5580

]k; dP,gxa og9Q krk[ 2 dv'xt-5 ,.spj ]tfa [lkdq o .o8Q ogfn vog,lkoU xtmkoltrkcsj '-kf .sh my f-U oe8+ 7totoec0;'zQ 'lk]u ]a f4t[ko w0dv'xt-5 ,;y lk,a o lt,k7q ,m5 ]tdy f ]k;{dex6 g9p Ij ;,lqj 'glu ,8ts]kfmj v'mj P;  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 4  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2 ຖະໜົນ 450 ປີ ບ້ານດົງໂພນແຮ່ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ www.kpl.gov.la , Facebook: ປະເທດລາວ Pathedlao, Email: kpl@laotel.com , Tel/Fax:(021) 215402 ວັນພະຫັດ 16.03.2023 ປີທີ 22 ສະບັບທີ 5.580 ra dxt-k-q o xt8y ;a f]k; mu j ,u dPflts'k \A opn oK j -q ,g-u p;a olh k'8A 'ra dxt-k-q o xt8y ;a f]k; 7q [Iv[ 68 xu 1j k'l5 f.9 mk']q fw2 ]k;{9u o gxu foe.-h cva [ 0kpxU vvo]kp1j k'gxa omk'dkoc]h ; oE4h ;,{wrcsh 'c]h '.ovj k'c,j oE0v' dtmq [ 8+ lt[P'vksko c]t glf4tdy f.orkdrN o  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 4  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 4 ຂປລ. ຕາມການລາຍງານຂອງ ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ ວ່າ: ໃນວັນທີ 15 ມີນານີ້, ທາງລົດ ໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບຂາຍ ປີ້ອອນລາຍ(LCR Ticket) ຢ່າງ ເປັນທາງການ ເຊິ່ງຈະເປັນການ ຍົກລະດັບບາດກ້າວໃນການໃຫ້ຂໍ້ ມູນຂ່າວສານຂອງການຂົນສົ່ງໂດຍ ສານທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ເຮັດໃຫ້ ການເດີນທາງຂອງຜູ້ໂດຍສານໃຫ້ ສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີປະສິດທິ ພາບຍິ່ງຂຶ້ນ ອັນເປັນຂີດໝາຍວ່າ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າ ສູ່ຍຸກແຫ່ງການຂາຍປີ້ອອນລາຍ ຢ່າງເປັນທາງການ. ຂປລ. ສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງ ທ່ຽວລາວ ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະ ສົ່ງເສີມພາກທຸລະກິດ ກັບສະມາ ຄົມ ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງລາຊະອາ ນາຈັກກໍາປູເຈຍໃນໂອກາດທີ່ສະມາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດທາງ ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ ເປີດດຳເນີນການທາງລົດໄຟ ລາວຈີນ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ເປັນ ຕົ້ນມາ,ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ບໍ່ຢຸດທີ່ຈະພັດທະນາການບໍລິການ, ດຳເນີນການແລ່ນລົດ ໄຟ EMU “ຂະບວນລ້ານຊ້າງ” ແລະ ລົດໄຟ ທຳມະດາ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ໃນມໍ່ໆມານີ້ຈຳນວນ ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານສູງສຸດຕໍ່ມື້ກໍໄດ້ ທະລຸເຖິງ 10.000 ເທື່ອຄົນ ສະ ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະລິມານການ ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ ຂປລ. ຕາມການລາຍງານຈາກ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ ສາ ກົນ (ຄມສ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ທຸກໆປີອ່າງ ແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມໄດ້ຜະເຊີນກັບ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະໄພແຫ້ງແລ້ງ ເຊິ່ງ ໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າ ຖ້ວມສະເລ່ຍປະຈໍາປີ ໃນອ່າງແມ່ ນໍ້າຂອງ ປະມານ 60-70 ລ້ານ ໂດ ລາສະຫະລັດ (ສະເພາະຜົນ ເສຍ ຫາຍຢູ່ໃນປະເທດ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ) ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນ ແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງໃນ ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງມີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງມີ ທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ກໍ່ໃຫ້ ເກີດຜົນກະທົບອັນມະຫາສານຕໍ່ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງ ອາຫານ ແລະ ເສດຖະກິດໃນພາກ ພື້ນ, ຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ມີການກຽມພ້ອມຮັບ ມືຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍທີ່ສຸດ. ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ປະຈໍາປີ ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບ ຊຸມຊົນທີ່ອາໄສລຽບແຄມແມ່ນໍ້າ ໂດຍສະພາະເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຍົກຍ້າຍປະ ຊາຊົນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ສຳຄັນ ອື່ນໆ, ຜົນເສຍຫາຍຂອງການປູກ ພືດ, ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ພືດປະຈໍາ ປີອື່ນໆຕົກຕໍ່າ ເນື່ອງຈາກນ້ຳຖ້ວມ ຂປລ. ໃນໂອກາດເຄື່ອນໄຫວ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ມີນາ 2023 ນີ້, ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະການກົມການ ເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ 12 ບັນຫາສຳຄັນຕໍ່ຄະ ນະພັກ, ອົງການປົກຄອງແຂວງຜົ້ງ ສາລີ ຄື: ໜຶ່ງ. ຄະນະພັກ, ສະພາປະ ຊາຊົນແຂວງ, ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທຸກຂັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມ ສາມັກຄີ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ ພາຍໃນ ບົນພື້ນຖານແນວທາງນະ ໂຍບາຍຂອງພັກ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ລະ ບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ກົນໄກວິທີການເຮັດວຽກທີ່ວາງ ອອກ; ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ]a f4t,q o8u mj v'mj P;dex6 g9p 1h P,-q ,c0;'s];'rt[k'  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2 ຂປລ. ລັດຖະບານໄຂກອງປະ ຊຸມວິສາມັນໃນວັນທີ15ມີນາ2023 ທີ່ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ, ມີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ,ປະ ທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານເຂົ້າຮ່ວມ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກໍຄື ການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງ ຄົມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິ ຜົນສູງຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ໂດຍສະເພາະ ຂປລ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ (ກາງ) ການ ຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງທ່ານນາງ ໂຊ ໂນມິ ທານາກະ (Ms. Sonomi ]a f4t,q o8u dkog'o 8h voIa [sq ;|h k sh v'dkomtok7kora fmtokvk-u xt9e]k; y

lkmk]tot]a f xt-kmy xtw8 xt-k-q o]k; \A opn oK @ 0j k; c]t gsfdko 16/03/2023 xtgmf]k; ສະມາຄົມທຸລະກິດ... ປະທານສະພາ... ລັດຖະບານ... ລາວ ກຽມ... ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ... ຂປລ. ກອງປະຊຸມລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າຮອບດ້ານໃນການກະ ກຽມເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດຄະນະກໍາມາທິການແມ່ ນ້ຳຂອງສາກົນ(ຄມສ)ຄັ້ງທີ4ແລະ ກອງປະຊຸມວິຊາການລະດັບສາກົນ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ2-5 ເມສາ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ14 ມີນາ 2023 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສະເຫລີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ມີພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ລັດ ຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ ມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນນາມ ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການແມ່ ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ, ທັງເປັນຮອງ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາລວມໃນການ ກະກຽມກອງປະ ຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ຄັ້ງທີ 4 ໄດ້ ລາຍງານຄວາມຄືບ ໜ້າການກະກຽມເປັນເຈົ້າພາບກອງ ປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ຄັ້ງທີ 4 ວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໃນນາມກະຊວງ ເຈົ້າພາບທັງເປັນຮອງປະທານຄະ ນະຊີ້ນໍາລວມ ແມ່ນໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກ ລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງອະນຸກໍາ ມະການກະກຽມກອງປະຊຸມຂຶ້ນມາ ທັງໝົດ 9 ອະນຸກໍາມະການ, ແຕ່ລະ ອະນຸກໍາມະການໄດ້ກະກຽມວຽກ ງານຂອງຕົນຕາມການມອບໝາຍ ຊຶ່ງມີຄວາມຄືບໜ້າແຕ່ລະດ້ານດັ່ງ ນີ້: ສໍາເລັດນໍາສົ່ງບັດເຊີນຫາປະເທດ ສະມາຊິກຄມສແລະປະເທດຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາ ຄມສ, ສໍາລັບບັດເຊີນທີ່ ຈະເຊີນປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ (ສປຈີນແລະສະຫະພາບມຽນມາ) ແມ່ນພວມດໍາເນີນການ ແລະ ຈະສົ່ງ ອອກໄວໆນີ້. ສໍາເລັດຮ່າງຖະແຫລງ ການຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ຄັ້ງທີ 4 ໂດຍຜ່ານກອງປະ ຊຸມຂັ້ນວິຊາການຮ່ວມກັບບັນດາປະ ເທດສະມາຊິກ ຄມສ ຈໍານວນ 3 ຄັ້ງ ຊຶ່ງຮ່າງຖະແຫລງການສະບັບ ທີ 6 ແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີຫາຂັ້ນນຳ ຂອງປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ຮັບ ຊາບ ແລະ ພິຈາລະນາ, ສໍາເລັດຮ່າງ ບົດກ່າວຕ່າງໆຂອງທ່ານນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນມື້ງານ ລ້ຽງອາຫານຄໍ່າ (Gala Dinner) ຂອງວັນທີ 4 ເມສາ 2023 ແລະ ໃນມື້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ຄັ້ງທີ 4 ໃນວັນທີ 5 ເມສາ 2023, ສໍາເລັດຮ່າງປຶ້ມຄູ່ມືດ້ານການບໍລິ ຫານ(Adminbook),ປຶ້ມຄູ່ມືການ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງຄະນະຜູ້ ແທນກອງປະຊຸມ, ແລະ ປຶ້ມຄູ່ມືຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສໍາເລັດອອກແບບ Logo ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ແລະ ໄດ້ ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ. ວຽກກອງເລຂາ ໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງພາຍໃນ, ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2023 ໄດ້ປະສານສົມທົບ ເພື່ອປຶກ ສາຫາລືກັບອະນຸກໍາມະການດ້ານ ຕ່າງໆແລະກອງເລຂາ ຄມສ ຫລາຍ ກວ່າ10ຄັ້ງ ເພື່ອການກະກຽມແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ ວຽກງານ ຂປລ. ວັນທີ 14 ມີນາ 2023 ນີ້, ທ່ານ ທອງ ຄົນ ລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງລາຊະອານາ ຈັກກຳປູເຈຍ ພ້ອມຄະນະໄດ້ເດີນ ທາງຢ້ຽມຢາມແຂວງຫລວງພະ ບາງນຳພາຄະນະໂດຍທ່ານອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ ຮອງລັດຖະມມົນຕີກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໂດຍໄດ້ ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ ຈັນສະ ໝອນ ທິບພະວັນ ຮອງຫົວໜ້າພະ ແນກຖະແຫລງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫລວງພະບາງ. ໂອກາດນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງ ກ່າວ ກໍໄດ້ຢ້ຽມຊົມກຸ່ມຫັດຖະກຳ ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ ເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ມີນັກ ທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຊົມ, ບ້ານຊ່າງ ຄ້ອງ ມີຈຸດພິເສດຫລາຍຢ່າງເປັນ ຕົ້ນການຜະລິດເຈ້ຍປໍສາ ແລະ ຫັດ ຖະກຳທີ່ ເຮັດຈາກເຈ້ຍປໍສາ ເພື່ອຈຳ ໜ່າຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ນອກຈາກ ນີ້, ຍັງເປັນບ່ອນຝຶກອົບຮົມການ ຜະລິດເຈ້ຍປໍສາ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຕື່ມອີກ, ໃນ ບ້ານຊ່າງຄ້ອງຍັງມີເຮືອນນ້ຳຊາ, ຮ້ານຈຳໜ່າຍເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຊາກາເຟ ທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນປອດ ສານພິດ, ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ ແຜ່ນແພທີ່ມີເອກະລັກແບບຫລວງ ພະບາງ ແລະ ມີພິພິຕະພັນມູນເຊື້ອ ແຜ່ນແພ ທີ່ສ່ອງແສງເຖິງປະຫວັດ ຄວາມເປັນມາອັນຍາວນານຂອງ ການຜະລິດແຜ່ນແພແລະ ລວດລາຍ ແຜ່ນແພຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າທີ່ມີ ເອກະລັກຂອງໃຜລາວ. ພ້ອມນີ້, ກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມວັດຊຽງ ທອງ ເຊິ່ງເປັນວັດຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງ ຂອງປະຊາຊົນຫລວງພະບາງ, ຢ້ຽມ ຊົມອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ ແລະ ຫໍພິພິຕະພັນແຫ່ງຊາດຫລວງ ພະບາງ ຕື່ມອີກ. ຂ່າວ-ພາບ: ອຸໄທລັດ ຢ່າງລະອຽດ ເລີ່ມແຕ່ຂອດການກະ ກຽມອຸປະກອນ, ສະຖານທີ່,ບຸກຄະ ລາກອນ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກອງປະ ຊຸມ ແລະ ງົບປະມານຮັບໃຊ້ກອງປະ ຊຸມຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ວຽກບໍ ລິຫານ-ພິທີການ ໄດ້ສໍາເລັດການ ປະສານກັບກອງເລຂາ ຄມສ ໃນ ການກະກຽມສະຖານທີ່ປະຊຸມ ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດອອກແບບແຜນວາດ ຂອງຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ບ່ອນນັ່ງ ຂອງຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ, ລວມທັງ ການກະກຽມສະຖານທີ່ງານລ້ຽງ ອາຫານຄໍ່າ, ສໍາເລັດການຄັດເລືອກ ລາຍການອາຫານເບື້ອງຕົ້ນ ສໍາລັບ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ, ກອງປະ ຊຸມສຸດຍອດແລະ ງານລ້ຽງອາຫານ ຄໍ່າ ຊຶ່ງໄດ້ໃຊ້ບໍລິການຈາກຮ້ານ ອາຫານລາວພລາຊາ ແລະ ຮ້ານອາ ຫານລາວເດີມ, ສໍາເລັດນໍາສົ່ງຂໍ້ມູນ ທີ່ພັກສໍາລັບຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ (ຂັ້ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ) ຂອງປະ ເທດສະມາຊິກຄມສແລະ ຄະນະ ຊຶ່ງ ປະກອບມີ: ໂຮງແຮມແລນມາກ, ຄຣາວພລາຊາ, ລາວພລາຊາ ແລະ ເມືອງເທັ໋ງ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໄດ້ ຮັບໜັງສືແຈ້ງ ຈາກສະຖານທູດ ຫວຽດ ນາມປະຈໍາ ສປປ ລາວ ວ່າ ຈະພັກທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວ ກັບວຽກງານພິທີການທູດ ສໍາລັບ ໜ່ວຍງານ LO ຮ່ວມກັບກົມພິທີ ການທູດ ໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2023, ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງຖະ ແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນການກະກຽມລາຍ ການສິລະປະການສະແດງສໍາລັບ ງານລ້ຽງອາຫານຄໍ່າຂອງວັນທີ 4 ເມສາ 2023 ໂດຍສໍາເລັດການ ຄັດເລືອກລາຍການສະແດງເບື້ອງ ຕົ້ນ ແລະ ໄດ້ນໍາສະເໜີຫາກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພິຈາລະນາ, ໄດ້ເລີ່ມຕິດຕາມເອົາຂໍ້ມູນແຜນ ການເດີນທາງຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກ 3 ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ 2 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ, ໄດ້ແບ່ງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງກົມພິ ທີການທູດ, ກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ກອງເລຂາ ຄມຊ ໃນ ການກະກຽມຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນ ຂັ້ນສູງ ຈາກປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາທີ່ຈະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກະກຽມກອງ ປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ໃນວັນທີ 4 ເມສາ 2023 ແລະ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ໃນວັນທີ 5 ເມສາ 2023, ໄດ້ປະສານງານກັບຫ້ອງວ່າການ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອກະ ກຽມພາຫະນະຮັບໃຊ້ຜູ້ແທນ, ລວມ ທັງປັບປຸງແຜນງົບປະມານສໍາລັບ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ຄະນະຜູ້ແທນກ່ອນ ນໍາສົ່ງກອງເລຂາ ຄມຊ ພິຈາລະ ນາງົບປະມານ, ວຽກງົບປະມານ- ການເງິນ ສໍາເລັດແຜນງົບປະມານ ຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນຄວ າມສະ ຫງົບ ແລະ ຫ້ອງພັກເຊົາຂອງຫົວ ໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກປະເທດສະ ມາຊິກ ຊຶ່ງເປັນການສົມທົບຈາກລັດ ຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ (ໃນນາມ ປະ ເທດເຈົ້າພາບ)ຫາຫ້ອງວ່າການ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປັດ ຈຸບັນ ແມ່ນລໍຖ້າການພິຈາລະນາ, ວຽກປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບ ໄດ້ສໍາເລັດຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະ ເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ ໃນໄລຍະດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ແລະ ໄດ້ຮັບແຜນໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານເຂົ້າ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນເປັນທີ່ຮຽບ ຮ້ອຍແລ້ວ, ວຽກການປະຖົມພະຍາ ບານ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໄດ້ມີ ການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ລວມທັງການຂຶ້ນ ແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານ ດັ່ງກ່າວ. ກອງປະຊຸມ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າເພີ່ມເຕີມ ຈາກແຕ່ລະອະນຸກຳມະການ, ປຶກສາ ຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ແຕ່ລະໜ້າວຽກ. ຈາກກນັ້ນ, ປະ ທານກອງປະຊຸມໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳເພື່ອ ໃຫ້ແຕ່ລະວຽກງານມີຜົນສຳເລັດ ຕາມການມອບໝາຍ. ຂ່າວ: ວຽງສະຫວັນ, ພາບ: ເກດສະໜາ ຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງລາຊະ ອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ ຕິດຕາມຄະນະ ຜູ້ແທນກະຊວງທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງລາ ຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ສປປລາວໃນວັນທີ13ມີນາ2023 ເພື່ອສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ພາກ ທຸລະກິດ ໃນການແລກປ່ຽນຊື້- ຂາຍຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງສອງຝ່າຍ. ພາຍຫລັງສໍາເລັດກອງປະຊຸມ ສອງສະມາຄົມ ໄດ້ລົງນາມເຊັນບົດ ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອຮ່ວມກັນສົ່ງເສີມຕະຫລາດ ທ່ອງທ່ຽວຂອງທັງສອງຝ່າຍ ໂດຍ ການລົງນາມລະຫວ່າງ ທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ ຮອງປະທານສະມາ ຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ OKnha Chhay Sivlin ປະທານສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງ ທ່ຽວແຫ່ງລາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ໂດຍມີ ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະ ແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ(ຖວທ) ແລະ ທ່ານທອງ ຄົນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສອງຝ່າຍ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ. ການລົງນາມຄັ້ງນີ້, ເພື່ອແລກ ປ່ຽນການຮ່ວມມືທາງດ້ານການ ທ່ອງທ່ຽວທັງສອງປະເທດ ລາວກໍາປູເຈຍ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ ກໍຄືການ ພັດທະນາຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະພາກເອກຊົນ, ໃນຂະແໜງການ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍ ສະເພາະການຮ່ວມມືດ້ານກິດຈະກໍາ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອ ໃຫ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທາງດ້ານ ການທ່ອງທ່ຽວ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງເປັນ ການໂຄສະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຕະຫລາດການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຕີບ ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແນໃສ່ຮັດແໜ້ນ ການຮ່ວມມືການທ່ອງທ່ຽວສອງ ປະເທດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ສອງສະມາຄົມໃຫ້ນັບມື້ແໜ້ນ ແຟ້ນຍິ່ງໆຂຶ້ນ. ຂ່າວ-ພາບ: ໜພ ປະຊາຊົນ ການເມືອງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ໄດ້ ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງແບບແຜນການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ແທດ ຕົວຈິງ, ມີວິທະຍາສາດ; ກໍາແໜ້ນ ແນວທາງ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ ຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ກໍາ ແໜ້ນພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະໜ້າ ທີ່ ຂອງຄະນະພັກ, ອໍານາດການປົກ ຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ການເຮັດແທ້ ທໍາຈິງ ເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະ ຊາຊົນ; ເພີ່ມທະວີຄວາມອົດທົນ, ຄວາມເສຍສະຫລະເພື່ອສ່ວນລວມ; ຄວາມອົດທົນແລະ ຄວາມເປັນແບບ ຢ່າງຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກ ພັກ ແລະ ນັກຮົບໃຫ້ແກ່ມະຫາຊົນ, ສັງຄົມ, ປະຊາຊົນແລະ ປະດິດສ້າງ, ນໍາພາປະຊາຊົນເຮັດຕົວຈິງໃຫ້ ຫລາຍ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນພົ້ນຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ. ສອງ. ສະເໜີໃຫ້ຄະນະພັກ, ສະ ພາປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການປົກ ຄອງແຂວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງ ຖິ່ນທຸກຂັ້ນຈົ່ງພ້ອມກັນຫັນທີ່ຕັ້ງ ຂອງແຂວງ ຈາກທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດ ດ້ານການທະຫານ ມາເປັນທີ່ຕັ້ງຍຸດ ທະສາດທາງດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມ ມືກັບບັນດາແຂວງຂອງ ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ ໃນການສະໜອງ ຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ດ້ານ ອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຕະຫລາດຂອງສອງ ປະເທດ ເຊິ່ງເປັນຕະຫລາດທີ່ໃຫຍ່ ແລະກວ້າງຂວາງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະ ລິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີຕະຫລາດ ຮອງຮັບ, ສາມາດສ້າງອາຊີບທີ່ໝັ້ນ ຄົງ, ມີລາຍຮັບ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ ດີຂຶ້ນຕື່ມ. ສາມ. ຄະນະພັກ, ສະພາປະຊາ ຊົນແຂວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວິີການພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບອົງການປົກຄອງຂອງ ບັນດາແຂວງສອງປະເທດທີ່ມີຊາຍ ແດນຕິດຈອດກັບແຂວງຜົ້ງສາລີ ເພື່ອຜູກແໜ້ນການຮ່ວມມື, ສ້າງ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອ ໃຈ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການ ຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຂອງ ສອງຝ່າຍ ເພື່ອເລັ່ງພັດທະນາເສດ ຖະກິດ, ຍາດແຍ່ງເອົາທຶນຮອນ,ເຕັກ ນິກວິຊາການ ໂດຍສະເພາະດ້ານຜະ ລິດກະສິກໍາ, ການປູກ, ການລ້ຽງ, ແນວພັນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການທີ່ ດີມາພັດທະນາດ້ານກະສິກໍາຂອງ ເຮົາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ສີ່. ຄະນະພັກ, ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈ ໃສ່ສຶກສາອົບຮົມ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນ ດາເຜົ່າມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ ແລະ ມີນໍ້າໃຈເສຍ ສະຫລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ ລວມ, ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ,ສ້າງສະ ຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ, ການປະຕິບັດພັນ ທະຂອງປະຊາຊົນ ຕາມກົດໝາຍກໍາ ນົດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໄດ້ເຄື່ອນ ໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງ ຕົນຕາມກົດໝາຍກໍານົດ ຢ່າງມີປະ ສິດທິພາບ. ຫ້າ.ຄະນະພັກ,ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີການ ນໍາພາ, ສຶກສາອົບຮົມບົ່ມເພາະສອງ ກໍາລັງຢ່າງໃກ້ສິດ,ເຖິິງຖອງ,ຝຶກຝົນ ຫລໍ່ຫລອມໃຫ້ເປັນກໍາລັງທີ່ຈົງຮັກ ພັກດີ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ຮັບໃຊ້ປະ ເທດຊາດດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດຜ່ອງ ໃສ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ ວຽກງານ; ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ວຽກງານຕ້ອງຢູ່ບົນຈິດໃຈ ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຈັດ ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງປ້ອງ ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທົ່ວປວງຊົນຮອບດ້ານ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ; ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕາ ໜ່າງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານໃຫ້ ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ; ສະກັດກັ້ນອາ ຊະຍາກໍາຕ່າງໆຢ່າງທັນການ, ເດັດ ຂາດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ; ເອົາໃຈໃສ່ ການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ ເຂັ້ມງວດຕາມກົດໝາຍ. ຫົກ. ສະເໜີໃຫ້ຄະນະພັກ, ສະພາ ປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການປົກ ຄອງ ແຂວງເພີ່ມທະວີການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນ ກໍຄື ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມ ງວດ ໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າ, ຫ້ວຍຮ່ອງ ເກີດການບົກແຫ້ງ, ສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສົມດຸນຂອງລະ ບົບນິເວດແລະກະທົບຕໍ່ການຜະລິດ, ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ; ເຈັດ. ສະເໜີໃຫ້ ຄະນະພັກ, ສະພາ ປະຊາຊົນແຂວງ, ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທຸກຂັ້ນຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງຄົ້ນຄວ້າ ວາງແຜນ ແລະ ຈັດແບ່ງເຂດການ ຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ເໝາະສົມ, ຄົ້ນ ຄວ້າກໍານົດທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນທາງ ດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາຂອງ ແຂວງ ເພື່ອສຸມທຶນຮອນ, ເຕັກນິກວິ ຊາການ ເຂົ້າໃສ່ການຜະລິດເປັນສິນ ຄ້າຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອສ້າງອາຊີບ ແລະ ລາຍຮັບອັນໝັ້ນຄົງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະ ຊາຊົນ; ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາ ເປັນກຸ່ມ, ເປັນຟາມ,ສະຫະກອນແບບ ໃໝ່ ເພື່ອຂະຫຍາຍຖານການຜະລິດ ໃຫ້ກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ມີຜົນຜະລິດ ຈໍານວນຫລາຍ, ມີທ່າແຮງ ໃນການ ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ແລະ ການເຂົ້າ ເຖິງຕະຫລາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ; ແປດ. ຄະນະພັກ, ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງຈະ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາຊີ້ນໍາໃນ ການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາແຫລ່ງ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ພັດທະນາ ຄຸນຄ່າຂອງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ ຄົງຢູ່ຍາວນານກັບປະເທດລາວເຮົາ ຕະຫລອດໄປ. ເກົ້າ. ຄະນະພັກ, ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງຈະ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ລົງເລິກຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດບັນດາຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆ ໄດ້ບັນລຸ ຕາມຄາດໝາຍນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ; ການ ພັດທະນາການສຶກສາຂອງຂະແໜງ ວິຊາສະເພາະດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ ແກ່ລູກຫລານທີ່ຮຽນຈົບວິຊາສະ ເພາະຂະແໜງຕ່າງໆໃຫ້ມີວຽກ ເຮັດ ງານທໍາ, ແກ້ໄຂການໄປອອກແຮງ ງານຢູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ຫລື ຢູ່ປະເທດ ໃກ້ຄຽງ. ສິບ. ຄະນະພັກ, ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາ ໃຈໃສ່ວຽກງານການກໍ່ສ້າງຮາກ ຖານການເມືອງ, ລົງໃກ້ສິດຕິດແທດ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຮັບຟັງຄໍາສະເໜີ, ຄວາມຂັດຂ້ອງໝອງໃຈຂອງປະຊາ ຊົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ສ້າງເງື່ອນ ໄຂໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ປະກອບຄໍາ ຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມ ຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອເປັນ ຂໍ້ມູນໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂ. ສິບເອັດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ-ການເງິນເປັນວຽກງານທີ່ມີ ຄວາມສໍາຄັນ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ບັນດາ ສະຫາຍຄະນະພັກ, ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ ເພີ່ມທະວີການນໍາພາຊີ້ນໍາຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແລະ ຖືເອົາວາລະແຫ່ງ ຊາດເປັນພາລະກິດທົ່ວປວງຊົນ ເຊິ່ງສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານລັດຖະກອນກໍຄືພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນ ດາເຜົ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມ ໃຈກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ສິບສອງ. ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງ ຄົມຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງ ຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາ ເສບຕິດ, ບໍ່ປະໃຫ້ແຕ່ສອງກໍາລັງ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ຖືເອົາການ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຕິດພັນກັບ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ການສົ່ງເສີມ ການຜະລິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານ ທໍາ, ການສ້າງລາຍໄດ້ແກ່ປະຊາ ຊົນ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະ ຊາຊົນໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ. ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ນໍາເງິນ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ປະຈຳປີ 2023 ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ບັນ ລຸຕາມຄາດໝາຍ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະດຳເນີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-16 ມີນາ 2023 ເຊິ່ງເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນຈະລາຍງານ, ຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາ ຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະ ບັບທີ່ລັດຖະບານ ຈະສະເໜີຕໍ່ກອງ ປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ພິຈາລະ ນາຮັບຮອງ ຄື: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍສາທາລະນະສຸກ (ສ້າງໃໝ່), ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານ ທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ການປະ ມົງ (ສະບັບປັບປຸງ),ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັດປ່າ(ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດພິມ ຈຳໜ່າຍ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍ ຫາຍຈາກລັດ (ສ້າງໃໝ່), ຮ່າງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ(ສະ ບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສານທະຫານ(ສະບັບປັບປຸງ)ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຫາ ງານ (ສ້າງໃໝ່). ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມລັດຖະ ບານຄັ້ງນີ້ ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມ ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ກຳ ນົດໄວ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາທ່ານສະມາຊິກ ລັດຖະບານ ຈົ່ງພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະ ກອບຄຳເຫັນຢ່າງ ເລິກເຊິ່ງ, ກະທັດຮັດ ແລະ ມີຈຸດສຸມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາຮ່າງກົດ ໝາຍທີ່ຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາໃນ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ທັນ ຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ມີເນື້ອໃນ ລະ ອຽດ, ຈະແຈ້ງ, ຮັດກຸມ ແລະ ຄົບຖ້ວນ. ຂ່າວ-ພາບ: ກົມປະຊາສຳພັນ ຫສນຍ. ຈໍານວນ 100 ລ້ານກີບ ມອບໃຫ້ອົງ ການປົກຄອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ຕື່ມ ອີກ. ຂ່າວ-ພາບ: ສພຊ

xtgmf]k; 3 16/03/2023 0j k; c]t gsfdko dh k;l6 j ]t[q [75 h ,7v'dkog'y ocsj ']a f gxa oma oltw\mu j ,u 7;k,g0A ,c0'F 3xj '.l gxa ofu 9y 8vo c]t p5 8y me ໂດຍ: ຄ້ອງໃໝ່ ຮິບໂຮມໂດຍ: ພະກາ I5h ' c]t cs]; la fxu d .orklk]k; goN v.odj P;da [7;k,lk,kfoerk0v'ra d .og'n j vow0xa f95 [a o g;Q kg]n j v'dkosa ogxa ofu 9y 8vo ໂຍບາຍ ກໍ່ຄືລະບຽບການຂອງລັດ ຖະບານດີຈິຕອນທີ່ສູງກວ່າ ແລະ ມີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານ ໄອຊີທີ ດີຈິຕອນປະຈຳປີ, ລວມທັງແຜນ ງານການຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ,ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີແລະການ ສື່ສານແລະ ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ ແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄະແນນສູງສຸດ ໂດຍອີງຕາມປັດໄຈຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະປັບປຸງກົດ ໝາຍ, ລະບຽບການຕົ້ນຕໍທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກ, ໂດຍແນໃສ່ຫລັກການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ ເປັນໃຈກາງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນການພັດທະນາຂໍ້ລິເລີ່ມ ດ້ານດີຈິຕອນຢ່າງຊັດເຈນ. ເຖິງ ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ກໍ່ຍັງມີຫລາຍກະຊວງ ທີ່ມີຄະແນນຕ່ຳສຸດ ເນື່ອງຈາກປັດ ໄຈເຫລົ່ານີ້ຄື: ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີ ເນັດທີ່ບໍ່ໄດ້ປະສິດທິພາບ, ການນຳ ໃຊ້ເຄື່ອງມືໄອຊີທີທີ່ຫລ້າສະໄໝ, ການຂາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ແລະ ການ ຂາດຫລັກການເອົາຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນ ໃຈກາງທີ່ຖືກກຳນົດມາເປັນຢ່າງດີ. ໃນລະດັບແຂວງແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດອັນ ດັບໄວ້ໃນຂັ້ນລິເລີ່ມການຫັນເປັນ ດີຈິຕອນ. ແຂວງຕ່າງໆແມ່ນຖືກຈັດ ໃຫ້ມີລະດັບຄວາມພ້ອມທີ່ຕ່ຳກວ່າ ເມື່ອສົມທຽບກັບລະດັບກະຊວງ ເນື່ອງຈາກຍັງຂາດຫລັກການເອົາ ຜູ້ຊົມໃຊ້ເປັນໃຈກາງ, ຂາດຍຸດທະ ສາດການຕະຫລາດ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການເຂົ້າເຖິງ, ຂາດແນວທາງການ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ມີຂໍ້ ລິເລີ່ມດ້ານການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ທີ່ຈຳກັດ. ນັ້ນຖືວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາ ລັບ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນເປັນ ດິຈິຕອນຢູ່ປະເທດເຮົາ. ແຕ່ເຖິງ ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຕາມສໍາຫລວດ ພົບວ່າ ໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ, ພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງດ້ານດີຈິຕອນແລະ ລະບົບ ນິເວດການເຊື່ອມໂຍງຂອງລາວ ກໍ່ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວພໍສົມ ຄວນ, ຍັງຂາດແຕ່ໂຄງສ້າງອົງ ກອນໂດຍລວມຂອງລັດ ກັບລະບົບ ນິເວດດ້ານນະວັດຕະກຳທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະ ບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນແບບຮອບ ດ້ານໃນລະດັບຕ່າງໆເທື່ອ. ສ່ວນໃນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ນັ້ນ, ລາວເຮົາໄດ້ສ້າງຄວາມຄືບ ໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ດ້ວຍການ ອອກກົດໝາຍຫລາຍສະບັບ ແລະ ໄດ້ສ້າງຂອບວຽກນິຕິກຳ ແລະ ລະ ບຽບການທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ເພື່ອສະ ໜັບສະໜຸນການປັບຕົວດ້ານດິຈິ ຕອນ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຫລັກປະ ຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາກົນ. ໃນໂອກາດໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມຕໍ່ ກອງປະຊຸມການນໍາລະດັບສູງກ່ຽວ ກັບການຫັນເປັນດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍປີຜ່ານມາ ທີ່ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານ ປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ວຽກງານ ດັ່ງກ່າວ, ພັກ-ລັດ ໄດ້ມີຄວາມເອົາ ໃຈໃສ່ນໍາພາ-ຊີ້ນໍາທຸກຂັ້ນ ສົ່ງເສີມ ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເຕັກນິກວິຊາ ການໃໝ່ໃນການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ເຊິ່ງໄດ້ມີການເລີ່ມຕົ້ນມາແລ້ວເປັນ ພື້ນຖານອັນສໍາຄັນ. ການຫັນເປັນ ດີຈິຕອນແມ່ນຄວາມຕ້ອງການອັນ ພາວະວິໄສໃນການພັດທະນາຢູ່ປະ ເທດເຮົາ. ຍ້ອນວ່າການຫັນເປັນດີຈິ ຕອນຢູ່ປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ທັນແຂງ ແຮງເທົ່າທີ່ຄວນເທື່ອ ຈຶ່ງຕ້ອງສຸມ ໃສ່ສ້າງແທ້ໆ, ຄວາມຕ້ອງການ ສັງຄົມແມ່ນມີແລ້ວແລະ ມີທ່າແຮງ ເປັນພື້ນຖານແລ້ວ, ຄົນລາວໄດ້ຮຽນ ຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ແລະ ນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາ ໃໝ່. ທີ່ວ່າຂາດຄົນນັ້ນ ແມ່ນຫລືບໍ່, ສໍາຄັນແມ່ນຈະສ້າງແນວໃດ, ຈະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄືແນວໃດ. ຫລາຍຂະ ແໜງການກໍ່ມີໜໍ່ແໜງດີຈິຕອນ ແລ້ວ, ສະນັ້ນ ຕ້ອງສົ່ງເສີມຢ່າງ ແຂງແຮງ... ການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ຢູ່ປະເທດ ເຮົາເວົ້າລວມ ມີທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ, ສະນັ້ນ ພວກເຮົາ ຈຶ່ງຕ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ ຈໍາພວກສັດທີ່ມີປີກ ທັງນົກ, ໄກ່, ເປັດ, ຫ່ານ...ໃນພາສາລາວ ເອີ້ນເປັນປະເພດ “ສັດປີກ”. ຫລາຍ ປີກ່ອນ ມີພະຍາດເກີດຈາກພວກ ສັດປີກ ແລະ ຕິດໃສ່ຄົນ ຈົນມາ ຮອດປັດຈຸບັນ ກໍ່ຍັງມີການລະມັດ ລະວັງ ເຊິ່ງຕາມພາສາສາກົນບ່ອນ ເພິ່ນຄົ້ນພົບ ແລະ ໃສ່ຊື່ພະຍາດ ເປັນໄຂ້ຫວັດນົກ, ແຕ່ລາວ ເຮົາແປ ເປັນ ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ເຫັນວ່າກວມ ກວ້າງກວ່າ ເພາະວ່າພະຍາດດັ່ງ ກ່າວບໍ່ມີແຕ່ໃນພວກນົກທັງຫລາຍ, ເປັດ-ໄກ່, ຫ່ານ...ຕາຍກັນເປັນ ກອງຍ້ອນພະຍາດນີ້ ແລະ ຕິດໃສ່ ຄົນ ເຖິງຂັ້ນເອົາຊີວິດບໍ່ລອດກໍ່ມີ ໃນປະເທດເຮົາ. ບົດນີ້ ຈຶ່ງຂໍຍົກ ເອົາຊື່ສັດປີກຈໍາພວກນົກມາທົບ ທວນຮ່ວມກັນ, ເພາະພຶດຕິກໍາສັງ ຄົມ ຍັງພົບວ່າສັບສົນລະຫວ່າງນົກ ສອງຊະນິດທີ່ຍົກມາເປັນຫົວຂໍ້ ຄື ໂຕຮຸ້ງ ແລະ ໂຕແຫລວ. “ຮຸ້ງ” ເປັນສັດປີກປະເພດ ນົກ, ມີຄວາມຊໍານານໃນການບິນ ແລະ ໃນເງື່ອນໄຂປັດຈຸບັນ ຄວາມ ສາມາດນໍາພາທີ່ເປັນພື້ນຖານກວ່າ ໝູ່ແມ່ນຕ້ອງຍົກສູງຄວາມສາມາດ ໃນການວາງແນວທາງ ແລະ ບູລະ ນະແນວທາງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດ ຄ່ອງຢູ່ສະເໝີ, ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງ ເລີ່ມຈາກການວາງແນວທາງອອກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການປະຕິວັດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າຄວາມສາ ມາດນໍາພາອັນເປັນພື້ນຖານກວ່າ ໝູ່ແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າວາງແນວ ທາງອອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ບູລະ ນະແນວທາງໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດ ຄ່ອງກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດເຮົາ ແລະ ການ ປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍນອກຢ່າງທັນການ. ການຄົ້ນຄວ້າວາງແນວທາງ ແລະ ບູລະນະແນວທາງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງນັ້ນເນື້ອແທ້ແມ່ນການ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດປະ ດິດສ້າງໃນການຄົ້ນຄວ້າໝູນໃຊ້ ທິດສະດີມາກ-ເລນິນ ແລະ ທິດສະດີ ບົດຜ່ານມາໄດ້ຍົກເອົາປະເດັນ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເຊິ່ງມັນ ແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນພາວະວິໄສເປັນ ໄປຕາມກະແສຟອງຂອງການພັດ ທະນາ ກໍ່ຄືທ່າອ່ຽງຂອງໂລກປັດຈຸ ບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ການຫັນເປັນ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ຢູ່ ປະເທດເຮົາ ໄດ້ລິເລີ່ມມາຫລາຍປີ, ເປັນພື້ນຖານສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດ ທະນາ ແລະ ຕົກມາປີກາຍນະໂຍ ບາຍການຫັນເປັນດີຈິຕອນ ກໍ່ອອກ ມາອີກ ອັນໄດ້ສະແດງອອກເຖິງວິ ໄສທັດອັນກວ້າງໄກຂອງພັກ-ລັດ ເຮົາ ໃນການນໍາເອົາປະເທດໄປສູ່ ຄວາມສີວິໄລ ທັນສະໄໝໃນອະນາ ຄົດ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງພວກເຮົາ. ອີງຕາມການປະເມີນຂອງກະ ຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຮູ້ວ່າ, ຄວາມພ້ອມຂອງລາວເຮົາ ໃນລະດັບກະຊວງແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດ ອັນດັບໄວ້ທີ່ຂັ້ນເລີ່ມມີຄວາມຄືບໜ້າ ດ້ານດີຈິຕອນ. ອັນດັບນີ້ແມ່ນສູງ ກວ່າອັນດັບຂອງຂັ້ນແຂວງ ຍ້ອນ ວ່າຂັ້ນກະຊວງມີການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດບໍລິການເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຫລາຍ ກວ່າ, ມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ ດີກວ່າໃນທົ່ວທຸກໜ່ວຍງານ, ກົມ ກອງມີຄວາມຕື່ນຕົວກ່ຽວກັບນະ ຊອກຫາອາຫານ. ມັນບິນສູງ, ບິນເຈີດ ໄວເວລາເລັງຈັບອາຫານ ເຊິ່ງ ມີຕີນທີ່ມີເລັບແຫລມ, ສົບຫລືປາກ ຄົມ-ແຫລມສາມາດຈັບຫຍຸມເຫຍື່ອ ປະເພດນົກນ້ອຍ, ໜູ, ງູ, ກະຕ່າຍ... ໃຫ້ຕາຍໃນວິນາທີ. ຕາມວັດຈະນາ ນຸກົມພາສາລາວ ຫລາຍສະບັບ ໄດ້ນິຍາມ ຮຸ້ງ ເປັນຄໍານາມ (ໝາຍ ເຖິງຊື່ຂອງຄົນ, ສັດ, ວັດຖຸ...)ໝາຍ ເຖິງແຫລວແນວໜຶ່ງ ຂົນສີຫມົ່ນ, ສົບ ແລະ ເລັບແຫລມ, ຕົວໃຫຍ່ ມັກຢູ່ປົນກັບແຮ້ງ (ໂຕແຮ້ງ). ຫລາຍທ່ານທີ່ມັກອ່ານນິທານ ເປັນ ຕົ້ນ ສັງສິນໄຊ, ກາລະເກດ, ນາງ ຕັນໄຕ...ມັກພົບການພັນລະນາ ບາງເຫດການ ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ຮຸ້ງ ເປັນສັດຕູກັບບັນດາງູ... “ແຫລວ” ເປັນສັດປີກຊະນິດ ໜຶ່ງ ນອກຢູ່ໃນວົງດຽວກັນກັບ ຮຸ້ງ, ຈຶ່ງພົບການນິຍາມປົນເປກັນ ເຊິ່ງ ມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງແປກ ທີ່ປັດຈຸບັນກໍ່ ຍັງມີຫລາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າສັດສອງ ຊະນິດນີ້ແມ່ນອັນດຽວກັນ. ຫລາຍ ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ໄດ້ໃຫ້ ນິຍາມຄື: ແຫລວ ຫລື ໂຕແຫລວ ແມ່ນສັດປີກຈໍາພວກນົກ, ເປັນສັດ ຮ້າຍ ຫາຊູດ ຫາຫຍຸມກິນສັດນ້ອຍ ເຊັ່ນ, ໄດ່, ນົກເຂົາ ແລະ ອື່ນໆ. ແຫລວ ມີຫລາຍຊະນິດ ເປັນຕົ້ນ ແຫລວຕັງບີ້, ແຫລວນົກເຂົາ, ແຫລວແດງຄໍກ່າມ, ແຫລວພານ ໂຕນ, ແຫລວຄວາຍນ້ອຍ, ແຫລວ ຮຸ້ງ ກໍ່ວ່າ. ເວົ້າລວມແລ້ວສັດປີກສອງແນວ ນີ້ມີຮູບຮ່າງລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ໂດຍທໍາມະຊາດຕາມການແຍກໃຫ້ ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ, ຮຸ້ງ ໂດຍທົ່ວ ໄປຈະໃຫຍ່ກວ່າແຫລວ, ແຕ່ຄວາມ ຮ້າຍກາດຂອງການຈັບ ເຫຍື່ອບໍ່ມີ ຫຍັງຕ່າງ. ມີຫລາຍທັດສະນະເວົ້າ ວ່າ ໂດຍສັງເກດພົບໃນນິທານບູ ຮານ ຫລື ນິທານພື້ນບ້ານ, ຮຸ້ງ ມັກ ຖືກຍົກເປັນຕົວລະຄອນ ຫລື ມັກ ຖືກຍົກຂຶ້ນຫລາຍ, ສ່ວນ ແຫລວ ມີ ໜ້ອຍ ຈຶ່ງກາຍເປັນບັນຫາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ຮຸ້ງ ແລະ ອິນຊີ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງນໍາມາສຶກສາຮ່ວມ ກັນຄືດັ່ງນີ້ແລ, ພໍ້ກັນໃໝ່ບົດຕໍ່ໄປ. ໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເຖິງຖອງແທ້ກ່ຽວ ກັບນະໂຍບາຍຂ ອງພັກ-ລັດ ຈຶ່ງຈະ ສາມາດຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຖືກ ທິດ ແລະ ໄປລວງດຽວກັນ, ໄດ້ຮັບ ໝາກຜົນຕາມແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍອີງ ໃສ່ສະພາບຈຸດພິເສດ ແລະ ເງື່ອນ ຮຽບຮຽງ: ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ (ຂໍ້ມູນກົມອົບຮົມ ຄອສພ) ວິທະຍາສາດອື່ນໆເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂ ແລະສະພາບຈຸດພິເສດຂອງປະເທດ ເຮົາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມພາຍ ນອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ການຄົ້ນ ຄວ້າວາງແນວທາງ ແລະ ບູລະນະ ແນວທາງໃຫ້ຖືກຕ້ອງແມ່ນຄວາມ ກ້າຫານເປັນເຈົ້າການປັບປຸງປ່ຽນ ແປງອັນທີ່ບໍ່ຖືກ, ອັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຢູ່ໃນແນວທາງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແນວ ທາງມີຄວາມສອດຄ່ອງບໍລິບູນ ຍິ່ງໆຂຶ້ນທັງໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນຈາກປະຊາຊົນຫລາຍຂຶ້ນ. ຄວາມກ້າຫານເປັນເຈົ້າການປັບ ປຸງ, ບູລະນະແນວທາງເນື້ອແທ້ກໍ ແມ່ນການຢຶດໝັ້ນໃນທັດສະນະວິ ທະຍາສາດ, ທັດສະນະສັດຈະວິ ພາກ ແລະ ທັດສະນະຕົວຈິງ; ບໍ່ຖື ທິດສະດີມາກ-ເລນິນເປັນຄໍາພີ, ແຕ່ຫາກ ຖືເປັນຫລັກມູນພື້ນຖານ, ເປັນເຂັມທິດສໍາລັບການວາງແນວ ທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ. ໃນເງື່ອນໄຂພັກກໍາອໍານາດນີ້ ຄວາມສາມາດອັນສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງທີ່ສຸດແມ່ນ ຄວາມສາມາດນໍາພາອົງການລັດ ຊຶ່ງກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນການເສີມຂະ ຫຍາຍບົດບາດແລະຄວາມສາມາດ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ ຂອງພັກ ເປັນນະໂຍບາຍ, ເປັນກົດ ໝາຍຂອງລັດ, ຊຸກຍູ້ຊີ້ນໍາອົງການ ລັດໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດ ໝາຍທີ່ວາງອອກໃຫ້ສັກສິດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ອົງການລັດປະຕິບັດພາລະບົດ ບາດຂອງຕົນຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍວາງອອກ ຫລື ຄຸ້ມຄອງ ບໍ ລິຫານບ້ານ, ເມືອງຕາມກົດໝາຍ, ເພາະວ່າກົດໝາຍແມ່ນການຫັນ ແນວທາງຂອງພັກເປັນນິຕິກໍາ ຂອງ ລັດ; ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍກໍແມ່ນ ການປະຕິບັດແນວທາງຂອງພັກ. ສະນັ້ນ, ສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍ ກົດໝາຍ ຫລື ລັດແຫ່ງກົດໝາຍຈຶ່ງ ແມ່ນທິດທາງສໍາຄັນຂອງພັກເຮົາ. ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ຕ້ອງສຸມໃສ່ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ ລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນດ້ວຍ ການປັບປຸງບັນດາອົງການໃນລະ ບົບອໍານາດແຫ່ງລັດໃຫ້ກະທັດຮັດ, ໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ, ປະຕິບັດລະ ບອບແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແຍກ ພາລະບົດບາດໃຫ້ຈະແຈ້ງບົນພື້ນ ຖານຫລັກການລວມສູນເປັນເອກະ ພາບຂອງອໍານາດແຫ່ງລັດ ແລະ ຖືອັນນີ້ເປັນມາດຕະການຍຸດທະ ສາດທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຍາວນານ; ພ້ອມກັນນີ້ ຕ້ອງສຸມໃສ່ ໃຫ້ອົງການອໍານາດລັດທຸກຂັ້ນ ແລະພະນັກງານທຸກຄົນຍົກສູງສະຕິ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ອຸທິດຕົນເພື່ອຜົນ ປະໂຫຍດຂອງຊາດ, ຂອງປະຊາ ຊົນ ໃຫ້ການບໍລິການປະຊາຊົນດ້ວຍ ຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ, ຈິງໃຈ ແລະ ວ່ອງໄວ, ບໍ່ໃຫ້ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍາ ແໜ່ງເພື່ອກົດໜີບ ແລະ ສ້າງຄວາມ ລໍາຄານແກ່ປະຊາຊົນ, ສໍ້ລາດບັງ ຫລວງ; ຕ້ອງເຊີດຊູຄວາມສັກສິດ ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມກົດໝາຍ, ຮັບ ປະກັນໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມດໍາລົງຊີວິດ ພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດ ໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ພາບ˜¤ກອບ ພາບ˜¤ກອບ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc3MTYxMQ==