ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ເມືອງວັງວຽງ ຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມາທ່ອງທ່ຽວ 1 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນປີ 2018

Lao