ປະມວນພາບ ໂຄສະນາ ແລະ ບໍລິການ
ພາບໂຄສະນາ
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ ຊາດ


ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຊຸດທີ VIII ສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ2 ວັນທີ 24/10/2016
Lao