ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ຮອງປະທານປະເທດ ສສຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ແຂວງຫລວງພະບາງ

Lao