ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກສິ່ງເວດລ້ອມ

05/02/2024 09:35
Email Print 1201
ຂປລ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້, ສູນຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ Takao Green club ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຫ້ວຍປາມ້ອມ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳການເປີດທົດລອງການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ Ecotourism ຢູ່ ໃນເຂດປ່າສາທິດຂອງສູນຝຶກອົບ ຮົມປ່າໄມ້ທີ່ມີໄລຍະຄວາມຍາວ 1.800 ແມັດ.

     *ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້, ສູນຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ Takao Green club ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັ້ງບ້ານ ຫ້ວຍປາມ້ອມ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳການເປີດທົດລອງການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລັກ Ecotourism ຢູ່ ໃນເຂດປ່າສາທິດຂອງສູນຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ທີ່ມີໄລຍະຄວາມຍາວ 1.800 ແມັດ. ອກິດຈະກຳດັ່ງງກ່າວແມ່ນເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຍັງເປັນການອະນຸລັກທໍາມະຊາດຊີວະນາໆພັນຂອງປ່າໄມ້ຕະຫລອດຮອດວັດທະນະທໍາດັ່ງເດີມໃນເຂດ ທໍາມະຊາດແລະທັງເປັນການສ້າງ ລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການເປີດທົດລອງການທ່ອງຄັ້ງນີ້, ເພື່ອສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຍິ່ງ ຂຶ້ນ.

     ຂະນະທີ່ດ້ານຊຸມຊົນກໍເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເຫັນວິຖີຊີວິດດັ່ງເດີມຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ກັບທໍາມະຊາດ, ການສ້າງອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຕິດພັນກັບການສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນການປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດ ໃຫ້ຄົງຢູ່ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຍືນຍົງ. ການພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ພັກ-ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່.ຜ່ານມາການພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນໄດ້ເຮັດຢູ່ຫລາຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ປັດຈຸບັນພວມສຸມໃສ່ພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ໃຫ້ມີມົນສະເໜ່ ຊຶ່ງການພັດ ທະນາແມ່ນຄຳນຶງເຖິງການອະນຸລັກທຳມະຊາດເປັນສຳຄັນ ແລະ ດຶງເອົາປະຊາຊົນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ດ້ວຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສ້າງອາຊີບເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ມີລາຍຮັບຈາກການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວແບບຄົບວົງຈອນ. ພ້ອມທັງຈະສຸມໃສ່ໂຄສະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ເວັບໄຊ, ແຜ່ນພັບ ແລະ ສື່ຕ່າງໆດ້ວຍຫລາຍຮູບຫລາຍສີ, ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການປະກອບສ່ວນພັດທະນາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຂອງ ແຂວງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຕາມຍຸດທະສາດທີ່ວາງໄວ້.

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top