ແຂວງອັດຕະປື ປະຕິບັດປຜນພັດທະນາຢ່າງມີຈຸດສຸມ

21/02/2024 10:31
Email Print 2648
ຂປລ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ສູນນະຄອນ ແກ້ວວຽງຄໍາ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອັດຕະປື ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະຫລຸບປະຈໍາປີ ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນທົ່ວແຂວງ ທີ່ສໍາເລັດໄປເມື່ອບໍ່ດົນນີ້.

     *ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ສູນນະຄອນ ແກ້ວວຽງຄໍາ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອັດຕະປື ຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມສະຫລຸບປະຈໍາປີ ວຽກ ງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນທົ່ວແຂວງ ທີ່ສໍາເລັດໄປເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ປີ 2023 ຜ່ານມາເຖິງ ແມ່ນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ຍັງສືບຕໍ່ຜະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຂອງການຜັນແປສະພາບການຂອງໂລກ-ພາກພື້ນ ແລະ ສະພາບຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນທີ່ສະສົມມາຫລາຍປີ, ແຕ່ໂດຍລວມບົນຈິດໃຈຊີ້ນຳຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ກໍຄຶຄະນະພັກ-ຄະນະພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ ກໍ່ຄຶໜ້າທີ່ການເມຶອງ ທີ່ຂັ້ນເທິງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຢ່າງເປັນເຈົ້າການເຮັດໃຫ້ວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂອງແຂວງໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນກ້າວໆ./

     ສະແດງອອກໃນປີ 2023 ຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊ່ວຍເຫລືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ມີທັງໝົດ 27 ໂຄງການ, ມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 166,74 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ, ປະເພດການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 100% ມີຈໍານວນ 25 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 128,06 ຕື້ກີບ ແລະ ປະເພດທຶນສົມທົບລັດຖະບານມີຈໍານວນ 2 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 36,68 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ: ທຶນພາຍໃນມູນຄ່າ 4,13 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ 34,54 ຕື້ກີບ. ສຳລັບວຽກງານຮ່ວມມືສາກົນ ໄດ້ສໍາເລັດພື້ນຖານໃນການປືກສາຫາລືຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນແຂວງ, 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືແຂວງອັດຕະປື ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມເຂດສາມຫລ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ- ຫວຽດນາມ (CLV DTA JCC) ຄັ້ງທີ 13, ໄດ້ສຳເລັດແຜນເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ 3 ປະເທດ ເຂດ ສາມຫລ່ຽມພັດທະນາກຳປູເຈຍ- ລາວ-ຫວຽດນາມ, ໄດ້ສຳເລັດປັບປຸງບັນຊີຂໍການຊ່ວຍເຫລືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາໃນໄລຍະ ປີ 2025-2030 ຈາກສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ. ພິເສດໄດ້ ສຳເລັດບົດສະຫລຸບການຮ່ວມມື ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນ ການຮ່ວມມື ປະຈຳປີ 2024.

    ທ່ານ ສູນນະຄອນ ແກ້ວວຽງຄໍາ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ໃຫ້ ຮູ້ຕ່ືມວ່າ: ໃນປີ 2024 ທາງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງຈະສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ, ໂດຍການເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກກ່ຽວກັບການຂໍ ແລະ ນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ທຶນສົມທົບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນແຂວງ ໃນການສະຫລຸບສັງລວມ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງໂຄງການທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ປະຈໍາເດືອນ 3, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ເພື່ອສະຫລຸບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ, ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກພະນັກງານວິຊາການ ເພື່ອພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ.

ໂດຍ: ວັດທະນາ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top