ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ທີ່ຫລາກຫລາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນ

23/05/2023 10:22
Email Print 2150
ຂປລ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ (NEPL) ເປັນເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນ ປ່າສະຫງວນທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງຊີວະນາໆພັນທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.

ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ (NEPL) ເປັນເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນປ່າສະຫງວນທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງຊີວະນາໆພັນທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ. ອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ເປັນປ່າເຂດດຽວໃນລາວທີ່ມີຂໍ້ມູນລະບຸວ່າ ຍັງມີສັດປ່າຫາຍາກ ໂດຍສະເພາະເສືອໂຄ່ງ, ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຮ້ຽມ ແຂວງຫົວພັນ ມີ ເນື້ອ ທີ່ທັງໝົດ 410.720 ເຮັກຕາ, ປະກອບດ້ວຍບ້ານທີ່ຢູ່ຕິດຈອດປ່າສະຫງວນ ຈຳນວນ 129 ບ້ານ ເປັນເຂດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງພະບາງ.

ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວຄືໝາກຫົວໃຈສີຂຽວທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາສັດປ່ານາໆຊະນິດ, ເປັນແຫລ່ງອົກຊີ ໃຫຍ່ຂອງລາວ, ເປັນສະບຽງອາຫານຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດນັ້ນ; ທັງເປັນຈຸດ ໝາຍປາຍທາງ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ພວມໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປັດຈຸບັນ ອັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ສ້າງ ລາຍ ໄດ້ໃຫ້ພາກບໍລິ ການໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ອື່ນໆ. ອີງຕາມແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດລາວ ສໍາລັບປີ 2019 ຜ່ານມາ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອັດ- ພູເລີຍ ແລະ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ ໃຫ້ເປັນຕົວແບບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເຂດອື່ນໆໃນປະເທດລາວ ເພື່ອການປົກປັກຮັກສາເຂດ ອຸທິຍານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຂດອຸທິຍານ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ແມ່ນຈະຊ່ວຍລັດຖະບານ ຮັກສາຄວາມສະຖຽນລະພາບ ການເຕີບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປົກ ຮັກສາຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ. ສຳລັບຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ທີ່ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນຊຸມ ປີຜ່ານມານີ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນແນວທາງ ໃນການພັດ ທະນາແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງການທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ຖືເປັນຂໍກະແຈສໍາຄັນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຍຸດທະສາດສີຂຽວດັ່ງກ່າວ.


ປັດຈຸບັນມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທົ່ວໂລກ ເຂົ້າມາທ່ຽວ ແລະ ສຶກສາຮຽນຮູ້ດເານຊີວະນາໆພັນ ຢູ່ໃນເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍໂດຍສວ່ນໃຫຍ່ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວ ເອີຣົບ, ອາເມລິກາ, ອາຊຽນ ແລະ ອື່ນໆເຂົ້າໃນນອນແຮມຄືນ, ຍ່າງປ່າ, ຊົມສັດປ່່າໃນຍາມກາງຄືນ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນນັນກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແມ່ນ: ແມ່ນການ ເດີນທາງ  24 ຊົ່ວໂມງ. ຈຸດເດັ່ນຂອງການເດີນທາງນີ້ ແມ່ນການໄດ້ເຝົ້າສັງເກດການສັດປ່າ ໃນຕອນກາງຄືນ, ຊອກເບິ່ງສັດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອ ຫາງຍາວລ່ອງລອຍຢູ່ເທິງແມ່ນໍ້າ. ໂດຍບາງ ຄັ້ງຈະພົບເຫັນສັດປ່າຫາຍາກເຊັ່ນ: ກວາງປ່າ, ເກ້ງໝໍ້, ເຫງັນ, ນາກ, ເສືອໄຟ, ແມວດາວ ແລະ ງູເຫລືອມ. ສ່ວນການເດີນເຮືອໃນກາງເວັນ ກໍ່ຍັງຍັງມີໂອກາດເຫັນນົກຫລາຍຊະນິດ ເປັນຕົນ: ນົກກະເຕັນ ເຮີຄິວລິສ, ນົກແກ້ວແລ້ວຫູຍາວ, ນົກຫົວຂວານຄໍແດງ ແລະ ອື່ນໆອີກຫລາກຫລາຍ.


ນອກຈາກການລ່ອງເຮືອແລ້ວຍັງມີການທ່ອງທ່ຽວແບບຍ່າງປ່າ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 2-5 ມື້ ແລະ ຈະມອບໂອກາດພິເສດ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສໍາຜັດ ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບກໍາລັງເປັນ ນັກຊີວະວິ ທະຍາພາກສະໜາມ ໃນເວລາທີ່ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຄົ້ນຫາສັດປ່າຕາມເສັ້ນທາງ. ມາຮ່ວມວິເຄາະຮອຍຕີນ, ຮອຍເລັບ, ມູນສັດ ແລະ ເບິ່ງຮູບພາບທີ່ດັກຖ່າຍສັດປ່າໄວ້ ຕາມເສັ້ນທາງ ໃນ ແຕ່ລະຈຸດ ໄປກັບຜູ້ນໍາທ່ຽວ ອຸທິຍານ ແລະ ນັກເຝົ້າສັງເກດການສັດປ່າປະຈໍາບ້ານ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍ ຂອງເສືອດາວ, ໝາໄນ ຫລື ໝີ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ກໍ່ເປັນໄດ້. ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງມີໂອກາດຍ່າງໄປຮອດຈຸດສຸດຍອດ ຂອງພູເລີຍພູ ທີ່ມີສູງ 2.000 ກວ່າແມັດ ເຊິງເປັນຈຸດທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດແຫ່ງນີ້ ແລະ ເປັນຍອດພູທີ່ສູງທີ່ສຸດ ເປັນອັນ ດັບ 3 ໃນລາວ./.

ໂດຍ: ເກີດຂວັນໃຈ ມາລີຈັນສີ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ສະເໜ່ຄວາມງາມຕາດກວາງຊີ ທີ່ຍັງຄອຍທຸກທ່ານໄປທ່ຽວຊົມທ່ອງທ່ຽວ

   ສະເໜ່ຄວາມງາມຕາດກວາງຊີ ທີ່ຍັງຄອຍທຸກທ່ານໄປທ່ຽວຊົມ

   6/13/2024 10:22:40 AM

   ຕາດກວາງຊີ ເປັນນໍ້າຕົກຕາດທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນິຍົມໄປສຳພັດແຕ່ລະມື້ຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ ເມື່ອໄດ້ໄປແຂວງ ຫລວງພະບາງ ເພື່ອໄປພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ, ຫລິ້ນນໍ້າ, ສຳພັດມົນສະເໜ່ຄວາມງົດງາມຂອງນ້ຳຕົກຕາດ, ທິວທັດທໍາມະຊາດອັນສວຍສົດງົດງາມທີ່ທຳມະຊາດສ້າງໄວ້.

  • ອາຫານຈານດ່ວນໄດ້ຮັບຄາວມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ ຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທ່ອງທ່ຽວ

   ອາຫານຈານດ່ວນໄດ້ຮັບຄາວມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ ຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

   6/11/2024 9:52:43 AM

   ຊາວລາວຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍພວມຍິ້ມແຈ່ມໃສຕ້ອນຮັບໂອກາດດີໆທີ່ເກີດຂ້ຶນ ແລະ ພວມເກີດດອກອອກຜົນຕົວຈິງ ດັ່ງຜູ້ນໍາສອງພັກສອງລັດລາວ-ຈີນ ຮ່ວມກັນກ່າວໄວ້ລະຫວ່າງເປີດເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນລະຫວ່າງປີ 2021 ຜ່ານມາວ່າ “ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງການພັດທະນາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ເຊິ່ງເປັນການລົງທຶນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ ໂດຍຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຢ່າງໜັກແໜ້ນ”.

  • ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນເສດຖະກິດປາຍແຫລມທ່ອງທ່ຽວ

   ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນເສດຖະກິດປາຍແຫລມ

   6/6/2024 8:25:58 PM

   ຂປລ. ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ຈັດກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບ ການເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນເສດຖະກິດປາຍແຫລມໃນວັນທີ 6-7 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖວທ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ-ຮອງກົມ, ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

  • ນັກທຸລະກິດລາວປ່ຽນຜືນດິນ-ປ່າໄມ້ ເປັນອັນຍະມະນີສີຂຽວທ່ອງທ່ຽວ

   ນັກທຸລະກິດລາວປ່ຽນຜືນດິນ-ປ່າໄມ້ ເປັນອັນຍະມະນີສີຂຽວ

   6/6/2024 9:37:08 AM

   ນັກທຸລະກິດໜຸ່ມຊາວລາວເບິ່ງກວ້າງແນມໄກ ລົງທຶນມະຫາສານເພື່ອພິກແຜ່ນດິນ ແລະ ປີ້ນໜ່ວຍພູຄືນຄວາມອຸດົມສົບບູນໃຫ້ກາຍເປັນອັນຍະມະນີສີຂຽວທີ່ກິນບໍ່ບົກແຫ້ງເປັນຈັກເທື່ອ ດ້ວຍ 4 ວິໄສທັດຄື: ອະນຸລັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໂດຍຕິດພັນກັບວິຖີຊິວິດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທ້ອງຖິ່ນ.

  • ບຣາເຕີທົວ ຈະດຶງເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລາວ 1 ພັນກວ່າຄົນ ໃນປີ 2024ທ່ອງທ່ຽວ

   ບຣາເຕີທົວ ຈະດຶງເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລາວ 1 ພັນກວ່າຄົນ ໃນປີ 2024

   6/4/2024 11:08:34 AM

   ຂປລ. ໃນປີ 2024 ນີ້, ບໍລິສັດ ບຣາເຕີທົວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕັ້ງເປົ້າຈະດຶງເອົານັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ 800-1.000 ກວ່າຄົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ໃຫ້ເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ ທັງດຶງດູດເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.

ads
ads

Top