ປະມວນພາບ ໂຄສະນາ ແລະ ບໍລິການ
ພາບໂຄສະນາ
ກອງປະຊຸມສະ ພາແຫ່ງຊາດ


ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ VIII ສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ2 ວັນທີ 24/10/2016

Lao