ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ

Lao