ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ປະເທດໂປແລນ ມອບວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 138,600 ໂດສ ໃຫ້ ສປປ ລາວ

Lao