ແຂວງ​ບໍ່ແກ້ວ

 ເນື້ອທີ: 6.196 ກິໂລຕາແມັດ
 ພົນລະເມືອງ: 196,641 ຄົນ, ຍີງ: 98,419 ຄົນ, ຊາຍ: 98,222 ຄົນ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນ 29 ຄົນ/ກິໂລຕາແມັດ
 (ສະຖິຕິ ກາງປີ 2018)
 
 5 ເມືອງ:ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ເມືອງເມິງ, ເມືອງຜາອຸດົມ ແລະ ເມືອງປາກທາ

ແຂວງ​ບໍ່ແກ້ວ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປັນແຂວງທາງພາກເໜືອ ຂອງສປປລາວ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງຝັ່ງຊ້າຍແມ່ນ້ຳຂອງ, ມີເນື້ອທີ່ 6.196 ກມ2, ມີພົນລະ ເມືອງ 196,641 ຄົນ, ຍີງ: 98,419 ຄົນ, ຊາຍ: 98,222 ຄົນ (ສະຖິຕິປີ 2018) ແບ່ງອອກເປັນ 5 ເມືອງຄື: ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ເມືອງເມິງ, ເມືອງຜາອຸດົມ ແລະ ເມືອງປາກທາ. ມີ 354 ບ້ານ. ທີ່ວ່າ ການແຂວງ: ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນແມ່ນ: 24 ຄົນ/ກມ2. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະກອບດ້ວຍຫລາຍຊົນເຜົ່າຄື: ໄຕ, ລາວ, ລື້, ຍວນ, ກໍ່, ກຸ່ຍ, ຢ້າວ, ແລນແຕນ, ມູເຊີ, ກຶມມຸ. ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງນຸ່ງຖືຕາມຮີດຄອງປະເພນີດັ້ງເດີມ. ບາງສ່ວນກໍ່ຕຳຫູກ ຜະລິດ ຜ້າຝ້າຍເພື່ອຊົມໃຊ້ ພາຍໃນຄອບຄົວ. ບຸນປະເພນີ ທີ່ສຳຄັນ ໄດ້ແກ່ບຸນປີໃໝ່ ຫລື ກຸດສົງການ. ບຸນເກັບກ່ຽວ ແລະ ບຸນປະຈຳຄອບຄົວເຊັ່ນ: ບຸນຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່ ແລະ ການເຢົາຢາ. ວາດຂັບລຳມີ: ຊັບລື້, ຂັບກໍ່, ຂັບເຕີມ. ການເດີນທາງໄປແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສາມາດໄປໄດ້ຫລາຍວິທາງຄື: ທາງນ້ຳ, ທາງລົດ ແລະ ທາງຍົນ.

 


 


 


 


 


  
ຜົ້ງສາລີ     |     ຫລວງນໍ້າທາ    |    ບໍແກ້ວ     |    ອຸດົມໄຊ     |    ຫລວງພະບາງ     |    ໄຊຍະບູລີ     |    ຊຽງຂວາງ     |    ຫົວພັນ     |    ໄຊສົມບຸນ     |    ວຽງຈັນ    
    ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ     |   ບໍລິຄໍາໄຊ     |    ຄໍາມ່ວນ    |   ສະຫວັນນະເຂດ     |    ສາລະວັນ     |   ເຊກອງ     |   ຈໍາປາສັກ   |    ອັດຕະປຶ    Lao