ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ລັດຖະບານໄທ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລາວ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19

Lao