ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ສ.ອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ 6 ແຂວງຂອງລາວ

Lao