ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ລັດຖະມົນຕີ ຖວທ ຕ້ອນຮັບປະທານສູນແລກປ່ຽນ ການຮ່ວມມືມິດຕະພາບສາກົນ ສປ ຈີນ

Lao