ລາວຈະເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມ ລມຕ ພະລັງງານອາຊຽນ25-27- ກັນຍານີ້

24/02/2024 14:11
Email Print 977
ຂປລ ສູນພະລັງງານອາຊຽນຮ່ວມມືກັບກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຂອງ ສປປ ລາວແຈ້ງວ່າ ສປປ ລາວຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມພາກທຸລະກິດພະລັງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນລະຫວ່າງວັນທີ 25-27 ກັນຍາ 2024

    *ສູນພະລັງງານອາຊຽນຮ່ວມມືກັບກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຂອງ ສປປ ລາວແຈ້ງວ່າ ສປປ ລາວຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມພາກທຸລະກິດພະລັງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນລະຫວ່າງວັນທີ 25-27 ກັນຍາ 2024 ຂະນະທີ່ການແຈ້ງວາລະກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຍັງປະກອບສ່ວນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວເປັນປະທານອາຊຽນອີກດ້ວຍ. ກອງປະຊຸມພາກທຸລະກິດພະລັງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 ພ້ອມຈະມີກິດຈະກໍາການວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ຜົນງານຕ່າງໆທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄຳຂວັນການເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີນີ້ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງອາຊຽນ”, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳ ຄັນສູງສຸດຂອງການຮ່ວມມືພາກພື້ນໃນການຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານພະລັງງານ. ທ່ານ ດຣ ອາຄົມເດດ ວົງໄຊ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ທັງເປັນ ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ສະແດງຄວາມດີໃຈໃນການເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດວາງສະແດງ ທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 ໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງເປັນໄລຍະການເປັນປະທານອາຊຽນ.


     ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ໃນການເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມ ແລະ ງານວາງສະແດງພາກທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 ໃນປີນີ້ ເຊິ່ງເປັນການຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ ສປປ ລາວໃນການພັດທະນາການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນໃນຂົງເຂດພະລັງງານ. ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງອາຊຽນ”, ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການເຊື່ອມຈອດໃນອາຊຽນ, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານພະລັງງານໃນພາກພື້ນ” ການວາງສະແດງພາກທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 (AEBF-24) ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັບ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ພະລັງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42 (AMEM-42) ແລະ ກອງປະຊຸມສາກົນອາຊຽນທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄັ້ງທີ 4 (AICEE)ຈະປະກອບດ້ວຍຫລາຍລາຍການ, ລວມເວທີເສວະນາລະດັບສູງ ແລະ ການສົນທະນາ ລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີ-ປະທານກຳມະການບໍລິຫານ, ເປັນເວທີໃຫ້ແກ່ບັນດາ ຜູ້ນຳ ດ້ານຄວາມຄິດ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານານອຸດສາຫະກຳ ໃນການປຶກສາຫາລືຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດສຳ ຄັນທາງດ້ານພະລັງງານໃນພາກພື້ນອາຊຽນ. ທ່ານ ດຣ ນູກິ ອັກຍາ ອຸຕະມະ, ປະທານບໍລິຫານ ສູນພະລັງງານອາຊຽນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຕື່ມວ່າ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງສູນພະລັງງານອາຊຽນໃນການສະໜັບສະໜູນ ການເປັນປະທານອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວຜ່ານ ການຈັດວາງສະແດງ ທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 (AEBF-24).


      ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການເປັນປະທານອາຊຽນ ໃນນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ການສະໜັບສະໜູນບູລິມະສິດທາງດ້ານພະລັງງານ, ແຕ່ການຈັດວາງສະແດງພາກທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 (AEBF-24) ແລະ ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເປົ້າໝາຍໃນພາກພື້ນຂອງ ໃນແຜນປະຕິບັດງານອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານ(APAEC) ໄລຍະ II: 2021-2025 ໂດຍຜ່ານການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະແດງສິ່ງປະດິດສ້າງລະຫວ່າງພາກລັດ, ໃນການວາງສະແດງຄັ້ງທີ 24 ທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາ, ສູນພະລັງງານອາຊຽນຢືນຢັນ ຕໍ່ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການ ສ້າງພູມສັນຖານພະລັງງານທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັນໃນພາກພື້ນອາຊຽນ. ນອກເໜືອຈາກຮູບແບບການວາງສະແດງແບບດັ້ງເດີມ, ສູນພະລັງງານອາຊຽນຈະເຮັດໃຫ້ ການຈັດວາງສະແດງພາກທຸລະກິດພະລັງງານ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 (AEBF-24) ເປັນຕົວກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດມີການຮ່ວມມື, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

     ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ພວກເຮົາມີເວບໄຊ Visit ACE website: aseanenergy.org ກ່ຽວກັບ ສູນພະລັງງານອາຊຽນ ສູນພະລັງງານອາຊຽນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 1999, ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງ ປະຊາຄົມ ອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN) ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກອາຊຽນ 10 ປະເທດ (AMS) ໃນຂະແໜງພະລັງງານ, ສູນພະລັງງານອາຊຽນ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານ (APAEC), ເປັນກົດບັດໃນການຮ່ວມມືທີ່ດີຂຶ້ໄປສູ່ການຍົກລະດັບພະລັງງານ. ສູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໂດຍຄະນະບໍລິຫານອາວຸໂສດ້ານພະລັງງານຈາກແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກອງເລຂາອາຊຽນໃນຖານະທີເປັນອະດີດສະມາຊິກ.

       ສາມພາລະບົດບາດທີ່ສຳຄັນຂອງການ ສູນພະລັງງານອາຊຽນ: ເປັນຄັງຄວາມຄິດທາງດ້ານພະລັງງານອາຊຽນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໂດຍການກຳນົດ ແລະ ນຳສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານພະລັງງານອາຊຽນ ໃນດ້ານນະໂຍບາຍ, ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ; ເປັນຕົວເລັ່ງໃນການຮວບຮວມ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮ່ວມມື ແລະ ຟື້ນຟູດ້ານພະລັງງານອາຊຽນ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ່ຽວການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານຂອງເຂົາ; ເປັນສູນຂໍ້ມູນພະລັງງານ ແລະ ສູນຄວາມຮູ້ຂອງອາຊຽນເພື່ອສະໜອງ ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ສຳຄັນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ; ການຮັກສາການປັບປຸງຂອງພາກພື້ນ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບນິເວດແມ່ນໜຶ່ງໃນປັດໃຈພື້ນຖານຂອງຂະແໜງພະລັງງານຂອງອາຊຽນ.

ໂດຍ: ເກີດຂວັນໃຈ ມາລີຈັນສີ


KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ນັກທ່ອງທ່ຽວເລີ່ມຈອງຫ້ອງພັກ ຢ່່່າງໜ້າແໜ້ນຢູ່ຫລວງພະບາງອາຊຽນ ASEAN

   ນັກທ່ອງທ່ຽວເລີ່ມຈອງຫ້ອງພັກ ຢ່່່າງໜ້າແໜ້ນຢູ່ຫລວງພະບາງ

   4/11/2024 5:52:19 AM

   ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເລີ່ມຈອງເຮືອນພັກ, ໂຮງແຮມຢ່າງໜາແໜ້ນແລ້ວເພື່ອມາສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ໄທ, ຈີນ, ອາເມລິກາ, ເອີຣົບ, ເກົາ ຫລີ ແລະ ຊາດອື່ນໆ ແລະ ຄາດວ່າໃນໄລຍະບຸນປີໃໝ່ລາວນີ້ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຫລິ້ນເມືອງມໍລະ ດົກໂລກບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 4 ແສນຄົນ.

  • ເສດຖະກິດຈີນ ຈະເຕີບໂຕ 5,3% ໃນປີ 2024ອາຊຽນ ASEAN

   ເສດຖະກິດຈີນ ຈະເຕີບໂຕ 5,3% ໃນປີ 2024

   4/10/2024 12:47:38 PM

   ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ອາຊຽນ ກັບ ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ຫລື AMRO ໄດ້ເປີດເຜີຍ ບົດລາຍງານ “ການຈ້ອງມອງເບິ່ງ ເສດຖະກິດພາກພື້ນອາຊຽນ ກັບ ຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫລີ ປີ 2024” ຢູ່ສິງກະໂປ.

  • ສປ ຈີນ-ອາຊຽນ ຮ່ວມມືກັນເພື່ອປົກປ້ອງສັນຕິພາບ-ສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ASEAN

   ສປ ຈີນ-ອາຊຽນ ຮ່ວມມືກັນເພື່ອປົກປ້ອງສັນຕິພາບ-ສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ

   4/8/2024 4:39:43 PM

   ທ່ານ ປຣາໂບໂວ ຊຸບຽນໂຕ, ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊິນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ເບັນດີໂຕ ເຟຣຕັສ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຕີມໍແລັດສະເຕ ແລະ ສົມເດັດ ພະກະນິດຖາທິຣາດເຈົ້າ ກົມສົມເດັດ ພະເທບພະຣັດຣາຊະສຸດາ ສະຫຍາມບໍຣົມຣາຊະກຸມາຣີ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປ ຈີນ ຕາມລຳດັບ

  • ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ ສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານລາວອາຊຽນ ASEAN

   ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງ ສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານລາວ

   4/8/2024 10:29:20 AM

   ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິ້ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດຕົວແບບທີ່ດີ ແລະ ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນພາກພື້ນ-ສາກົນ ເຊິ່ງຕະຫລອດ 20 ກວ່າປີ ໄດ້ປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ.

  • ນັກທ່ອງທ່ຍວໄທ ນັ່ງລົດໄຟໄປທ່ຽວຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,5 ເທົ່າອາຊຽນ ASEAN

   ນັກທ່ອງທ່ຍວໄທ ນັ່ງລົດໄຟໄປທ່ຽວຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,5 ເທົ່າ

   4/8/2024 10:20:39 AM

   ບາງທັດສະນະຂອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂົນສົ່ງສີນຄ້າ ແລະ ນັກວິເຄາະເສດຖະກິດຈາກປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ (ໄທ) ຕໍານິ ແລະ ຕອບ ໂຕ້ຕໍ່ບາງສື່ມະໂນພາບອ້າງວ່າ “ລາວຈະຕິດກັບດັກໜີ້ຂອງຈີນ ຍ້ອນໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟ”.

ads
ads

Top