ເສດຖະກິດຈີນ ຈະເຕີບໂຕ 5,3% ໃນປີ 2024

10/04/2024 12:47
Email Print 1133
ຂປລ ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ອາຊຽນ ກັບ ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ຫລື AMRO ໄດ້ເປີດເຜີຍ ບົດລາຍງານ “ການຈ້ອງມອງເບິ່ງ ເສດຖະກິດພາກພື້ນອາຊຽນ ກັບ ຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ປີ 2024” ຢູ່ສິງກະໂປ.

ຂປລ.ວິທະຍຸ ສາກົນ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ, ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ອາຊຽນ ກັບ ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ຫລື AMRO ໄດ້ເປີດເຜີຍ ບົດລາຍງານ “ການຈ້ອງມອງເບິ່ງ ເສດຖະກິດພາກພື້ນອາຊຽນ ກັບ ຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ປີ 2024” ຢູ່ສິງກະໂປ. ບົດລາຍງານເຫັນວ່າ: ການເຕີບໂຕ ດ້ານເສດຖະກິດ ພາກພື້ນ ອາຊຽນ ກັບ ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ຈະເພີ່ມຈາກ 4,3% ໃນປີ 2023 ຂຶ້ນເປັນ 4,5% ໃນປີ 2024, ຄາດວ່າ ຈັງຫວະເຕີບໂຕ ຂອງເສດຖະກິດ ໃນປີ 2025 ຢູ່ໃນລະດັບ 4,2%. ຈັງຫວະເຕີບໂຕ ດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ສປ ຈີນ ຈະເພີ່ມຈາກ 5,2% ໃນປີ 2023 ຂຶ້ນເປັນ 5,3% ໃນປີ 2024, ຄາດວ່າ ຈັງຫວະເຕີບໂຕ ຂອງເສດຖະກິດຈີນ ໃນປີ 2025 ຢູ່ໃນລະດັບ 4,9%. ບົດລາຍງານ ຄາດວ່າ: ປີ 2024, ສາມປະເທດ ທີ່ມີຈັງຫວະ ເສດຖະກິດ ເຕີບໂຕໄວ ທີ່ສຸດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ ກັບ ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ  ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ໄດ້ແກ່ ຟີລິບປີນ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ເສດຖະກິດ ຂອງຟີລິບປີນ ຈະເຕີບໂຕ 6,3%, ກຳປູເຈຍ ຈະເຕີບໂຕ 6,2%, ສ່ວນ ສສ ຫວຽດນາມ ຈະເຕີບໂຕ 6,0%.

(ບັນນາທິການຂ່າວ: ຕ່າງປະເທດ), ຮຽບຮຽງ ຂ່າວໂດຍ: ສະໄຫວ ລາດປາກດີ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top