ຮ່ວມວຽກ ປກຊ-ປກສ

06/12/2022 16:21
Email Print 1238
ຂປລ ວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 47 ປີ ຫາກໍ່ຜ່ານມາ, ບັນຍາກາດແຫ່ງການ ສະເຫລີມສະຫລອງຍັງອຸ່ນໆ, ເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອໃນ ແລະ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ອັນເລິກເຊິ່ງ ທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ຜ່ານບັ້ນນັ້ນ ເຫັນ ຕົວຈິງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມາຈາກຫລາຍເຂດແຂວງ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນໄລຍະສ້າງຂະບວນການ ຕ້ອນຮັບວັນສໍາຄັນນີ້ ແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ, ລວມທັງຂັ້ນຮາກຖານບ້ານ ແມ່ນເປັນຂະບວນແຂງແຮງ.


          ວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 47 ປີ ຫາກໍ່ຜ່ານມາ, ບັນຍາກາດແຫ່ງການ ສະເຫລີມສະຫລອງຍັງອຸ່ນໆ, ເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອໃນ ແລະ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ອັນເລິກເຊິ່ງ ທັງຢູ່ສູນກາງ  ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ຜ່ານບັ້ນນັ້ນ ເຫັນ ຕົວຈິງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມາຈາກຫລາຍເຂດແຂວງ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນໄລຍະສ້າງຂະບວນການ ຕ້ອນຮັບວັນສໍາຄັນນີ້ ແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ, ລວມທັງຂັ້ນຮາກຖານບ້ານ ແມ່ນເປັນຂະບວນແຂງແຮງ. ນີ້ສົມ ວ່າວຽກງານ ປກຊ-ປກສ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງທົ່ວປວງຊົນ, ຄວນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ.

           ວຽກ ປກຊ-ປກສ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະການປ້ອງກັນເວນຍາມ ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ຕາມສໍານັກງານ-ອົງການທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ທັງຢູ່ຮາກຖານຂັ້ນບ້ານ ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອຮັກ ສາຄວາມສະຫງົບ ປອດໄພ, ໂດຍສະເພາະ ໃນບັ້ນຂະບວນການຕ່າງໆ ແມ່ນທຸກບ່ອນໄດ້ປະຕິບັດ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າແທ້, ປະຊາຊົນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຕາມສະພາບ-ເງື່ອນໄຂ ຂອງແຕ່ລະຄົນ-ແຕ່ລະຄອບຄົວ ເຊິ່ງໃນສະພາບເງື່ອນໄຂ ແຕ່ລະໄລຍະກໍ່ ແຕກຕ່າງກັນໄປ, ແຕ່ອັນສໍາຄັນ ແມ່ນໄດ້ພ້ອມກັນເຮັດໜ້າທີ່ ປະກອບສ່ວນວຽກງານນີ້ ເຮັດໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພໂດຍພື້ນຖານ.

          ໃນໄລຍະຕ້ອນຮັບວັນສໍາຄັນຂອງຊາດໃນອາທິດຜ່ານມາ, ພົບວ່າຫລາຍອົງການລັດ-ເອກະຊົນ... ໂດຍສະເພາະບ້ານ ໄດ້ປຸກລະດົມເຂົ້າຮ່ວມ ວຽກງານນີ້ໄດ້ດີ ເປັນພື້ນຖານສໍາຄັນ, ໂທລະໂຄ່ງປະກາດລະດົມ, ແບ່ງຜຽນກັນ ແລະ ຍົກ ໃຫ້ເຫັນບັນດາ ຫົວເຮືອນ ກໍ່ຄືບັນດາຈຸ-ໜ່ວຍ ປະກອບສ່ວນກໍາລັງຄົນ ແລະ ປັດໄຈຊຸກຍູ້ຕ່າງໆ. ຜູ້ອ່ານຫລາຍທ່ານ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນນໍາຜູ້ຂຽນວ່າ ວຽກງານປ້ອງກັນ ເວນຍາມ ຢູ່ບ້ານຂອງຊຸມ ເພິ່ນແມ່ນໄດ້ເຮັດ ປົກ ກະຕິຢູ່ແລ້ວ, ເຖິງວ່າບໍ່ມີຂະບວນການ ສະເພາະກໍ່ຕາມ, ແຕ່ໃນໄລຍະວັນສໍາຄັນ ຂອງພັກ-ຂອງຊາດ ຫລື ມີເຫດການສໍາຄັນ ຈະຮູ້ສຶກເປັນຂະບວນ ຍ້ອນວ່າມີການປ່າວປະກາດ ທາງໂທລະໂຄ່ງ ຫລື ລະດົມກັນຜ່ານຈຸ-ໜ່ວຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ການເວັນຍາມດຽວນີ້ ອາດຈະແຕກຕ່າງ ຈາກໄລຍະຊຸມປີ 80-90, ແຕ່ຢາກວ່າແມ່ນທຸກຄອບຄົວ ຫົວເຮືອນໄດ້ປະກອບສ່ວນ ບໍ່ຂາດ ຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂ ຂອງໃຜລາວ. ວຽກງານນີ້ ເປັນຂອງທົ່ວປວງຊົນ, ທັງຄວນເຮັດຢ່າງປົກກະຕິ ເພື່ອ ສ້າງຄວາມສະຫງົບ ປອດໄພທົ່ວສັງຄົມ, ຈະວ່າເປັນໜ້າທີ່ຂອງຝ່າຍ ກໍາລັງຢ່າງດຽວກໍ່ບໍ່ແມ່ນ, ທຸກຄົນ, ທຸກຄອບຄົວ ແມ່ນມີພັນທະ ໃນການປະກອບສ່ວນ. 

          ບັນຫາທີ່ມັກຖືກຕັ້ງຂຶ້ນແມ່ນ ການປະກອບສ່ວນມີລັກສະນະແປະໆບາງໆ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ກໍ່ຄືຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວ ຫົວເຮືອນຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວມາ ເຊິ່ງໃນຕົວຈິງ ກໍ່ບໍ່ປາສະຈາກ ໄດ້ຜູ້ເຮັດໄດ້ດີ ແລະ ຜູ້ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ແຕ່ໃດ ມາກໍ່ມີ, ສໍາຄັນວຽກງານນີ້ ສໍາເລັດເປັນພື້ນຖານ ໄດ້ແມ່ນຍ້ອນຄົນສ່ວນຫລາຍ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີບາງຄໍາເຫັນວ່າ ຜູ້ບໍ່ປະກອບສ່ວນເດ ຈະເຮັດແນວໃດ, ນັ້ນກໍ່ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍ ສໍາລັບຜູ້ເຮັດວຽກງານ ປຸກລະດົມ ເຊິ່ງເຊື່ອແນ່ວ່າ ລະດົມກັນຫລາຍຫລົບຫລາຍຕ່າວ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້, ບໍ່ມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ຫລື ອາດຈະມີວິທີສະເພາະ ຕາມແຕ່ລະບ່ອນ ໃນການລະດົມກໍາລັງແຮງ, ເພາະນີ້ມັນ ພົວພັນ ເຖິງແນວຄິດ ຈິດຕະສາດຂອງຄົນ, ມັນກໍ່ໍງ່າຍ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຍາກ ຖ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງຮາກເຫງົ້າໃຈຄົນໄດ້.

          ສະຫລຸບວ່າວຽກງານ ປກຊ-ປກສ ແມ່ນສໍາຄັນທຸກໆຍາມ, ຄວນເຮັດປົກກະຕິທົ່ວສັງຄົມ, ໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນວ່າ ແມ່ນພັນທະ ທີ່ຕ້ອງປະກອບສ່ວນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດ-ສັງຄົມ ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ.

* ຄ້ອງໃໝ່

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

ads
ads

Top