ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ເພີ່ມການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ-ສິ່ງແວດລ້ອມ ກັບ ຝຣັ່ງ

27/11/2019 14:59
Email Print 1225
ຂປລ ຂປລ ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2019, ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ), ທ່ານ ໂອລີວີເອ ດິດຣີ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2 ແລະ ທ່ານ ເອຣິກ ເດອາໂຣ ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນ ຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ແຫ່ງ ສ ຝຣັ່ງ
ຂປລ ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2019, ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ), ທ່ານ ໂອລີວີເອ ດິດຣີ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2 ແລະ ທ່ານ ເອຣິກ ເດອາໂຣ ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນ ຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ແຫ່ງ ສ ຝຣັ່ງ ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມໃນສັນຍາຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ເພື່ອສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ, ລວມທັງບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຮັບຮູ້ຂະບວນການປ່ຽນແປງ ຂອງລະບົບນິເວດ ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງນ້ຳ ກ່ອນ ແລະ ຫລັງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳເທີນ 2.

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2 ແລະ ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອການພັດທະນາ ແຫ່ງ ສ ຝຣັ່ງ ແລະ ບັນດານັກວິຊາການຄູ່ຮ່ວມງານ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນມາແຕ່ປີ 2008 ໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຫ້ອງວິໄຈນໍ້າເທີນ 2 ທີ່ ເມືອງຍົມມະລາດ ແຂວງຄໍາມ່ວນ. ການຮ່ວມສອງຝ່າຍຄັ້ງນີ້ ກົງກັບຈຸດປະສົງ ຂອງບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2 ທີ່ຢາກສົ່ງເສີມ ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນນໍ້າ ໂດຍການສະໜອງ ວິທີການວິຊາສະເພາະ ອັນເປັນການຮັບຮູ້ ພ້ອມກັບວິໄສທັດຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ແຫ່ງ ສ ຝຣັ່ງ ວ່າດ້ວຍການມອບຄວາມຮູ້ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ໃນປະເທດກໍາລັງ ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດລະດັບພື້ນຖານ ເພື່ອການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

     
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້, ແມ່ນຈະໄດ້ລົງເລິກໃສ່ການຝຶກອົບຮົມ ທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ, ລວມທັງການຮ່ວມມືທາງວິທະຍາສາດ ໃນລະດັບພາຍໃນ ແລະ ພາກພື້ນ. ເນື່ອງຈາກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ໄຟຟ້າຫລາຍແຫ່ງ ໃນສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນມີການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ກ່ຽວກັບບັນຫາການ ປ່ຽນແປງລະບົບນິເວດ. ສະນັ້ນ, ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2 ຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຕົວແບບ ແກ່ໂຄງການອື່ນໆ ໃນອະນາຄົດ.


ຂ່າວ ວຽງພອນ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top