ປະມວນພາບ ໂຄສະນາ ແລະ ບໍລິການ
ພາບໂຄສະນາ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ອວຍພອນ ວັນກຳມະກອນສາກົນ ຄົບຮອບ134ປີ

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນກຳມະກອນສາກົນໜູນວຽນຄົບຮອບ134ປີ  (1ພຶດສະພາ1886-1ພຶດສະພາ2020) ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ຂໍສົ່ງຄຳອວຍພອນມາຍັງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ກຳມະກອນທຸກຄົນ ຈົ່ງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ວຽກງານດ້ວຍ


https://www.bcel.com.la/bcel/

Lao