ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສົນທະນາທາງໂທລະສັບກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ

Lao