ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

www.kpl.gov.la

80 ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ Tel: (856-21) 21 5402, Fax: 21 5402, Email: laonewsagency@kpl.gov.la
Lao