ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນ

10/01/2024 11:41
Email Print 2537
ຂປລ *ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບແຜນງານປັບ ປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຫລື ມີຄວາມ ສະເໜີວິດີໂອໃໝ່ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃນຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນ
  
      *ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບແຜນງານປັບ ປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ ຫລື ມີຄວາມສະເໜີວິດີໂອໃໝ່ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃນຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນ ຊຶ່ງໄດ້ບອກເຖິງສິ່ງທ່ີຄວນເຮັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດແນໃສ່ໃຫ້ຄູສອນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແກ່ນັກຮຽນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການຮັບຜິດຊອບການຮັກສາປື້ມ
ແບບຮຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພ້ອມທັງອະທິບາຍໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ພ່ໍແມ່ນັກຂອງນັກຮຽນຮູ້ວິທີການຮັກສາປ້ຶມແບບຮຽນ ໂດຍນຳໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການເກັບຮັກສາ.ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ເມື່ອໄດ້ເລີ່ມມີການນຳໃຊ້ຫລັກສູດ ສະບັບ
ປັບປຸງໃໝ່, ທຸກໂຮງຮຽນທົ່ວປະເທດແມ່ນໄດ້ຮັບຊຸດປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູມືຄູ່ຊຶ່ງໄດ້ອອກຫລັກສູດໃໝ່ຂອງຊັ້ນຮຽນໃນແຕ່ລະປີ. ປຶ້ມແບບຮຽນແມ່ນມີຄຸນຄ່າ, ສະນັ້ນ ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເກັບໄວ້ໃຊ ໄດ້ຍາວນານ ເພື່ອນ້ອງ
ນັກຮຽນສົກຮຽນໃໝ່ໃນອະນາຄົດໄດ້ໃຊ້ຕໍ່ໄປ. ວິດີໂອນີ້, ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄໍາ ແນະນໍາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເຊັ່ນ: ຄູໄດ້ສາທິດວິທີການຫໍ່ປຶ້ມແບບຮຽນໃນເວລາໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ແລະ ສ້ອມແປງປຶ້ມທັນທີຖ້າຫາກເປ່ເພ, ຄູໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ນັກຮຽນບໍ່ໃຫ້ພັບປຶ້ມແບບຮຽນ, ຫ້າມຂຽນໃນປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຫ້າມກິນ ຫລື ດື່ມໃນເວລາອ່ານໜັງສື ເພາະປຶ້ມແບບຮຽນຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ຫ່າງຈາກນໍ້າ, ອາຫານ ແລະ ຝຸ່ນ, ນັກຮຽນຕ້ອງ ເອົາປຶ້ມແບບຮຽນກັບບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດວຽກບ້ານ ແລະ ທົບທວນຄືນບົດຮຽນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້. ສະນັ້ນ, ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຄູ ຄວນສາທິດໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນເພື່ອ ຮູ້ວິທີເກັບປ້ຶມເຂ້ົາໄວ້ໃນຖົງຮຽນ ຂອງພວກເຂົາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຄູຍັງສາມາດຊ່ວຍນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເກັບຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນ ໂດຍເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ ເຊັ່ນ: ຕູ້ ຫລື ຊັ້ນວາງຢູ່ເຮືອນ. ວິດີໂອການຮັກສາປຶ້ມແບບຮຽນນີ້ ແມ່ນຈະອອກອາກາດທາງ ໂທລະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ຊ່ອງ Lao ESTV) ທາງດາວທຽມລາວແຊັດ ຊ່ອງ 8 ແລະ ທາງຊ່ອງ YouTube ວິດີໂອສຳ ລັບການພັດທະນາຄູ Teacher Development Videos ແລະ ສາມາດຮັບຊົມໄດ້ທີ່ລິ້ງນີ້: https://youtu.be/3k- 6Ac19Dls?si=Q9d1O77 NsnVHhp0m.

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ກັບ ວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊີປັນຍາພິວັດຂອງໄທສຶກສາ-ກິລາ

   ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ກັບ ວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊີປັນຍາພິວັດຂອງໄທ

   2/29/2024 2:03:44 PM

   ຂປລ. ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີ ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ດ້ານຄວາມຮ່ວມມືທາງການສຶກສາລະຫວ່າງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ ສປປ. ລາວແລະ ວິທະຍາໄລ ເຕັກໂນໂລຊີ ປັນຍາພິວັດ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານ ສຸລິອຸດົງ ສຸນດາລາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາແລະ ກິລາ, ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ ຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ກໍ່ສັກ ໄຊລັດສະໝີສັກ ປະທານກຳມະການບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຊີພີ ອໍລຈຳກັດ(ມະຫາຊົນ). ໂດຍການຮ່ວມລົງນາມຂອງທ່ານ ສາຍສະໝອນ ງາມສີ ຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ ແລະ ທ່ານ ປິຍະວັດ ທິຕະສັດທາວໍລະກຸນ ຜູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ ວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ ປັນຍາພິວັດ.

  • ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຫລັງກິນອາຫານອິ່ມສຶກສາ-ກິລາ

   ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຫລັງກິນອາຫານອິ່ມ

   2/26/2024 10:42:15 AM

   ດັ່ງທີ່ຫລາຍຄົນຮັບຮູ້, ບາງຄັ້ງເມື່ອຄົນເຮົາກິນອາຫານອີ່ມແລ້ວ ຮູ້ສຶກຢາກນອນ ເຊິ່ງອາການແບບນີ້ໂດຍສະເພາະໃນເວລາຕອນສວາຍມັກເປັນ ຖ້າເປັນຢູ່ບ້ານເຮົາອາດຈະໄປນອນຫລິ້ນໂທລະສັບພັກຜ່ອນຫລັບເທິງຕຽງ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ຄວນນອນເດັດຂາດຫລັງກິນອາຫານ ແລະ ຍັງມີອີກຫາຍຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດ.

  • ກະຊວງສຶກສາ ເລີ່ມວິໄຈຄຸນນະພາບ ການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍສຶກສາ-ກິລາ

   ກະຊວງສຶກສາ ເລີ່ມວິໄຈຄຸນນະພາບ ການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍ

   2/15/2024 1:09:27 PM

   ຂປລ. ທີມນັກເກັບຂໍ້ມູນ 23 ທ່ານ ຈາກບັນດາວິທະຍາໄລຄູ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນທຽບຖານ ສຳລັບກໍລະນີສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ການຮຽນ-ການສອນ ແບບເໝາະສົມສຳລັບເດັກທຸກຄົນ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ປີ (2024-2026) ຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 120 ແຫ່ງ ຢູ່ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍໃນ 7 ແຂວງ

  • ໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າກອງທັບປິດຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາສຶກສາ-ກິລາ

   ໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າກອງທັບປິດຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ

   2/15/2024 1:03:05 PM

   ຂປລ. ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2024 ນີ້, ໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າກອງທັບ ຈັດພິທີປິດຂະບວນການ ແຂ່ງຂັນກິລາ ເພື່ອຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ຄົບຮອບ 75 ປີ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ພັນເອກ ເພັດສະໝອນ ວິລະວອນ ຫົວໜ້າການທະຫານ ໂຮງຮຽນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າກອງທັບ, ມີຄະນະຫ້ອງ 4 ຫ້ອງ, 2 ກອງພັນນັກຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມ.

  • ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກຸ້ຍໂຈ​ ປະກອບສ່ວນ ສ້າງ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ຮັບ​ໃຊ້ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ​ສຶກສາ-ກິລາ

   ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກຸ້ຍໂຈ​ ປະກອບສ່ວນ ສ້າງ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ຮັບ​ໃຊ້ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ​

   1/22/2024 12:59:30 PM

   ຂປລ. ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກຸ້ຍໂຈ​ ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ມະຫາວິທະຍາໄລ ​ຂອງ ສປ ຈີນ ທີ່ປະ ກອບສ່ວນສ້າງ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້ຫລາຍສາຂາອາຊີບໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ການສ້າງບຸກຄະລາກອນໄວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃນການຮັບໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດ ໄຟ ລາວ-ຈີນ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ສຳຄັນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ່ມ "ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ" ຂອງຈີນ, ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການປຶກສາຫາລື, ການຮ່ວມມືກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮ່ວມສາຍສຳພັນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສປ ຈີນ.

ads
ads

Top