ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ຍົກລະດັບວຽກງານສ້າງຄອບຄົວ - ສ້າງບ້ານສາມັກຄີປອງດອງ ໃຫ້ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ ແນວລາວສ້າງຊາດ

Lao