ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ຢືນຢັນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ອີກ 3 ຄົນ ເປັນ 6 ຄົນ

Lao