ແຂວງເຊກອງ

 ເນື້ອທີ: 7.665 ກິໂລຕາແມັດ  
 ພົນລະເມືອງ:
113.200 ກວ່າຄົນ, ຍີງ: 56.400 ກວ່າຄົນ, ຊາຍ: 56.800 ກວ່າຄົນ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນ 15 ຄົນ/ກິໂລຕາແມັດ

 (ສະຖິຕິ ປີ 2015)
 
 04 ເມືອງ: ເມືອງລະມານ, ເມືອງທ່າແຕງ, ເມືອງກາລືມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ.

ແຂວງເຊກອງ

ແຂວງເຊກອງ ເປັນແຂວງນ້ອຍສຸດທີ່ນອນຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ທົ່ວແຂວງ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 7.665 ກິໂລຕາແມັດ ຊຶ່ງເປັນແຂວງທີ່ມີພື້ນທີ່ອັນດັບທີ 15 ຂອງປະເທດ, ໃນນັ້ນເນື້ອທີ່ ເຂດພູດອຍ ກວມເອົາ 65%, ເໝາະແກ່ການປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລ້ຽງສັດ; ເຂດພູພຽງ 30% (ເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງຂອງພູພຽງບໍລິເວນ) ເໝາະແກ່ການ ປູກກາເຟ, ພືດຜັກ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ,​ ຢາງພາລາ ແລະ ອື່ນໆ......ແລະ ມີເນື້ອທີ່ເຂດທົ່ງພຽງ ກວມ 5% ເໝາະແກ່ການປູກເຂົ້າ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ເມືອງ ຄື: ເມືອງລະມານ, ເມືອງທ່າແຕງ, ເມືອງກາລືມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ.

ແຂວງເຊກອງ ມີ 10 ຊົນເຜົ່າ ຄື ຊົນເຜົ່າຕຣຽງ, ຊົນເຜົ່າຮາຣັກ, ຊົນເຜົ່າກະຕູ, ຊົນເຜົ່າກຣຽງ (ແງະ), ຊົນເຜົ່າຢຣຸ (ລະເວນ), ຊົນເຜົ່າຊ່ວຍ, ຊົນເຜົ່າຕະໂອ້ຍ, ຊົນເຜົ່າລະວີ, ຊົນເຜົ່າແຢະ ແລະ ຊົນເຜົ່າລາວ.

ແຂວງເຊກອງ ມີ 229 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 113.200 ກວ່າຄົນ, ຍິງ 56.400 ກວ່າຄົນ. ປະຊາກອນ 90% ແມ່ນຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ແຂວງເຊກອງ ມີ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງດາກຈຶງ ແລ ເມືອງກະລືມ ຖືກຈັດຢູ່ໃນ 47 ເມືອງທຸກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ. ແຂວງເຊກອງ ຍັງມີບ້ານທຸກຍາກ 151 ບ້ານ, ກວມເອົາ 65,54% ຂອງຈຳນວນ ບ້ານທັງໝົດ ແລະ ມີ 5.626 ຄົວເຮືອນ ຍັງທຸກຍາກ, ກວມເອົາ 34,08% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ ທຽບໃສ່ມື້ສ້າງຕັ້ງແຂວງເຊກອງໃນວັນທີ 14/4/1984 ອັດຕາຄົວເຮືອນ ທຸກຍາກ ແມ່ນຫຼຸດລົງ 55,92%.

ທີ່ຕັ້ງຂອງແຂວງເຊກອງ ຕິດກັບ 3 ແຂວງຂອງລາວ ແລະ 3 ແຂວງຂອງ ສສ ຫວຽດນາມຄື: ທິດເໜືອຕິດກັບ ແຂວງສາລະວັນ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ແຂວງອັດຕະປື, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ (ແຂວງກອນຕຸມ, ແຂວງກວາງນາມ ແລະ ແຂວງເທື່ອທ່ຽນເຫວ້) ສສ ຫວຽດນາມ.

ແຂວງເຊກອງ ມີຊັບພະກອນທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ: ມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ປົກຫຸ້ມ 4.665 ກິໂລຕາແມັດ, ກວມເອົາ 65% ຂອງພື້ນ ທີ່ທົ່ວແຂວງ ປະກອບດ້ວຍ ໄມ້ທີ່ມີຄ່າ ເຊັ່ນ ໄມ້ແປກ, ໄມ້ດູ່, ໄມ້ແດງ, ໄມ້ແຄນ, ໄມ້ຈຳປາປ່າ, ໄມ້ປະດົງ, ໄມ້ເກດສະໜາ, ໄມ້ຈິກ, ໄມ້ຮັງ ແລະ ໄມ້ອື່ນໆ.

ມີແມ່ນ້ຳຫຼາຍສາຍເຊັ່ນ: ເຊກອງ, ເຊໂດນ, ເຊຂະໝານ, ເຊນ້ຳນ້ອຍ, ຫ້ວຍລຳພັນ ແລະ ຫ້ວຍອື່ນໆ ຊຶ່ງມີເງື່ອນໄຂ ໃນການສ້າງເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່.

 
 
 
 
 

  
ຜົ້ງສາລີ     |     ຫລວງນໍ້າທາ    |    ບໍແກ້ວ     |    ອຸດົມໄຊ     |    ຫລວງພະບາງ     |    ໄຊຍະບູລີ     |    ຊຽງຂວາງ     |    ຫົວພັນ     |    ໄຊສົມບຸນ     |    ວຽງຈັນ    
    ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ     |   ບໍລິຄໍາໄຊ     |    ຄໍາມ່ວນ    |   ສະຫວັນນະເຂດ     |    ສາລະວັນ     |   ເຊກອງ     |   ຈໍາປາສັກ   |    ອັດຕະປຶ    

Lao