ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ສຳເລັດການຝຶກຊ້ອມມະນຸດສະທຳດ້ານການແພດ ສອງກອງທັບ ລາວ-ຈີນ

Lao