ຄຳມ່ວນເນັ້ນການທ່ອງທ່ຽວປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ

01/03/2023 13:10
Email Print 854
ຂປລ *ຄຳລຳທ່ອງທ່ຽວເມືອງລາວໃນໜ້າໜັງສືພິມປະເທດລາວສະບັບກ່ອນ ໍໄດ້ສະເໜີກ່ຽວແຂວງຄຳມ່ວນ ເນັ້ນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ຄູ່ກັບຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານແລ້ວ ເຊິ່ງມາສະບັບນີ້ ຂໍສະເໜີຕື່ມ ແລະ ຂໍເນັ້ນກ່ຽວກັບການບໍລິການ ດ້ານພາຫະນະ ໃຫ້ແກ່ນັກ ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຍັງມີບາງຈຸດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ.
*ຄຳລຳທ່ອງທ່ຽວເມືອງລາວໃນໜ້າໜັງສືພິມປະເທດລາວສະບັບກ່ອນ ໍໄດ້ສະເໜີກ່ຽວແຂວງຄຳມ່ວນ ເນັ້ນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ຄູ່ກັບຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານແລ້ວ ເຊິ່ງມາສະບັບນີ້ ຂໍສະເໜີຕື່ມ ແລະ ຂໍເນັ້ນກ່ຽວກັບການບໍລິການ ດ້ານພາຫະນະ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຍັງມີບາງຈຸດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ຈາກບົດສຳພາດຂອງທ່ານ ມະໂນທອງ ພົງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ແຂວງຄຳມ່ວນຕື່ມ ໂດຍ ທ່ານ ມະໂນທອງ ພົງສະຫວັດ ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ໜັງສືພິມປະເທດລາວວ່າ: ແຂວງ ຕົນ ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ໜ້າໄປພັກຜ່ອນບໍ່ວ່າ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດຫລາຍກວ່າ 200 ແຫ່ງ ເຊິ່ງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວເຫລົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການ, ປະຊາຊົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເອົາໃຈໃສ່ ພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມດຶງດູດ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວ ຢ່າງໜາແໜ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງໄດ້ເອົາຊຸກຍູ້ບັນດາບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ ເອົາໃຈໃສ່ ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ບໍ່ເອົາລັດເອົາປຽບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປັດຈຸບັດໄດ້ເຄື່ອນນຳພານັກທ່ອງທ່ຽວ ທ່ຽວປົກກະຕິ ອັນເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນຂຶ້ນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາຍັງພົບບັນຫາບາງດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລົດບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຫັນວ່າຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບໍ່ໄດ້ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ເພາະການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ເບິ່ງແຍງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ຽວພາຍໃນແຂວງ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ໃນນັ້ນ, ບາງຄັ້ງມີທັງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກຢູຣົບ ໂດຍນັກທ່ອງສ່ວນຫລາຍ ມັກມາໃຊ້ບໍລິການເຊົ່າລົດຈັກ ເປັນພາຫະນະທ່ອງທ່ຽວ ຕາມເສັ້ນທາງຕ່າງໆ ທີ່ເລີ່ມຈາກເມືອງທ່າແຂກ ໄປຕາມເສັ້ນທາງເມືອງມະຫາໄຊ, ຍົມມະລາດ, ນາກາຍຕໍ່ ໃສ່ເມືອງຄຳເກີດ ແລ້ວອອກສູ່ເມືອງຄູນຄຳຕໍ່ໃສ່ຫີນບູນ ແລ້ວກັບມາເມືອງທ່າແຂກຄືນ ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວ ຈະມີທ່າອ່ຽງນິຍົມໃຊ້ບໍລິການລົດຈັກຫລາຍກວ່າລົດໃຫຍ່.

ການໃຊ້ບໍລິການເຊົ່າລົດຈັກນັ້ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວເອງຢູ່ບ້ານເຂົາເຈົ້າບາງຄົນແມ່ນບໍ່ເຄີຍຂີ່ລົດຈັກ ແລະ ມາບ້ານເຮົາຈຶ່ງຮຽນຂີ່ເຮັດໃຫ້ ການຄຸ້ມຄອງລະບຽບກົດຈໍລະຈອນຍາກ, ບາງເທື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດກໍມີ. ຂະນະທີ່ການຄຸ້ມຄອງ ລົດຕູ້ນຳທ່ຽວເຫັນວ່າ ບາງ ຄັ້ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຍັງເກີດມີການເອົາລັດ ເອົາປຽບນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕາມມາເຊັ່ນກັນ.

ສຳລັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງພະນັກງານ ຫລື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງມີບາງຈຸດເຮັດບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີ ເປັນຕົ້ນເກັບຄ່າທຳນຽມສຳຊ້ອນ, ເກັບເງິນແລ້ວ ຍັງເກັບອີກ. ນີ້ແມ່ນອີກຈຸດໜຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການ ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽ ວມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳຂວັນທີ່ວ່າ ທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຄວາມສົນໃຈ ມີຄວາມປອດໄພຮອບດ້ານປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ສຳລັບປີຜ່ານມາ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວແຂວງຄຳມ່ວນ 363.000 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ 138.000 ຄົນ ເຊິ່ງການເຂົ້າມາທ່ຽວ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ, ຜູ້ປະກອບການກໍຄື ປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າ 251 ຕື້ກີບ.

ໂດຍ: ຢາຕົ້ງ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ແຂວງຄຳມ່ວນມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ 145 ແຫ່ງສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ອງທ່ຽວ

   ແຂວງຄຳມ່ວນມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ 145 ແຫ່ງສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ

   3/23/2023 10:52:45 AM

   *ແຂວງຄຳມ່ວນເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງຢູ່ພາກກາງຂອງປະເທດລາວເຮົາ ທັງເປັນແຂວງທີ່ມີແຫລ່ງ ທ່ອງ ທ່ຽວຫລາຍແຫ່ງ ທີ່ໜ້າດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ຽວ, ພັກ ຜ່ອນຍ່ອນອາລົມກໍວ່າໄດ້ ໂດຍລວມທັງໝົດແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຖືກພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ຍັງບໍ່ ທັນພັດທະນາມີເກືອບ 210 ແຫ່ງ.

  • ຫລວງພະບາງຕິດ 1 ໃນ 50 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວດີສຸດໃນໂລກ ທ່ອງທ່ຽວ

   ຫລວງພະບາງຕິດ 1 ໃນ 50 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວດີສຸດໃນໂລກ

   3/21/2023 11:16:20 AM

   ເບິ່ງປະເທດລາວໃນອີກມູມໜຶ່ງຜ່ານມົນສະເໜ່ຂອງເມືອງມໍລະດົກໂລກຫລວງພະບາງສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ ເຊິ່ງເມືອງດັ່ງ ກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ແຂກຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງເມືອງຫລົງໄຫລໄຝຝັນຢາກມາສໍາຜັດກ່ອນກະສຽນບໍານານ ຫລື ສິ້ນລົມ ຫາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຫາກຍັງຢາກເກັບຄວາມຊົງຈໍາ ແລະ ພາບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດໄວ້ຕະຫລອດໄປ.

  • ກຽມພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວພູຫຍ້າຄາທ່ອງທ່ຽວ

   ກຽມພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວພູຫຍ້າຄາ

   3/13/2023 3:19:32 PM

   ປີຜ່ານມາ, ຜູ້ຂຽນໄດ້ນໍາສະເໜີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າມະຫັດສະຈັນອີກແຫ່ງໜຶ່ງໃນພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ພົບເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນຊາກຫີນເກົ່າແກ່ ຄ້າຍກັບເກັດເຕົ່າ, ຫົວງູໃຫຍ່, ຮູບປາໂລມາ ແລະ ອື່ນໆ.

  • ຄວນໄປສໍາຜັດມົນສະເໜ່ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ 149 ແຫ່ງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີທ່ອງທ່ຽວ

   ຄວນໄປສໍາຜັດມົນສະເໜ່ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ 149 ແຫ່ງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

   3/1/2023 11:49:33 AM

   ສະເໜ່ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ບໍ່ໄດ້ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງພຽງ “ ບຸນຊ້າງ ” ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຂຶ້ນຊື່ລືນາມທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງ ແຂວງ ກ່ຽວກັບເຜົ່າຕອງເຫລືອງ, ຕົ້ນໝາກຂາມ 300 ປີ, ຕົ້ນໄມ້ຂ່າໃຫ່ຍ 9 ວາ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນແຂວງ ດັ່ງກ່າວ ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະ ນະທໍາ, ທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວິຖີຊີວິດແບບທ້ອງຖິ່ນທັງໝົດ 149 ແຫ່ງ.

  • ການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການອະນຸລັກທ່ອງທ່ຽວ

   ການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການອະນຸລັກ

   2/21/2023 1:47:19 PM

   * ເກືອບ 3 ປີ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດມະຫາກໍາບຸນຊ້າງ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດນັ້ນເອງ ມາປີນີ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເປີດມະຫາກໍາບຸນຊ້າງ ຄັ້ງທີ 16 ປະຈໍາປີ 2023 ຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງວັນທີ 13-20 ກຸມພານີ້ທີ່ເດີ່ນສະໜາມ ຫລວງເທສະບານແຂວງ.

ads
ads

Top