ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ທີ່ຫລາກຫລາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນ

23/05/2023 10:22
Email Print 513
ຂປລ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ (NEPL) ເປັນເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນ ປ່າສະຫງວນທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງຊີວະນາໆພັນທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.

ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ (NEPL) ເປັນເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນປ່າສະຫງວນທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງຊີວະນາໆພັນທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ. ອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ເປັນປ່າເຂດດຽວໃນລາວທີ່ມີຂໍ້ມູນລະບຸວ່າ ຍັງມີສັດປ່າຫາຍາກ ໂດຍສະເພາະເສືອໂຄ່ງ, ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຮ້ຽມ ແຂວງຫົວພັນ ມີ ເນື້ອ ທີ່ທັງໝົດ 410.720 ເຮັກຕາ, ປະກອບດ້ວຍບ້ານທີ່ຢູ່ຕິດຈອດປ່າສະຫງວນ ຈຳນວນ 129 ບ້ານ ເປັນເຂດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງພະບາງ.

ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວຄືໝາກຫົວໃຈສີຂຽວທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາສັດປ່ານາໆຊະນິດ, ເປັນແຫລ່ງອົກຊີ ໃຫຍ່ຂອງລາວ, ເປັນສະບຽງອາຫານຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດນັ້ນ; ທັງເປັນຈຸດ ໝາຍປາຍທາງ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ພວມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປັດຈຸບັນ ອັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ສ້າງ ລາຍ ໄດ້ໃຫ້ພາກບໍລິ ການໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ອື່ນໆ. ອີງຕາມແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດລາວ ສໍາລັບປີ 2019 ຜ່ານມາ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອັດ- ພູເລີຍ ແລະ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ ໃຫ້ເປັນຕົວແບບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເຂດອື່ນໆໃນປະເທດລາວ ເພື່ອການປົກປັກຮັກສາເຂດ ອຸທິຍານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຂດອຸທິຍານ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ແມ່ນຈະຊ່ວຍລັດຖະບານ ຮັກສາຄວາມສະຖຽນລະພາບ ການເຕີບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປົກ ຮັກສາຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ. ສຳລັບຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ທີ່ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນຊຸມ ປີຜ່ານມານີ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນແນວທາງ ໃນການພັດ ທະນາແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງການທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ຖືເປັນຂໍກະແຈສໍາຄັນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຍຸດທະສາດສີຂຽວດັ່ງກ່າວ.


ປັດຈຸບັນມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທົ່ວໂລກ ເຂົ້າມາທ່ຽວ ແລະ ສຶກສາຮຽນຮູ້ດເານຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ໃນເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍໂດຍສວ່ນໃຫຍ່ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວ ເອີຣົບ, ອາເມລິກາ, ອາຊຽນ ແລະ ອື່ນໆເຂົ້າໃນນອນແຮມຄືນ, ຍ່າງປ່າ, ຊົມສັດປ່່າໃນຍາມກາງຄືນ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນນັນກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແມ່ນ: ແມ່ນການ ເດີນທາງ  24 ຊົ່ວໂມງ. ຈຸດເດັ່ນຂອງການເດີນທາງນີ້ ແມ່ນການໄດ້ເຝົ້າສັງເກດການສັດປ່າ ໃນຕອນກາງຄືນ, ຊອກເບິ່ງສັດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອ ຫາງຍາວລ່ອງລອຍຢູ່ເທິງແມ່ນໍ້າ. ໂດຍບາງ ຄັ້ງຈະພົບເຫັນສັດປ່າຫາຍາກເຊັ່ນ: ກວາງປ່າ, ເກ້ງໝໍ້, ເຫງັນ, ນາກ, ເສືອໄຟ, ແມວດາວ ແລະ ງູເຫລືອມ. ສ່ວນການເດີນເຮືອໃນກາງເວັນ ກໍ່ຍັງຍັງມີໂອກາດເຫັນນົກຫລາຍຊະນິດ ເປັນຕົນ: ນົກກະເຕັນ ເຮີຄິວລິສ, ນົກແກ້ວແລ້ວຫູຍາວ, ນົກຫົວຂວານຄໍແດງ ແລະ ອື່ນໆອີກຫລາກຫລາຍ.


ນອກຈາກການລ່ອງເຮືອແລ້ວຍັງມີການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ່າງປ່າ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 2-5 ມື້ ແລະ ຈະມອບໂອກາດພິເສດ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສໍາຜັດ ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບກໍາລັງເປັນ ນັກຊີວະວິ ທະຍາພາກສະໜາມ ໃນເວລາທີ່ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຄົ້ນຫາສັດປ່າຕາມເສັ້ນທາງ. ມາຮ່ວມວິເຄາະຮອຍຕີນ, ຮອຍເລັບ, ມູນສັດ ແລະ ເບິ່ງຮູບພາບທີ່ດັກຖ່າຍສັດປ່າໄວ້ ຕາມເສັ້ນທາງ ໃນ ແຕ່ລະຈຸດ ໄປກັບຜູ້ນໍາທ່ຽວ ອຸທິຍານ ແລະ ນັກເຝົ້າສັງເກດການສັດປ່າປະຈໍາບ້ານ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍ ຂອງເສືອດາວ, ໝາໄນ ຫລື ໝີ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ກໍ່ເປັນໄດ້. ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງມີໂອກາດຍ່າງໄປຮອດຈຸດສຸດຍອດ ຂອງພູເລີຍພູ ທີ່ມີສູງ 2.000 ກວ່າແມັດ ເຊິງເປັນຈຸດທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດແຫ່ງນີ້ ແລະ ເປັນຍອດພູທີ່ສູງທີ່ສຸດ ເປັນອັນ ດັບ 3 ໃນລາວ./.

ໂດຍ: ເກີດຂວັນໃຈ ມາລີຈັນສີ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ມົນສະເໜ່ 3 ນໍ້າຕົກຕາດ ຢູ່ເຂດພູເຂົາຄວາຍທ່ອງທ່ຽວ

   ມົນສະເໜ່ 3 ນໍ້າຕົກຕາດ ຢູ່ເຂດພູເຂົາຄວາຍ

   6/8/2023 9:14:28 AM

   ອ່າງນໍ້າງື່ມ ແລະ ສັນພູເຂົາຄວາຍຍາວຢຽດສຸດສາຍຕາໄດ້ປົກຫຸ້ມ ແລະ ເຊື່ອງຊ້ອນ 3 ນໍ້າຕົກ ຕາດທີ່ສວຍງາມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຕ້ອງອົດໃຈບໍ່ໄດ້ ຢາກໄປສໍາຜັດຕົວຈິງກັບການ ໃຊ້ຊີວິດ ໃກ້ກັບທໍາມະຊາດ ເພື່ອພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ.

  • ລອງໄປສໍາຜັດອ່າງນໍ້າລີກລີສອດ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ ສະຫວັນເທິງດິນ”ທ່ອງທ່ຽວ

   ລອງໄປສໍາຜັດອ່າງນໍ້າລີກລີສອດ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ ສະຫວັນເທິງດິນ”

   6/6/2023 11:58:16 AM

   *ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວອ່າງນໍ້າລີກລີສອດ ຫາກໍເປີດໃໝ່ໆບໍ່ເຖິງ 2 ອາທິດ ມີຄົນສັ່ງຈອງຫ້ອງແໜ້ນ ເພື່ອສໍາຜັດທໍາມະຊາດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວກັບຄວາມເຊື່ອງຊ້ອນຄວາມສະຫງົບທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ, ມັນຕັ້ງຢູ່ກາງນໍ້າໜ້າເຂື່ອນນໍ້າລີກເປັນໝູ່ເກາະດອນນ້ອຍໃຫຍ່ສະຫລັບສັບຊ້ອນທີ່ມີປ່າໄມ້ສີຂຽວ, ນໍ້າສີມໍລະກົດ, ສາມາດຊົມຕາເວັນຂຶ້ນ-ຕາເວັນຕົກດິນໄດ້ສອງເບື້ອງ.

  • ເມືອງເຟືອງຂຶ້ນຊື່ ກຸ້ຍຫລິນປະເທດລາວທ່ອງທ່ຽວ

   ເມືອງເຟືອງຂຶ້ນຊື່ ກຸ້ຍຫລິນປະເທດລາວ

   5/25/2023 11:17:15 AM

   *ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິແຂກຄົນພວມເບັ່ງບານບໍ່ຕ່າງຫຍັງດອກເຫັດລຽບຕາມແຄມນໍ້າລີກ ໃນເມືອງເຟືອງ ທີ່ຂຶ້ນຊື່ຄ້າຍເມືອງທ່ອງທ່ຽວໂດ່ງດັງ ໃນ ສປ ຈີນ “ ເມືອງກຸ້ຍຫລິນແຫ່ງປະເທດລາວ” .

  • ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກຫລວງພະບາງທ່ອງທ່ຽວ

   ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກຫລວງພະບາງ

   5/16/2023 2:54:46 PM

   ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າອອກເດີນທາງຂະນະທີ່ແສງຕາພວມໂຜ່ຂຶ້ນພາດຈອມພູ ແລະ ສືບຕໍ່ມຸ່ງສູ່ຖະໜົນທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍປານໃດ ເຊິ່ງໄດ້ຄົ້ນພົບອີກມູມໜຶ່ງຂອງເມືອງມໍລະດົກໂລກຫລວງພະບາງ ນັ້ນຄືຂົວເຫັລກຂ້າມແມ່ນໍ້າຄານທີ່ເກົ່າແກ່ເບິ່ງ ຄ້າຍກັບວ່າຄານຂົວ ແລະ ຮາວຖືກຫຸ້ມເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ໝ້ຽງທີ່ບົ່ງເຖິງຄວາມທົນທານຕໍ່ຝົນ ຕົກຟ້າແດດຜ່ານ ຫລາຍຍຸກຫລາຍສະໄໝມາແລ້ວ.

  • ປີນີ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວຕາດເລາະ-ຕາດຮັງ ໜາແໜ້ນທ່ອງທ່ຽວ

   ປີນີ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວຕາດເລາະ-ຕາດຮັງ ໜາແໜ້ນ

   5/9/2023 10:18:40 AM

   ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຕາດເລາະ-ຕາດຮັງສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຢ່າງໜາແໜ້ນລະຫວ່າງການສະເຫລີມສະຫລອງ ປີໃໝ່ລາວ ຜ່ານມານີ້ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນການເກັບລາຍ ເຂົ້າແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງສາລະວັນ ນອກຈາກ ນັ້ນຍັງສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ads
ads

Top