ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ມອບເງິນສົດ 2 ຕື້ກີບ ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19

Lao