ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິ ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ກວມ 95%

08/11/2023 13:35
Email Print 1265
ຂປລ ຂປລ. ໃນໄລຍະ 5 ທົດສະວັດ ກໍຄື 50 ປີ ຜ່ານມາ, ຂະແໜງ ການສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງກ້າວກະໂດດ, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິ ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 40% ໃນປີ 1973 ເປັນ 95% ໃນປັດຈຸບັນ


ຂປລ. ໃນໄລຍະ 5 ທົດສະວັດ ກໍຄື 50 ປີ ຜ່ານມາ
, ຂະແໜງ ການສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງກ້າວກະໂດດ, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິ ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 40% ໃນປີ 1973 ເປັນ 95% ໃນປັດຈຸບັນ, ໄປພ້ອມກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງຈຳນວນ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ຂອງລັດ ຈາກ 3.600 ເປັນປະມານ 9.000 ແຫ່ງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນກໍາລັງສິດສອນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 8.000 ຄົນ ເປັນ 33.799 ຄົນ,

ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດທະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ໃນພິທີຖະແຫລງຂ່າວ ສະເຫລີມສະຫລອງ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບອົງການອຸຍນີເຊບ ຄົບຮອບ 50 ປີ ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2023 ນີ້ວ່າ: ຄຽງຄູ່ກັບ ການເຕີບໂຕ ດ້ານປະລິມານດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ ການຍົກສູງຄຸນນະພາບ ການສຶກສາ ໂດຍຜ່ານການສ້າງຄູ, ປັບປຸງຫລັກສູດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ ເຕັກໂນໂລຊີ ການສຶກສາໃໝ່ໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຫລຸດລົງ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ; ອັດຕາເດັກຍິງເຂົ້າຮຽນສຸດທິເທົ່າກັບ 95% ໃນລະດັບປະຖົມ ເຊິ່ງເທົ່າກັບເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ.

ສຳລັບຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຈາກການມີໂຮງໝໍພຽງ 16 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ 6 ແຫ່ງ ແລະ ຈຸດຈຳໜ່າຍຢາ 148 ແຫ່ງ ໃນປີ 1973,  ໃນປັດຈຸບັນ ມີໂຮງໝໍແຂວງ 18 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 1.075 ແຫ່ງ, ພ້ອມດ້ວຍໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ສູນກາງ, ສ່ວນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ກໍມີການເຕີບໂຕເຊັ່ນດຽວກັນ, ຈາກພຽງແຕ່ທ່ານໝໍ 12 ຄົນໃນປີ 1976 ມາເປັນທ່ານໝໍ 4.336 ຄົນ, ຜະດຸງຄັນ 3.728 ຄົນ ແລະ ພະຍາບານ 4.577 ຄົນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຄວາມກ້າວໜ້າ ທີ່ສຳຄັນ ໃນການ ຫລຸດອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ຈາກ 905 ຄົນຕໍ່ 100.000 ຄົນໃນປີ 1990 ລົງເປັນ 126 ຄົນໃນປີ 2022 ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກຈາກ 170 ຄົນຕໍ່ 1.000 ຄົນ ເປັນ 46 ຄົນຕໍ່ 1.000 ຄົນ; ອັດຕາການສັກຢາ ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຕໍ່າກວ່າ 30% ເປັນຫລາຍກວ່າ 90% ສໍາລັບພະຍາດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ດ້ວຍວັກຊິນ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ທ່ານ ເປຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບເດັກ (ອຸຍນີເຊບ) ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຮ່ວມມື ແລະ ເດີນທາງ 50 ປີ ອັນສວຍງາມນີ້ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນຈາກ ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາກະຊວງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ. ໃນຂະນະທີ່ ເຮົາສະເຫລີມສະຫລອງ ບາດກ້າວອັນພົ້ນເດັ່ນ ຂອງພວກເຮົານັ້ນ, ພວກເຮົາກໍຍັງຄົງ ຮັບຮູ້ຢ່າງ ແທ້ຈິງວ່າ ເຖິງເສັ້ນທາງຂ້າງ ໜ້າທີ່ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ມີລັກສະນະຍືນຍົງຫລາຍຂຶ້ນ, ອົງການ ອຸຍນີເຊບ ຫວັງວ່າ ຈະສາມາດສືບຕໍ່ ການຮ່ວມມືກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຊີວິດທີ່ດີສຳລັບ ເດັກທຸກໆ.

ພິທີສະເຫລີມສະຫລອງ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບອົງການອຸຍນີເຊບ ຄົບຮອບ 50 ປີ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 22 ພະຈິກ 2023 ນີ້ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອ ເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກງານ ດ້ານສິດທິ ແລະ ສະຫວັດດີການເດັກນ້ອຍ”. ການສະເຫລີມສະຫລອງຄັ້ງນີ້ ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງສິ່ງທີ່ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການອຸຍນີເຊບ ສາມາດບັນລຸໄດ້.

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top