ການລ້ຽງກຸ້ງກ້າມໃຫຍ່

14/09/2023 11:59
Email Print 656
ຂປລ ກຸ້ງກ້າມກາມ (giantfreshwaterprawn) ຊື່ວິທະຍາສາດ Macrobranchium rosenbergiideMan ແມ່ນກຸ້ງນ້ຳຈືດ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ມີລົດຊາດດີ ທັງໄດ້ລາຄາແພງ ເຊິ່ງຈັດຢູ່ໃນ ປະເພດສັດ ນ້ຳທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສາມາດ ປຸງແຕ່ງ ເປັນອາຫານໄດ້ຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ: ປີ້ງ, ຕົ້ມຍໍາ, ຕໍາ, ທອດ, ອົບ ແລະ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກຸ້ງກ້າມກາມ ແມ່ນເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ. ຂະນະທີ່ຢູ່ປະເທດລາວເຮົາ ການປະກອບອາຊີບລ້ຽງກຸ້ງດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນມີການລ້ຽງຫລາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ.
   
*ກຸ້ງກ້າມກາມ (giantfreshwaterprawn) ຊື່ວິທະຍາສາດ Macrobranchium rosenbergiideMan ແມ່ນກຸ້ງນ້ຳຈືດມີຂະໜາດໃຫຍ່ມີລົດຊາດດີ ທັງໄດ້ລາຄາແພງ ເຊິ່ງຈັດຢູ່ໃນ ປະເພດສັດ ນ້ຳທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສາມາດປຸງແຕ່ງ ເປັນອາຫານໄດ້ຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ: ປີ້ງ, ຕົ້ມຍໍາ, ຕໍາ, ທອດ, ອົບ ແລະ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກຸ້ງກ້າມກາມແມ່ນເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ. ຂະນະທີ່ຢູ່ປະເທດລາວເຮົາ ການປະກອບອາຊີບລ້ຽງກຸ້ງດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນມີການລ້ຽງຫລາຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ຄໍລຳພັດ ທະນາອາຊີບໜັງສືພິມປະເທດລາວ ຈຶ່ງຂໍແນະນຳຂໍ້ມູນການລ້ຽງກຸ້ງກ້າມກາມ ຈາກກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມາສະເໜີໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານ ເພື່ອເປັນບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າ ໃຈວິທີການລ້ຽງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມ ສົນໃຈ ມີເງືຶ່ຶືຶອນໄຂທັງເປັນແນວ ທາງໃນການປະກອບອາຊີບທີ່ສ້າງ ລາຍຮັບແກ່ຄອບຄົວ. ຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກຸ້ງກ້າມກາມເປັນກຸ້ງນ້ຳຈືດຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳ, ລໍາຄອງທົ່ວໆໄປ ແຕ່ຖ້າຮອດລະດູປະສົມພັນພ່ໍແມ່ພັນກຸ້ງຈະໄດ້ປະສົມພັນຢູ່ ແຫລ່ງ ນ້ຳທໍາມະຊາດ ປະສົມລະຫວ່າງ ນ້ຳຈືດບວກນ້ຳເຄັມ ເພື່ອວາງໄຂ່ ແລະ ລ້ຽງຕົວອ່ອນ. ການເລືອກສະ ຖານທີ່ລ້ຽງ ຄວນຢູ່ໃກ້ເສັ້ນທາງ, ມີໄຟຟ້າ, ແຫລ່ງນ້ຳທີ່ມີຄຸນນະ ພາບດີ, ສະອາດ ແລະ ມີນ້ຳໄຫລ ຕະຫລອດປີ ບໍ່ຄວນຢູ່ໃກ້ໂຮງງານ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ໃກ້ຊຸມຊົນ. ຖ້າ ຈະຂຸດໜອງ ຄວນເລືອກບ່ອນທ່ີ ເປັນດິນໜຽວທີ່ເກັບຮັກສານ້ຳໄດ້ດີ, ບໍ່ເປັນດິນສົ້ມຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳເປັນກົດບໍ່ເໝາະສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກຸ້ງ (PH ທີ່ເໝາະສົມ ຂອງດິນປະມານ 6-7); ເປັນໜອງ ຮູບສີ່ຫລ່ຽມ ເພື່ອສະດວກໃນການຈັດການ,ຂະໜາດໜອງປະມານ 25x25 ແມັດ, ເລິກ 1 ແມັດ ຖ້າໜອງ ເລິກເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ກຸ້ງຂາດອອກຊີເຈນໄດ້, ແຕ່ຖ້າໜອງຕື້ນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ແດດສ່ອງເຖິງພື້ນໜອງ ໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຮ້ອນເກີນໄປ. ວິທີການກະກຽມໜອງ ແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ດູດນ້ຳອອກຈາກໜອງກ່ອນ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ, ທໍາລາຍສັດ ຕູຂອງກຸ້ງເຊັ່ນ: ປາຄໍ, ກົບ, ຂຽດ, ປູ ໂດຍໃຊ້ປູນຂາວ ຫລື ກາກຊາຫວ່ານ ບໍ່ໃຫ້ມີສັດຕູກຸ້ງໂດຍສະເພາະປູໂນ້ອຍໆ ເຊິ່ງເປັນໂຕສໍາຄັນໃນການຍາດອາຫານຂອງກຸ້ງ. ການຫວ່ານປູນຂາວແມ່ນໃຊ້ອັດຕາ 60-100 ກິໂລ/ໄລ່, ຫລັງຈາກນັ້ນຕາກໜອງ ໄວ້ປະມານ 1-2 ອາທິດ ເພື່ອໝັ້ນໃຈວ່າສັດຕູຂອງກຸ້ງບໍ່ມີແລ້ວ ຈຶ່ງ ປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າປົກກະຕິ. ຂະນະທ່ີການກະກຽມນ້ຳ ໂດຍພາຍຫລັງປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າໜອງແລ້ວ ຄວນປະໄວ້ປະມານ 2-3 ມື້ ເພື່ອປັບສະພາບນ້ຳ, ທໍ່ລະບາຍນ້ຳຄວນອັດດ້ວຍດ່າງສີຟ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນສັດຕູກຸ້ງປົນ ມານໍານ້ຳ, ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ໃຊ້ປຸ໋ຍ ສູດ 15-15-15 ໃນອັດຕາ 3 ກິໂລ/ ໄລ່ ແລະ ປາປົ່ນ ປະສົມຮໍາລະອຽດ ສັດສ່ວນ 1:1 ອັດຕາ 3 ກິໂລ/ໄລ່ ໂດຍລະລາຍນ້ຳແລ້ວຈຶ່ງຫວ່ານໃຫ້ທົ່ວໜອງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີອາຫານທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ໄຮນ້ຳພືດ ແລະ ໄຮ່ນ້ຳສັດ ໂດຍສັງເກດຈາກການປ່ຽນສີຂອງນ້ໍາ (ສີອອກເຫລືອງ ຫລື ນ້ຳຕານ). ການເລືອກແນວພັນ: ຄວນ ເລືອກກຸ້ງທີ່ມີລັກສະນະແຂງແຮງສົມບູນລໍາໂຕໃສ, ຂະໜາດໃກ້ຄຽງກັນ, ເປັນລູກກຸ້ງທີ່ມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 20 ມື້, ຄວນມີການປັບສະພາບໃຫ້ກຸ້ງ ຢູ່ໃນນໍ້າຈືດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມື້ ກ່ອນຈະນໍາເອົາມາລ້ຽງໃນໜອງ. ຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ເໝາະສົມ: PH ແມ່ນ 7-8, ອອກຊີເຈນລະລາຍ ໃນນ້ຳ DO ແມ່ນ: ບໍ່ຄວນຫລຸດ 4, ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມແມ່ນ 25-32 ອົງສາ. ການເຄື່ອນຍ້າຍກຸ້ງຄວນຍ້າຍໃນຕອນເຊົ້າມືດ ຫລື ຕອນກາງຄືນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ ປະມານ 1.000-2.000 ໂຕ/ຖົງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບ ຂະໜາດຂອງກຸ້ງ ແລະ ເສັ້ນທາງການເຄື່ອນຍ້າຍ; ອັດຕາການປ່ອຍ ມີ 3 ແບບຄື: ລະດັບຄວາມໜາ ແໜ້ນໜ້ອຍປະມານ 20.000- 24.000 ໂຕ/ໄລ່; ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນປານກາງປະມານ: 75.000- 80.000 ໂຕ/ໄລ່ ແລະ ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຫລາຍປະມານ 150.000-200.000 ໂຕ/ໄລ່.  ທຸກລະດັບຈະຕ້ອງມີເຄື່ອງຕີນໍ້າປະມານ 3-4 ເຄື່ອງ ເພື່ອເພີ່ມ ອອກຊີເຈນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ກຸ້ງມີອັດຕາການລອດຕາຍສູງ. ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ ຄວນເປັນອາຫານຊະນິ ເມັດຈົມນ້ຳ, ມີໂປຣຕີນບໍ່ຕ່ໍາກວ່າ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ, ອາຫານຄວນຢູ່ໃນນ້ຳໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ, ເນື່ອງຈາກກຸ້ງຈະກິນອາຫານໂດຍການໃຊ້ການໜີບເອົາ ອາຫານ ຖ້າອາຫານລະລາຍໄວຈະເຮັດໃຫ້ກຸ້ງໄດ້ຮັບອາຫານບໍ່ເຕັມທີ່ ແລະ ຄວນໃຫ້ອາຫານ 3 ຄັ້ງ/ມື້ ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທໍາອິດ, ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ 2 ຄັ້ງ/ມື້, ໃນປະລິມານເໝາະສົມບໍ່ຄວນໃຫ້ຫລາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າເໜົ່າເສຍໄດ້ງ່າຍ, ອັດຕາການໃຫ້ອາ ຫານແມ່ນປະມານ 3-5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍ່ນໍ້າໜັກໂຕ (ວິທີກວດສອບການ ກິນອາຫານຂອງກຸ້ງແມ່ນໃຊ້ກະດຸ້ງ ແລ້ວວາງອາຫານໃສ່ເພື່ອສະດວກໃນການກວດເບິ່ງການກິນອາຫານ ຂອງກຸ້ງ).ການປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳແມ່ນຂຶ້ນກັບອາຍຸ ແລະ ຂະໜາດຂອງກຸ້ງ,ຖ້າ ມີການປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳຈະຊ່ວຍໃຫ້ກຸ້ງ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ກຸ້ງ ເປັນສັດນ້ຳທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ວຍການລອກຄາບ. ສໍາລັບກຸ້ງ 1-2 ເດືອນ ທໍາອິດ ບໍ່ຈໍາເປັນປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳ ແຕ່ຄວນເຕີມນ້ຳທຸກອາທິດ ເມື່ອມຸ້ງອາຍຸຮອດ 2 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຄວນປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າເດືອນລະ 2-4 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະປະມານ 1/3 ຂຶ້ນກັບ ສະພາບນ້ຳໃນໜອງ ແລະ ໄລຍະ ປ່ຽນນໍ້າໃໝ່ກຸ້ງຈະລອກຄາບ ແລະ ບໍ່ກິນອາຫານຫລາຍ. ສະນັ້ນ, ຄວນຫລຸດປະລິມານອາຫານລົງໃນໄລຍະປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າໃໝ່.ຢ່າງໃດກໍ່ດີເມື່ອລ້ຽງກຸ້ງ ໄດ້ ປະມານ 6 ເດືອນ ກໍ່ເລີ່ມຄັດຂະໜາດ ແລະ ຈັບກຸ້ງຂາຍໄດ້ ໂດຍຫລຸດປະລິມານນ້ຳໃນໜອງລົງເຫລືອປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ, ແລ້ວໃຊ້ອວນຂະໜາດ 4 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອໃຫ້ກຸ້ງ ໂຕນ້ອຍຫລຸດອອກຈາກອວນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກຸ້ງໂຕນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບການຈັບກຸ້ງຄວນຈັບຕອນເຊົ້າປະມານ 6-7 ໂມງ, ເພາະອາກາດບໍ່ ຮ້ອນຫລາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ກຸ້ງສ່ຽງໃນການຕາຍໜ້ອຍລົງ ແລະ ມີ ຄວາມແຂງແຮງອີກດ້ວຍ.


KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ເຮັດທຸລະກິດຮ້ານອາຫານສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 300 ລ້ານກີບຕໍ່ປີບົດ-ສາລະຄະດີ

   ເຮັດທຸລະກິດຮ້ານອາຫານສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 300 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

   6/13/2024 10:32:45 AM

   ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ເປັນອີກທຸລະກິດໜຶ່ງທີ່ຫລາຍຄົນຖືເອົາເປັນອາຊີບໜຶ່ງ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ ແຕ່ກ່ໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ທຸລະກິດນີ້ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ສະເໝີໄປ ເພາະມັນກໍມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນກັນ ອີກຢ່າງໜຶ່ງຕ້ອງສຶກສາດ້ານການຕະຫລາດຢ່າງເໝາະສົມ ເລື່ອງ ສະຖານທີ່ ເພາະທຸລະກິດດ້ານນີ້ ແມ່ນລົງທຶນຫລາຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນຫລາຍໆດ້ານ.

  • ກະຈັດກະຈາຍ-ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ກະແສ ໃນພາສາລາວບົດ-ສາລະຄະດີ

   ກະຈັດກະຈາຍ-ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ກະແສ ໃນພາສາລາວ

   6/13/2024 10:05:31 AM

   ຫລາຍບົດຜ່ານມາ, ຄໍລໍາ ຮັກພາສາລາວ ໄດ້ເກັບກໍາຮິບໂຮມເອົາບັນດາຄໍາສັບຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ມີພື້ນສຽງພະຍັນຊະນະຕົວແກນໃກ້ຄຽງກັນ, ປະກອບຂຶ້ນດ້ວຍສະຫລະສຽງຄືກັນ ຫລື ໃກ້ຄຽງກັນ... ນັບທັງບັນດາຄໍາທ່ີມີຄວາມໝາຍໃກ້ຄຽງກັນ ມາທົບທວນເພື່ອກັນລືມ, ໃຫ້ການຂີດຂຽນ ແລະ ເວົ້າຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກພາສາລາວເຮົາ.

  • ມີທຳມະຊາດ ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຍຶນຍົງບົດ-ສາລະຄະດີ

   ມີທຳມະຊາດ ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຍຶນຍົງ

   6/13/2024 9:59:21 AM

   ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດຢູ່ປະເທດເຮົາ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ອາດຈະບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກຫລາຍໆ ປະເທດ ທີ່ມີມູນມັ່ງທາງທໍາມະຊາດອັນສວຍງາມ ເປັນອັນສະເພາະຕາມສະພາບທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ, ໝາຍວ່າສວຍສົດງົດງາມແຕກຕ່າງກັນໄປ.

  • ເຮັດກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ສ້າງລາຍຮັບ 200 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີບົດ-ສາລະຄະດີ

   ເຮັດກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ສ້າງລາຍຮັບ 200 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ

   6/12/2024 11:04:58 AM

   ຄອບຄົວ ທ່ານ ນາງ ສົມສະໄໝ ບົວສະຫວັນ ປະຊາຊົນບ້ານແສນຊຸມ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ປະກອບອາຊີບເຮັດນາ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ມາຮອດປີ 2019 ໄດ້ເລີ່ມເຮັດນາບົວ (ປູກໝາກບົວ) ດ້ວຍເນື້ອ 3 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງການປູກນາບົວ, ເຮັດນາ, ລ້ຽງສັດຜົນຜະລິດບາງປີກໍຫລາຍ, ບາງປີພົບບັນຫາບ້ົງທໍາລາຍຝັກບົວ.

  • ຂໍ້ມູນດ້ານພົນລະເມືອງ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການວາງແຜນພັດທະນາແບບຍືນຍົງບົດ-ສາລະຄະດີ

   ຂໍ້ມູນດ້ານພົນລະເມືອງ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການວາງແຜນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

   6/12/2024 10:24:21 AM

   ບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆດ້ານພົນລະເມືອງເປັນຕົ້ນ: ຈຳນວນພົນລະເມືອງແບ່ງຕາມເພດ, ອາຍຸ, ສະພາບສົມລົດ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ການສຶກສາ, ສະພາບການຈ້າງງານ, ການເກີດ, ການຕາຍ, ການຍົກຍ້າຍ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ດ້ານສັງຄົມອື່ນໆ.

ads
ads

Top