ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງມະຕິວ່າດ້ວຍ ການສ້າງເສດຖະກິດ ເອກະລາດເປັນເຈົ້າຕົນເອງໃນໄລຍະໃໝ່

15/05/2024 09:26
Email Print 460
ຂປລ ມະຕິວ່າດ້ວຍການສ້າງເສດຖະກິດ ເອກະລາດ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງໃນໄລຍະໃໝ່ ແມ່ນແນວທາງປ່ຽນແປງຂອງພັກເຮົາ ທັງແມ່ນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ບັນດາມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

    *ມະຕິວ່າດ້ວຍການສ້າງເສດຖະກິດ ເອກະລາດ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງໃນໄລຍະໃໝ່ ແມ່ນແນວທາງປ່ຽນແປງຂອງພັກເຮົາ ທັງແມ່ນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ບັນດາມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງ ແລະ ສືບຕ່ໍສ້າງເສດຖະກິດຕະຫລາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ, ພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເພ່ິງຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດອອກໃນມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 05/ຄບສພ, ລົງ ວັນທີ 5 ກັນຍາ 2023 ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.  ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຢືນຢັນມາແຕ່ຕົ້ນແລ້ວວ່າດໍາເນີນການປະຕິວັດຊາດ-ປະຊາທິປະໄຕ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ອິດສະຫລະພາບ, ສິດປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດອັນແທ້ຈິງ ມາສູ່ກຳມືຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ທັງຢຶດໝັ້ນການເຊີດຊູຄວາມເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເພ່ິງຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເປັນແນວທາງພັດທະນາອັນເປັນພ້ືນຖານຂອງພັກເຮົາ (ນັບທັງການພັດທະນາເສດຖະກິດ). ໃນໄລຍະສິບກວ່າປີຜ່ານມາ, ພັກເຮົາໄດ້ວາງແນວທາງການພັດທະນາທີ່ຢືນຢູ່ບົນພື້ນຖານການຂຸດຄົ້ນ, ນໍາໃຊ້ກາລະໂອກາດ ແລະ ກໍາລັງແຮງສັງລວມເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາ, ຮັບປະກັນໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດດ້ວຍຈັງຫວະທ່ີໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຕໍ່ເນ່ືອງ, ສ້າງໃຫ້ມີຖານການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ. 

    ຜ່ານພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນການກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໄປຕາມທິດດັ່ງກ່າວ, ເຫັນວ່າຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງດ້ານເສດຖະກິດ ເມື່ອທຽບກັບເງື່ອນໄຂ, ຈຸດພິເສດ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນທີ່ມີຢູ່ຂອງປະເທດເຮົາ ແມ່ນບໍ່ທັນຢູ່ໃນທ່ວງທ່າທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ໜັກແໜ້ນເທື່ອ, ຍັງເພິ່ງພາ, ເອື້ອຍອີງໃສ່ການກູ້ຢືມ, ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ, ອາໄສການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ສົ່ງອອກວັດຖຸດິບເປັນຕົ້ນຕໍ. ຂາດການປຸງແຕ່ງ ແລະ ບໍ່ຖືກທິດຍືນຍົງ, ປະເທດເຮົາຍັງປະເຊີນໜ້າກັບການຂາດດຸນໃນຫລາຍດ້ານເຊັ່ນ: ດ້ານການຄ້າ, ພະລັງງານ, ງົບປະມານ, ເງິນຕາ ແລະ ແຮງງານ, ນອກນັ້ນ ສັງຄົມເຮົາຍັງນັບມື້ນັບກາຍເປັນສັງຄົມບໍລິໂພກ, ຄົນໃນຊາດມີຄ່ານິຍົມຊົມໃຊ້ສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ອ່ືນໆ... ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຈາກສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກຍັງຈໍາກັດຫລາຍດ້ານ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ເງິນຕາທີ່ສະສົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມາຮອດປັດຈຸບັນເຊັ່ນ: ບັນຫາໜີ້ສິນ, ເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຜັນຜວນ, ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບຖີບຕົວສູງຂຶ້ນກະທົບ ຕໍ່ການພັດທະນາກໍຄືສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຝຶດເຄືອງຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ-ຕຳຫລວດ ແລະ ອື່ນໆ. ສາເຫດ ຫລື ປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສະພາບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຂອງລັດຍັງບໍ່ທັນ ເຂັ້ມງວດ, ເຂັ້ມແຂງ, ຍັງມີການລະເມີດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ ທີ່ຮ້າຍແຮງ, ປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນສູງ, ຂາດຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາ, ການສ້າງຖານການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຍັງຊັກຊ້າ, ບໍ່ທ່ວງທັນກັບກາລະ ໂອກາດທີ່ມີ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໄດ້ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ. ຢ່າງໃດກໍດີບົນສະພາບຄວາມເປັນຈິງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງພາວະວິໄສ ເພື່ອຢືນຢັນຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປັບປຸງບາງນະໂຍບາຍ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ, ພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມທິດສ້າງເສດຖະກິດເອກະລາດເປັນເຈົ້າຕົນເອງໃນໄລຍະໃໝ່ ເຊິ່ງຈະເປັນເງື່ອນໄຂພື້ນຖານຮັບປະກັນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວກໍຄືການພັດທະນາເສດຖະກິດຕະຫລາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມຢູ່ປະເທດເຮົາ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເປັນຮູບປະທຳຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໂດຍ: ຢ່າຕົ່ງ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ລາວ ເປີດສາຍການບິນ ໃນພາກໃຕ້ລາວເຊື່ອມຈອດກັບຈີນການເມືອງ

   ລາວ ເປີດສາຍການບິນ ໃນພາກໃຕ້ລາວເຊື່ອມຈອດກັບຈີນ

   5/22/2024 7:11:56 PM

   ສປປ ລາວ ເປີດສາຍການບິນລະຫວ່າງປະເທດຈາກນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄປເຖິງກວາງໂຈ່ວ, ສປ ຈີນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລະ ຍັງເປັນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃນແຂວງດັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ໄທ, ຫວຽດນາມ.

  • ລັດຖະບານລາວ ປະດັບຫລຽນໄຊ ໃຫ້ ກົງສຸນກິດຕິມະສັກຂອງ ລາວ ປະຈຳ ລີບັງການເມືອງ

   ລັດຖະບານລາວ ປະດັບຫລຽນໄຊ ໃຫ້ ກົງສຸນກິດຕິມະສັກຂອງ ລາວ ປະຈຳ ລີບັງ

   5/22/2024 4:14:01 PM

   ຂປລ. ໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2024 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ຕາງໜ້າ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ປະດັບຫລຽນໄຊມິດຕະພາບ ໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ຊັກ ຢູເຊັບ ໂຮກາແຢມ (Mr. Jacques YOUSESEF HOKAYEM) ກົງສຸນກິດຕິມະສັກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ລີບັງ

  • ກຊສ ຫວນຄືນວັນສໍາຄັນຂອງພັກ ຂອງຊາດການເມືອງ

   ກຊສ ຫວນຄືນວັນສໍາຄັນຂອງພັກ ຂອງຊາດ

   5/22/2024 4:06:18 PM

   ຂປລ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ຈັດປາຖະກະຖາ ວັນຜ່າວົງປິດລ້ອມ ຂອງກອງພັນທີ 2 ວິລະຊົນ ທີ່ທົ່ງໄຫຫີນຊຽງຂວາງ ຄົບຮອບ 65 ປີ (18/5/1959-18/5/2024) ແລະ ວິລະກຳໂຕນຄຸກຢ່າງມະຫັດສະຈັນ ຂອງບັນດາຜູ້ນໍາຂອງພັກ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດ ຄົບຮອບ 64 ປີ (24/5/1960-24/5/2024) ແລະ ວັນໄຊຊະນະບັ້ນຮົບດຽນບຽນຟູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7/5/1954-7/5/2024) ໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024

  • ຜູ້ແທນອົງການ ອອປສ ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຮອງຫົວໜ້າ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສສ ຫວຽດນາມການເມືອງ

   ຜູ້ແທນອົງການ ອອປສ ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຮອງຫົວໜ້າ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສສ ຫວຽດນາມ

   5/22/2024 3:49:14 PM

   ຂປລ. ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2024, ຄະນະຜູ້ແທນ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ (ອອປສ) ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນໍາໂດຍ ສະຫາຍ ບຸນທ່ຽງ ວິໄລວົງ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງ ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ສະຫາຍ ຫງຽນ ກວາງຢຸ້ງ ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນໂອກາດເດີນທາງ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 20-24 ພຶດສະພາ 2024 ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ.

  • ຫ້ອງການ ອອປສ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນການເມືອງ

   ຫ້ອງການ ອອປສ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

   5/22/2024 3:40:34 PM

   ຂປລ. ຄະນະຜູ້ແທນອົງການ ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານຫ້ອງການ, ວຽກງານ ຂ່າວທາງເວບໄຊ, ວາລະສານ ແລະ ຂ່າວໜັງສືພິມ ໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2024 ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ

ads
ads

Top