ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ 100 ລ້ານກີບ

Lao