ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນເສດຖະກິດປາຍແຫລມ

06/06/2024 20:25
Email Print 433
ຂປລ ຂປລ. ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ຈັດກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບ ການເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນເສດຖະກິດປາຍແຫລມໃນວັນທີ 6-7 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖວທ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ-ຮອງກົມ, ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂປລ. ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ
, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ຈັດກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບ ການເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນເສດຖະກິດປາຍແຫລມໃນວັນທີ 6-7 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຖວທ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ-ຮອງກົມ, ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ບັນດາຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບສະພາບ ການທ່ອງທ່ຽວລາວໃນປັດຈຸບັນ, ເປັນເວທີປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ແຮງພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ມີຫລາຍຫົວຂໍ້ທີ່ນໍາມາສະເໜີເປັນຕົ້ນ ຍູ້ແຮງການພັດທະນາສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ແຂງແຮງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານເສດ ຖະກິດຂອງລາວ (ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ) ການພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ,  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຄສະນາ-ສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມ ຕະຫລາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ການບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວຂ້າມປະເທດ, ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຕຳຫລວດທ່ອງທ່ຽວ, ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການລົດໂດຍສານ ແລະ ລົດຕູ້ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ນໍາໃຊ້ລົດຈັກບິກໄບ້, ການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ ເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ການອະນຸຍາດປຸກສ້າງເຄຫາສະຖານ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວ (ສະຖານທີ່ພັກແຮມ, ຮ້ານອາຫານຢູ່ພາຍໃນ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ບໍລິເວນແຄມນໍ້າ ແລະ ໜ້ານໍ້າ), ການສ້າງຈຸດແວ່ພັກເຊົາ ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງຫລວງ ແລະ ເສັ້ນທາງສາຍຫລັກ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ, ການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ (ໂຄງການສຳປະທານຂອງພາກທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມີການພັດທະນາ ໄປຕາມສັນຍາ), ການຄຸ້ມຄອງ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ (ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ຮ້ານບັນເທີງ, ການເປີດເພງໃນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ,  ຄວາມປອດໄພຂອງກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວ), ການເກັບເງິນກອງທຶນຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ ຢູ່ດ່ານສາກົນ, ການເກັບລາຍຮັບຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ ຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຄສະນາສົ່ງເສີມການທ່ອງ ທ່ຽວລາວໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ ກຸ່ມຕະຫລາດເປົ້າໝາຍ, ການມີສ່ວນ ຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກິດ ຕໍ່ກັບວຽກງານສົ່ງເສີມໂຄສະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ, ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຫລັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນວິຊາຊີບ ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ, ຈັດຕັ້ງຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມ ພະນັກງານນໍາທ່ຽວລະດັບຊາດ, ລະດັບແຂວງ, ລະດັບພື້ນທີ່ສະເພາະ ແລະ ຫລັກສູດຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ ໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວບໍລິການອື່ນໆ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຍົກ ລະດັບທັກສະບຸກຄະລາກອນໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະ ຍຸກການປ່ຽນແປງຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນຍຸກດີຈິຕອນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂ່າວ: ສົມຫວັງ

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ສະເໜ່ຄວາມງາມຕາດກວາງຊີ ທີ່ຍັງຄອຍທຸກທ່ານໄປທ່ຽວຊົມທ່ອງທ່ຽວ

   ສະເໜ່ຄວາມງາມຕາດກວາງຊີ ທີ່ຍັງຄອຍທຸກທ່ານໄປທ່ຽວຊົມ

   6/13/2024 10:22:40 AM

   ຕາດກວາງຊີ ເປັນນໍ້າຕົກຕາດທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນິຍົມໄປສຳພັດແຕ່ລະມື້ຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ ເມື່ອໄດ້ໄປແຂວງ ຫລວງພະບາງ ເພື່ອໄປພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ, ຫລິ້ນນໍ້າ, ສຳພັດມົນສະເໜ່ຄວາມງົດງາມຂອງນ້ຳຕົກຕາດ, ທິວທັດທໍາມະຊາດອັນສວຍສົດງົດງາມທີ່ທຳມະຊາດສ້າງໄວ້.

  • ອາຫານຈານດ່ວນໄດ້ຮັບຄາວມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ ຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທ່ອງທ່ຽວ

   ອາຫານຈານດ່ວນໄດ້ຮັບຄາວມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ ຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

   6/11/2024 9:52:43 AM

   ຊາວລາວຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍພວມຍິ້ມແຈ່ມໃສຕ້ອນຮັບໂອກາດດີໆທີ່ເກີດຂ້ຶນ ແລະ ພວມເກີດດອກອອກຜົນຕົວຈິງ ດັ່ງຜູ້ນໍາສອງພັກສອງລັດລາວ-ຈີນ ຮ່ວມກັນກ່າວໄວ້ລະຫວ່າງເປີດເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນລະຫວ່າງປີ 2021 ຜ່ານມາວ່າ “ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງການພັດທະນາທີ່ຕິດພັນກັບໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ເຊິ່ງເປັນການລົງທຶນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ລາວ-ຈີນ ໂດຍຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຢ່າງໜັກແໜ້ນ”.

  • ນັກທຸລະກິດລາວປ່ຽນຜືນດິນ-ປ່າໄມ້ ເປັນອັນຍະມະນີສີຂຽວທ່ອງທ່ຽວ

   ນັກທຸລະກິດລາວປ່ຽນຜືນດິນ-ປ່າໄມ້ ເປັນອັນຍະມະນີສີຂຽວ

   6/6/2024 9:37:08 AM

   ນັກທຸລະກິດໜຸ່ມຊາວລາວເບິ່ງກວ້າງແນມໄກ ລົງທຶນມະຫາສານເພື່ອພິກແຜ່ນດິນ ແລະ ປີ້ນໜ່ວຍພູຄືນຄວາມອຸດົມສົບບູນໃຫ້ກາຍເປັນອັນຍະມະນີສີຂຽວທີ່ກິນບໍ່ບົກແຫ້ງເປັນຈັກເທື່ອ ດ້ວຍ 4 ວິໄສທັດຄື: ອະນຸລັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໂດຍຕິດພັນກັບວິຖີຊິວິດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທ້ອງຖິ່ນ.

  • ບຣາເຕີທົວ ຈະດຶງເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລາວ 1 ພັນກວ່າຄົນ ໃນປີ 2024ທ່ອງທ່ຽວ

   ບຣາເຕີທົວ ຈະດຶງເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລາວ 1 ພັນກວ່າຄົນ ໃນປີ 2024

   6/4/2024 11:08:34 AM

   ຂປລ. ໃນປີ 2024 ນີ້, ບໍລິສັດ ບຣາເຕີທົວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕັ້ງເປົ້າຈະດຶງເອົານັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ 800-1.000 ກວ່າຄົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ໃຫ້ເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ ທັງດຶງດູດເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.

  • ອ່າງນໍ້າງື່ມ 1 ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຍອດນິຍົມທ່ອງທ່ຽວ

   ອ່າງນໍ້າງື່ມ 1 ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຍອດນິຍົມ

   6/4/2024 9:04:09 AM

   4 ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຄື: ອ່າງນໍ້າງື່ມໜ້າເຂື່ຶອນໄຟຟ້ານໍ້າ ງື່ມ 1-2, ຫາດຊາຍຂາວ, ພູເຂົາຄວາຍ ແລະ ປ່າແປກ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຍອດນິຍົມທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ.

ads
ads

Top