ປະກາດ- ປ່າວ-ແຈ້ງ ໃນພາສາລາວ

08/06/2023 09:02
Email Print 432
ຂປລ ຫລາຍບົດຜ່ານມາ ກໍ່ເຄີຍນໍາສະເໜີຄໍາສັບຊຸມໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນ ເຊິ່ງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກໍານົດຊື່ຄໍາສັບເຫລົ່ານີ້ວ່າ ຄໍາພ້ອງຄວາມໝາຍ.


ຫລາຍບົດຜ່ານມາ ກໍ່ເຄີຍນໍາສະເໜີຄໍາສັບຊຸມໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຄ້າຍຄືກັນ ເຊິ່ງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກໍານົດຊື່ຄໍາສັບເຫລົ່ານີ້ວ່າ ຄໍາພ້ອງ ຄວາມ ໝາຍ. ອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີໃນຄັງສາງວັດຈະນະຂອງລາວເຮົາ. 

          ອີງຕາມວັດຈະນານຸກົມ ຄໍາພ້ອງຄວາມໝາຍ ແລະ ສໍານວນລາວ ຈັດພິມໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ລະເອົາໄວ້ຄື: ຄໍາ ປະກາດ ເປັນຄໍາກໍາມະ ໝາຍເຖິງອາ ການບອກເລື່ອງໃດໜຶ່ງ ໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປຮູ້ດ້ວຍວິທີໃຊ້ສຽງເວົ້າໃຫ້ດັງ ຫລື ໃຊ້ວິທີຂຽນ ນໍາໄປຕິດໃສ່ຫລາຍບ່ອນ, ເລື່ອງທີ່ນໍາໄປປະກາດ ໄດ້ແກ່ເລື່ອງການເຄື່ອນໄຫວໃດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນກິດຈະການ ທາງສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການຄ້າ, ການບັນເທີງ... ເພື່ອໃຫ້ຄົນສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ ຫລື ສົນໃຈ ຊື້-ຂາຍ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ເຊັ່ນ: ປະກາດຂາຍເຄື່ອງຫ້ອງການອັນທີ່ເກົ່າແລ້ວ; ປະກາດຂາຍສິດນໍາ ໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບຸກຄົນ; ປະກາດລາຍງານ ສະແດງວົງດົນຕີໃຫຍ່; ປະກາດການຈັດບຸນຊ່ວງເຮືອ...       

          ຄໍາ: ປ່າວໝາຍເຖິງອາການນໍາເລື່ອງໃດໜຶ່ງເວົ້າໃຫ້ຄົນໄດ້ຍິນຢູ່ຫລາຍບ່ອນ ຫລື ໃຊ້ສຽງເວົ້າດັງຢູ່ບ່ອນໜຶ່ງໃຫ້ຫລາຍຄົນໄດ້ຍິນນໍາກັນ. ເລື່ອງ ທີ່ນໍາມາປ່າວ ຈະກ່ຽວກັບເລື່ອງດີ ຫລື ເລື່ອງບໍ່ດີກໍ່ໄດ້, ຈຸດເນັ້ນສໍາຄັນຂອງຄວາມໝາຍ ແມ່ນເວົ້າໃຫ້ດັງ, ໃຫ້ກະຈາຍໄປ ເພື່ອໃຫ້ຫລາຍຄົນໄດ້ຍິນ ນໍາກັນ. ຕາມການສຶກສາມາ, ຄໍານີ້ ໃຊ້ຫລາຍໃນທາງພາສາເວົ້າ ແລະ ໃຊ້ຫລາຍໃນ ໄລຍະກ່ອນນີ້ 30 ກວ່າຄືນຫລັງ, ໃນໄລຍະຕໍ່ໆມາຄໍານີ້ມີ ການໃຊ້ອ່າວໜ້ອຍລົງ, ໃຊ້ຄໍາ ປະກາດ ຫລາຍຂຶ້ນ, ທັງທີ່ມັນມີຄວາມໝາຍສະເພາະກໍລະນີ ຫລື ຄວາມໝາຍໃນຕົວຂອງມັນ, ເຖິງວ່າມີຄວາມໝາຍຄ້າຍກັນ ກໍ່ຕາມ.

ຄໍາ: ປ່າວ ແລະ ປະກາດ ເປັນຄໍາກິລິຍາ ຫລື ຄໍານາມ,  ມີຄວາມໝາຍໃນແວດວົງດຽວກັນ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາ ກ່າວເວົ້າອອກໄປຂອງຄົນ, ແຕ່ມີ ຄວາມໝາຍສະເພາະ ແລະ ໃຊ້ໃນກໍ ລະນີຕ່າງກັນ...

          ສອງຄໍາທີ່ນໍາສະເໜີເປັນຄໍາກິລິຍາ ຫລື ໝາຍເຖິງອາການຂອງຄົນ, ມີຄວາມໝາຍໃນແວດວົງດຽວກັນ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາກ່າວເວົ້າອອກໄປ ຂອງ ຄົນ, ແຕ່ມີຄວາມໝາຍສະເພາະ ແລະ ໃຊ້ໃນກໍລະນີຕ່າງກັນ ຄື ປ່າວ ຈະບໍ່ໃຊ້ວິທີຂຽນ, ປະກາດ ໃຊ້ທັງວິທີເປັ່ງສຽງໃຫ້ດັງ ແລະ ຂຽນເປັນໜັງສື.

           ສ່ວນຄໍາ ແຈ້ງ ເປັນກໍາມະ ໝາຍເຖິງ ບອກ, ສະແດງ, ຮູ້ດັ່ງວ່າ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າມື້ອື່ນຈະມີປະຊຸມ ຢູ່ຫ້ອງການບ້ານເວລາ 19:00 ໂມງ; ຂໍແຈ້ງ ຕໍ່ບັນດາທ່ານ...

          ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງນໍາມາສຶກສາຮ່ວມກັນຄືດັ່ງນີ້ແລ,  ພໍ້ກັນໃໝ່ບົດຕໍ່ໄປ.


* ຮິບໂຮມໂດຍ: ພະກາ


KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນຊື້ທະນາບັດ ຊ່ວຍແກ້ໄຂວິກິດເສດຖະກິດບົດ-ສາລະຄະດີ

   ພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນຊື້ທະນາບັດ ຊ່ວຍແກ້ໄຂວິກິດເສດຖະກິດ

   9/29/2023 12:27:45 PM

   ໃນສະພາບທີ່ເສດຖະກິດມີຄວາຫຍຸ້ງຍາກ, ລັດຖະບານໄດ້ວາງຫລາຍມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂ ຊຶ່ງມີທັງມາດຕະການເລັ່ງດ່ວນ ແລະ ມາດຕະການໄລຍະຍາວ.

  • ໂຮງໝໍແຂວງຫລວງພະບາງ ຍົກສູງວຽກບໍລິການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກບົດ-ສາລະຄະດີ

   ໂຮງໝໍແຂວງຫລວງພະບາງ ຍົກສູງວຽກບໍລິການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ

   9/28/2023 11:08:54 AM

   *ການໃຫ້ບໍລິການກວດສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ພະນັກງານແພດໝໍ ຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງຫລວງພະບາງ ໄດ້ຖືສໍາ ຄັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມດູແລຢ່າງໃກ້ຊິດ ເຊິ່ງແມ່ນການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ທີ່ດີໃຫ້ເເກ່ເດັກນ້ອຍ ເເລະ ເເມ່ຍິງທຸກຄົນໃນທົ່ວ ແຂວງ ກໍຄື ສປປ ລາວ.

  • ເຮັດຖືກແລ້ວ ສືບຕໍ່ໄປ ຖອດຖອນບົດຮຽນໄປນໍາບົດ-ສາລະຄະດີ

   ເຮັດຖືກແລ້ວ ສືບຕໍ່ໄປ ຖອດຖອນບົດຮຽນໄປນໍາ

   9/28/2023 11:02:19 AM

   *ຫາງສຽງສັງຄົມ ລ້ວນຊົມເຊີຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນ ຫາ ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ...ທີ່ມີການຈັດກິດຈະກໍາ ຂາຍອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ຫລຸດລາຄາຕາມນະ ໂຍບາຍຂອງຄະນະ 19/ກມສພ, ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງ ຈັນ ໃນໄລຍະວັນທີ 26-30 ກັນຍາ 2023.

  • ສຶກສາບັນດາຄໍາສັບທີ່ອ່ານສຽງໃກ້ຄຽງກັນບົດ-ສາລະຄະດີ

   ສຶກສາບັນດາຄໍາສັບທີ່ອ່ານສຽງໃກ້ຄຽງກັນ

   9/28/2023 10:57:24 AM

   *ພະຍັນຊະນະໃນພາສາລາວ ມີຈໍານວນໜຶ່ງພື້ນສຽງໃກ້ຄຽງກັນ ເຊິ່ງຈັດຢູ່ໃນຄົນລະກຸ່ມພະຍັນຊະນະ ຫລື ປະເພດອັກສອນ ຕາມຫລັກໄວຍາກອນລາວ.

  • ຊີວິດດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆຍ້ອນຂາຍດອກກ້ວຍໄມ້ ບົດ-ສາລະຄະດີ

   ຊີວິດດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆຍ້ອນຂາຍດອກກ້ວຍໄມ້

   9/28/2023 10:53:21 AM

   *ດອກ​ກ້ວຍ​ໄມ້ ຫລື ດອກເຜີ້ງ ​ແມ່ນ​ໄມ້​ປະດັບ​ທີ່​ຫລາຍ​ຄົນ​ນິຍົມ ຕົບ​ແຕ່ງ​ບ້ານ​, ເຮືອນ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ​ເພາະ​ດອກ​ກ້ວຍ​​ໄມ້ ມີ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ ບໍ່​​ຫລົ່ນງ່າຍ ອີກ​ຢ່າງໜຶ່ງ ດອກ​ກ້ວຍ​ໄມ້ ກໍ່​ມີ​ຫລາຍ​ຊະນິດ, ຫລາຍ​ສີສັນ ຈຶ່ງ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໂດດ​ເດັ່ນ ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ ການ​ຕົບ​ແຕ່ງ ​ເຮືອນ​ພັກ, ຮ້ານ​ອາຫານ, ສະຖານ​ທ່ອງ​ທ່ຽວທາງ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ຍິ່ງ​ເພີ່ມ​ຄວາມໜ້າສົນ​ໃຈ​ໃຫ້​ສະຖານທີ່​ນັ້ນຂຶ້ນ​ຕື່ມ.

ads
ads

Top