ນຖານການຜະລິດໃຫ້ໜັກແໜ້ນ

   5/22/2024 4:20:55 PM

   ບົດກ່ອນໆໄດ້ນໍາເອົາແນວຄິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບການສ້າງເສດຖະກິດ ເອກະລາດ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ມາສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ເລິກເຊິ່ງເຖິງຖອງ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຖືກທິດ, ມີຜົນສໍາເລັດ ດ້ວຍຄຸນນະພາບໃໝ່, ບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍທີ່ແທ້ຈິງ.

  • ການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ V ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມລາວບົດ-ສາລະຄະດີ

   ການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ V ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມລາວ

   5/22/2024 10:04:41 AM

   ການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ V ປີ ຈະ ເລີ່ມດຳເນີນໃນປີ 2025 ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ ທ່ົວສັງຄົມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການສຳຫລວດພົນລະເມືງຄັ້ງນີ້ ຄະນະບັນນາທິການໜັງສືພິມປະເທດລາວ ຈຶ່ງສ້າງຄໍລຳ “ການສຳຫລວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ V” ຂຶ້ນ.

  • ກຸ່ມບ້ານຈຽງຕູບພັດທະນາຮອບດ້ານບົດ-ສາລະຄະດີ

   ກຸ່ມບ້ານຈຽງຕູບພັດທະນາຮອບດ້ານ

   5/22/2024 9:50:17 AM

   ບ້ານຈຽງຕູບ ເຊິ່ງເປັນອີກບ້ານໜຶ່ງຂອງເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮອບດ້ານ ບໍ່ວ່າເປັນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ , ຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ, ການສ້າງອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນ ມີຢູ່ມີກິນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ພັກ-ລັດ ກໍຄືການສົ່ງ ເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພື່ອສ້າງເສຖະກິດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

  • ລະນຶກວິລະກຳໂຕນຄຸກຢ່າງມະຫັດສະຈັນຂອງຜູ້ນຳແນວລາວຮັກຊາດບົດ-ສາລະຄະດີ

   ລະນຶກວິລະກຳໂຕນຄຸກຢ່າງມະຫັດສະຈັນຂອງຜູ້ນຳແນວລາວຮັກຊາດ

   5/22/2024 8:57:06 AM

   ໃນປະຫວັດສາດການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກປະຊາຊົນລາວ ໃນເມື່ອກ່ອນ ກໍຄືພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໃນປັດຈຸບັນນ້ັນໄດ້ມີຫລາຍເຫດການທ່ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິລະກຳ, ຄວາມສະຫລາດສ່ອງໃສ, ມີໄຫວພິບ, ພິລະອາດຫານເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເສຍສະລະອັນສູງສົ່ງຂອງຜູ້ນຳພັກ.

  • ໂຄງການ ພຊຄ ຈັດຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ເຕັກນິກການປູກພືດບົດ-ສາລະຄະດີ

   ໂຄງການ ພຊຄ ຈັດຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ເຕັກນິກການປູກພືດ

   5/22/2024 8:48:14 AM

   ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງແບບຍືນຍົງ (ພຊຄ) ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍແມ່ນພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ.

ads
ads

Top